fredag 13 maj 2011

Om trollsländors fenologi: del 2

Guldtrollslända, nytt fenologirekord med en dag 2011.
De senaste tre vintrarna har jag roat mig med att – för det skånska trollsländeprojektets räkning – sammanställa fenologin för trollsländorna i Skåne. Den sammanställningen är tänkt att fungera som en hjälp till alla inventerare. Under 2009 slogs hela 46 fenologirekord; 23 på våren och 23 under hösten. Under 2010 slogs 24 rekord varav endast tre var vårdatum, vilket inte var förvånande då våren var ovanligt kall. Några av sistadatumen sticker dock ut: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis 31/7 (27 dagar senare), pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons 6/8 (24), sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus 20/7 (22), mindre sjötrollslända Orthetrum coerulescens 21/8 (17) och kejsartrollslända Anax imperator 4/9 (16).

Dessa till synes extrema fynd och mängden av nya rekord beror förstås till största delen på tidigare underrapportering. Med andra ord: vi lär oss mer och mer om sländornas uppträdande ju fler som intresserar sig och rapporterar in sina fynd. Samtidigt sker det t ex en smygande klimatförändring så även i ett längre perspektiv lär datumen fortsatt förändras. Våren 2009 var ovanligt varm, våren 2010 den rakt motsatta (i södra Sverige, i norra tvärtom). Nu är det 2011 och hittills är det mer 2009 än 2010 sett till temperaturen i Skåne. Detta ser vi också direkt på trollsländornas uppdykande. Av de 16 arter som till och med 12/5 har rapporterats från Skåne har redan åtta av dem uppträtt tidigare än innan, enligt nedan:

ART ÄLDRE NYTT PLATS DAGAR
Vinterflickslända* Sympecma fusca 27/4 24/4 Sösdala 3
Spjutflickslända Coenagrion hastulatum 1/5 29/4 flera platser 2
Guldtrollslända Cordulia aenea 1/5 30/4 flera platser 1
Myrtrollslända Leucorrhinia dubia 10/5 7/5 Bränneslätt 3
Ljus lyrflickslända Coenagrion puella 10/5 7/5 Gullåkra mosse 3
Sandflodtrollslända G. vulgatissimus 14/5 7/5 Ebbarp 7
Månflickslända Coenagrionlunulatum 20/5 8/5 Karpalund 12
Större rödögonflickslända E. najas 9/5 8/5 Stensoffa 1Vi inväntar förstås med spänning hur många fenologirekord det ska bli under 2011. Det är för övrigt värt att poängtera, att all data vi använder oss av är den som finns tillgänglig på Artportalen. Sitter du inne med andra uppgifter så välkomnar vi förstås rapportering.

/Magnus

* Vinterflickslända Sympecma fusca övervintrar som adult slända så det är egentligen fel att ange ett förstadatum för denna art då det snarast går att jämföra med att ange fenologidatum för en stannfågel. Men vi brukar göra det ändå, särskilt i Skåne där det finns så lite data på artens uppträdande.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar