fredag 1 mars 2013

Nu kan vem som helst starta en cirkel om trollsländor i Sverige


Trots det stora intresset för trollsländor som seglat upp under flera år har det saknats en studieplan, och därmed för de som kanske främst saknar förkunskaper att förkovra sig genom kurser och studiecirklar. Nu har Studiefrämjandet gett ut Studieplan till trollsländor i Sverige, författad av undertecknad.

Kort om studieplanen

Planen upptar ett antal träffar, där man ses och tillsammans går igenom de olika arterna, deras levnadssätt, hur man skiljer dem åt osv. För varje träff finns ett antal frågor eller diskussionspunkter för deltagarna att gå igenom tillsammans. Varje träff tar upp några ämnen eller artgrupper och fokuserar nästan helt på de vuxna, flygande trollsländorna. Vill man hålla nere antalet arter kan man hoppa över de som är mycket sällsynta. Vilka dessa är tas upp i anslutning till varje träff. Besök i fält rekommenderas, och särskilt om det är möjligt med någon som redan kan en del och kan visa. Samtliga träffar som behandlar arterna kan åtminstone delvis förläggas i fält. Adresser, litteratur och kontakter som kan vara bra att känna till listas. Tips på hur man kan gå vidare och lära sig ännu mer ges.

Hur gör man?

Är ni några stycken som vill lära er mer eller utveckla ett intresse? Tillsammans kan ni starta en studiecirkel, och det behövs inga förkunskaper för att komma igång. Genom Studiefrämjandet kan ni till exempel få hjälp med studiematerial, lokal och annat praktiskt. Ta kontakt med Studiefrämjandet på din ort så berättar de mer.


/Magnus