lördag 29 juni 2013

Kort från International Congress of Odonatology 17-26/6

Nästan alla deltagare. Foto: Bernd Kunz.
Undertecknad är hemma från en mycket givande resa till Bayern, som omfattade Worldwide Dragonfly Association's internationella konferens som avhålls vartannat år. Förra gången var det Japan som stod som värd, nästa gång är det Argentina följt av Algeriet. Jag hade sällskap med 127 deltagare från ett trettiotal länder, från alla världsdelar, inklusive fyra andra boende i Sverige. Jag kommer att återkomma med mer från resan, vill här nu bara kort berätta om upplägget och dela med mig av några bilder.

Konferensen hölls i Freising en bit utanför München, i ett före detta kloster, i samma byggnadskomplex som den magnifika "Freising Dom". Under fyra dagar (mån, tis, tor, fre) var det föreläsningar om allt som kan tänkas beröra trollsländor, från parasiter och larvutveckling till trollsländor inom musiken. Mitt i veckan gjordes en heldagsexkursion till tre olika trollsländerika lokaler, och för de som så ville så följde efter konferensen en efterföljande femdagars exkursion. Den senare var jag också med på. 

Totalt sågs 47 arter trollsländor och massor med upplägg och idéer och planer på samarbete uppstod. Det är fullt naturligt att man kommer hem sprängfylld av tankar om allt som har med trollsländor att göra. Ett allt mer bestående intryck och behov är att det behövs en självstående förening för trollsländor i Sverige. Det är uppenbart att de länder som har detta har kommit mycket, mycket längre än vi när det kommer till kunskapen om och skyddet av den inhemska trollsländefaunan.

Nästa tillfälle att träffas internationellt är nästa år, då den tredje europeiska trollsländekonferensen tar plats i Montpellier i Frankrike. Vi återkommer förstås om den också.

/Magnus
Vitstjärtad sjötrollslända Orthetrum albistylum, nyss på vingarna.

söndag 16 juni 2013

Vårens fenologi: hur blev den?

Fenologirekordet för blå jungfruslända slogs 2013 med en dag.
Vi skrev den 8 maj om vilka arter som flyger först och undrade hur vårens fenologi skulle bli efter den sena våren, och nu, då 40 arter sedan en tid är på vingarna, kan vi se hur det blev. Som vanligt måste vi reservera oss för att alla rapporter ännu inte inkommit och att obsarna inte validerats än.

Vi håller oss till Skåne då det är där vi verkar och där undertecknad varje år gör fenologiuppdateringar och därför har bäst jämförande data. I Skåne har till dags dato 41 arter rapporterats 2013. Trots den ovanligt sena våren, som tydligen inte varit lika kall så länge sedan 1987, så har trollsländorna kommit ifatt, och det har till och med gjorts flera fenologirekord. Det ser till och med ut som att det är endast ett fåtal arter som verkligen kommit igång senare, och det gäller i stort sett enbart de allra tidigaste arterna.

I tabellen nedan listar vi samtliga arter rapporterade till och med 15/6. Arterna i tabellen listas i den ordning de rapporterats. Tidigast först med andra ord. Observera att vi endast tar med vuxna, alltså flygande, trollsländor. En del rapporter faller därmed bort. Detta gäller exempelvis större ängstrollslända Sympetrum striolatum, som till dags dato endast rapporterats som larv.

Klicka på bilden nedan för att få upp tabellen större.
Grönmarkerade datum utgör nya fenologirekord, om de godkänns.

Rödmarkerad text visar på arter där vi har så pass lite data till och med 2012 att en rättvis median eller förstadatum inte kan ges. Vi tror med andra ord att dessa arter bör kunna ses tidigare, men har inte stöd för det i rapporteringen för att det rör sig om sällsynta arter. Redan nu kan vi se att det stämmer för nästan samtliga av dessa arter, som under 2013 setts tidigare än medianen.

NA på vinterflickslända betyder att det inte är tillämpbart för arten då den övervintrar som vuxen slända.

DS betyder att data saknas. Det finns alldeles för få fynd för att median ska kunna räknas ut.

/Magnus

lördag 15 juni 2013

Christinehof 10-11/6

Några av de fina våtmarkerna intill Christinehofs slott.
Under två dagar hade jag det stora nöjet att hålla i en trollsländekurs i Christinehofs Ekopark för Naturskoleföreningen. Ett lagom stort och entusiastiskt gäng kunde glädjas åt perfekta omständigheter och mycket fina marker. 

Det finns en uppsjö av större och mindre våtmarker av många olika slag alldeles intill slottet och dessutom rinnande vatten i form av Verkeån. Ganska snabbt visade det sig, att de små, grunda dammar som en gång grävts som kräftdammar visade sig vara riktigt bra. Därför fastnade vi mest där, och kunde se 18 arter  väldigt fint. Vi började med att titta på och jämföra vanliga flicksländor som spjutflickslända Coenagrion hastulatum, ljus lyrflickslända C. puella och sjöflickslända Enallagma cyathigerum, samt större arter som bred trollslända Libellula depressa, fyrfläckad trollslända L. quadrimaculata och större sjötrollslända Orthetrum cancellatum.

Månflickslända Coenagrion lunulatum
Snart blev det fler att jämföra med, och större kustflickslända Ischnura elegans, mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum och större rödögonflickslända Erythromma najas kunde läggas till listan. Att "kräftdammarna" var ännu bättre än så som trollsländelokal visade sig ganska snart. Goda antal av citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis och några nordiska kärrtrollsländor L. rubicunda var en första smak under den första dagen av detta.

Griptångsflickslända Coenagrion armatum
Sporrad av så många fina obsar av flera arter återkom vi dagen efter till samma plats, med tanken att finna ännu fler arter. Det var nu det blev riktigt spännande, då vi rätt kvickt fann flera månflicksländor Coenagrion lunulatum, tidig mosaikslända Brachytron pratense och blå kejsartrollslända Anax imperator. Hade vi varit på plats ännu något senare, om nån vecka eller så, hade det antagligen blivit ännu fler arter. Innan vi avslutade fick alla även se blå jungfruslända Calopteryx virgo och lyckan hos undertecknad var stor när en fin hane griptångsflickslända Coenagrion armatum hittades och därmed utgjorde kursens clou.

Till Christinehof lär jag återkomma, det området har bra förutsättningar för att utgöra en riktigt artrik ruta.

/Magnus

måndag 10 juni 2013

Norra Skåne 7-8/6

Atlasinventeringen av skånes trollsländor pågår som vi berört många gånger för fullt. Vi bor ju i sydväst (Malmö/Lund) och många av våra rutor ligger på korta avstånd hemifrån för att kunna inventera även när man bara har några timmar över.

Stensmyr, med Stensgöl
Men vi har även tre rutor i norra Skåne, väl utspridda. Vi har tagit på oss detta av flera skäl. Dels är det några arter vi annars inte kommer i kontakt med, dels finns det mer "riktig natur" (ja, det är ett dåligt begrepp men ni förstår nog) med myrar och barrskogar och dels tycker vi om att besöka nya ställen. Kanske allra mest det sista, faktiskt. Två av de tre rutorna har vi nog faktiskt aldrig varit i överhuvudtaget tidigare, innan inventeringen startade.

Rutorna utgörs av en ruta nordost om Örkelljunga som innefattar delar av Värsjön samt Stensmyr (i fortsättningen kallad "Stensmyrsrutan"), en ruta nordost om Osby innefattande Vyssle myr och Abrollasjön (i fortsättningen kallad "Vysslerutan") och den tredje ett område norr om Ivösjön innefattande bland annat Blistorpssjön och flera vattendrag (i fortsättningen kallad "Blistorpsrutan").

Blå jungfruslända Calopteryx virgo
Fredag eftermiddag tillägnades Stensmyrsrutan. Att hitta till myren var inte helt lätt, men vi fann en grusväg från söder och tvärade sedan lite på chans genom ett skogsområde och kom fram till en liten skvätt myr. Solen gassade, det var perfekt sländeväder och omgående flög en Somatochlora fram och tillbaka på lite höjd. Smal midja, mörk och klolikt analbihang. Ojdå, första sländan vi överhuvudtaget såg var en mindre glanstrollslända Somatochlora arctica. Vi såg senare ytterligare några individer och den här första individen var dessutom i grannrutan så vi noterade den i två nya rutor. Det verkar som arten är mer talrik på myrar i norra Skåne än tidigare känt så den bör kunna hittas på fler ställen.

 Det som fått oss att välja Stensmyrsrutan är den lilla göl, Stensgöl, som ligger ute på myren. På flygbilder ser den lite norrländsk ut och dagdrömmar om fina sländeobservationer har varit vanligt förekommande. Från gölen mot väster går ett fuktdråg med gott om starr och det ser ut lite som det gör på några av de lokaler där dvärgflickslända Nehalennia speciosa finns på andra håll i Sverige. Tyvärr är det jätteblött och omöjligt att gå där utan vadarstövlar. Och sådana hade vi inte så vi kunde bara kolla längs ena kanten.

Gölen och dess omgivningar är i alla fall jättefina. Det är dessutom långt från vägar (förutom den grusväg vi körde ut på, men vi såg inte en enda annan bil eller människa där) och det är tveksamt om jag någonstans i Skåne känt mig så "långt ute i naturen" som på Stensmyr. Och sländor var det gott om. Förutom väntade myrtrollsländor Leucorrhinia dubia och nordiska kärrtrollsländor Leucorrhinia rubicunda fann vi också några pudrade kärrtrollsländor Leucorrhinia albifrons, ny lokal och ny ruta för denna i Skåne sparsamma slända.
Mindre sjötrollslända Orthetrum coerulescens

Vi fortsatte på andra lokaler i rutan. Vid Värsjön tillfogades bl.a. tidig mosaikslända Brachytron pratense och vid Boalt fanns rinnande vatten med blåa jungfrusländor Calopteryx virgo och två mindre sjötrollsländor Orthetrum coerulescens, vilket faktiskt visade sig vara skånskt fenologirekord.

Vysslerutan är i princip färdiginventerad så vi ägnade bara den en övernattning och någon morgontimme innan vi fortsatte till Blistorpsrutan. Här har vi varit en gång tidigare, under inventeringens första år - 2009, och då såg vi ett drygt tiotal arter varav pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons var den mest intressanta.

Ormagylet
Dagens besök blev ganska omfattande och lyckat, inte bara för att vi såg sländor utan för att vi hittade några riktiga naturpärlor. Den första av dessa heter Ormagylet, och ligger väldigt nära Blekingegränsen. En grusväg ("Ormvägen") ledde upp till en vändplats i skogen, sen fick vi slå oss fram genom tät vegetation men därinne låg ett litet paradis. En mindre göl med gungfly runt omkring. Massor med myrtrollsländor Leucorrhinia dubia flög omkring och här fanns också en del flicksländor, några nordiska kärrtrollsländor Leucorrhinia rubicunda och tidig mosaikslända Brachytron pratense. Det ska bli mycket intressant att besöka lokalen igen i juli, då vi förväntar oss flera arter mosaiksländor. Tillbaka vid bilen hittade vi ännu en mindre sjötrollslända Orthetrum coerulescens.

Nästa stopp var vid den närliggande Hejhölen (roligt namn), en lite mer näringsrik damm. Även här var det fullt med sländor, ett tiotal arter faktiskt. Inga jättesensationer, men några flodflicksländor Platycnemis pennipes piggade upp lite extra. Tidig mosaikslända Brachytron pratense här också.

Typisk observation av bred kärrtrollslända
Leucorrhinia caudalis. Sländan sitter på ett av
bladen längst till höger. Havagyl 8 juni
Nu begav vi oss till Havagyl, en lokal vi besökte även 2009 och det var där vi då såg pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons. Sjön ser fin ut, några hundratal meter lång och lite mindre bred och med några vikar som erbjuder skydd för sländor vid friska vindar. Vi valde att gå längs västra sidan där det är gott om vita näckrosor. Näckrosorna drog till sig myriader av framför allt fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata, större sjötrollslända Orthetrum cancellatum och större rödögonflickslända Erythromma najas. En lite mindre slända tilldrar mitt intresse, den sätter sig på ett näckrosblad och jag lyfter kikaren. Det råder ingen tvekan - vi har just funnit bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis i den blott tredje rutan under inventeringen. Och det känns ganska logiskt. Det är nära till de övriga lokalerna och det är en mindre sjö med gott om näckrosor längs kanterna. Precis så ser det ut även i Grundsjön, den pågående inventeringens primärlokal ungefär en mil åt sydost från Havagyl. Den lokalen ligger mer utpräglat i skogsbygd men det är nog mindre viktigt än hur sjön är.

Bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis.
Havagyl 8 juni
Vi fortsatte med att besöka två rinnande vatten i rutan, Holjeån som är ganska bred och den mindre Lillån. Båda ser väldigt intressanta ut men vi är aningen tidigt ute för potentiella arter som kungstrollslända Cordulegaster boltonii, stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus och spetsfläckad trollslända Libellula fulva. Men vi kommer leta efter dem lite senare i sommar.

Vinterflickslända Sympecma fusca
mobbas av sjöflickslända Enallagma cyathigerum.
Bromölla 8 juni
På hemvägen körde vi inom Bromölla och tittade på vinterflickslända Sympecma fusca i dammen (en vanlig liten ankdamm) vid västra reningsverket. Den hittades här i maj. Arten är fortfarande bara känd från få lokaler i Skåne. Den enda individ vi hittade hade det inte lätt, de talrika sjöflicksländorna Enallagma cyathigerum mobbade den rejält.

/Ola

Samtliga foton: Ola Elleström

fredag 7 juni 2013

Hyby backar 3/6, i en av Sveriges bästa rutor?

Ett av de spännande småvattnen vid Hyby backar.
Efter att ha jobbat en hel helg uppenbarade sig några lediga timmar denna måndag förmiddag, och då vädret var hyfsat, förutom ganska stark vind, tog jag chansen att göra det sista(?) inventeringsbesöket i rutan som bland annat omfattar Hyby backar.

I rutan lyser rinnande vatten nästan helt med sin frånvaro, endast någon mindre bäck finns, men trots det hade hela 35 arter innan dagens besök kunnat räknas in i vad som alltmer utkristalliserar sig som södra Skånes mest artrika ruta. Detta har den sin variation att tacka för. I rutan finns det minst 85(!) vatten plus otaliga kärr och fuktiga sänkor. Det finns skog med brunvatten, med mycket fina lokaler som Svartavad och Pydden, samt en mindre sjö: Eksholmssjön, såväl som skogstjärnar och småvatten i hag- och betesmarker och märgel- och torvgravar.

Området som kallas Hyby backar är mycket fagert, med böljande kullar med skogsdungar, betesmarker och massor av småvatten av olika slag. Jag har inventerat där tidigare men haft oflyt med vädret, och inte prioriterat platsen då det knappt finns några fler arter att hämta i rutan. När jag når det stadiet lägger jag hellre krutet på en annan ruta. Samtidigt har jag aldrig sett griptångsflickslända Coenagrion armatum i rutan och då det verkar vara ett bra år för den arten har jag under en tid närt en önskan att åtminstone ge Hyby backar en sista chans. Jag har inte heller sett månflickslända Coenagrion lunulatum i rutan, men det har å andra sidan Jan Pröjts gjort så den arten har jag helt struntat i att försöka hitta. En annan art som skulle kunna finnas i rutan är mindre kustflickslända Ischnura pumilio, men det säger sig själv, att jag aldrig kommer att kunna prioritera besök i samtliga vatten i denna ruta för att kanske, kanske hitta endast en art till. 

Ännu ett fint vatten vid Hyby backar.
Nu var det 3/6 juni i alla fall, och buss 165 från Lund (där jag bor) stannar ute vid väg 108 vid Hyby. Efter ca 20 minuters promenad nådde jag backarna och kunde börja leta efter läpartier med sol och därmed trollsländor. Jag hinner knappt ta mig över första stängslet innan dagens första slända uppenbarar sig. Till min ganska stora förvåning är det en kilfläckslända Aeshna isoceles, vilket gör att vi kan tillföra en ny lokal för arten. Trevligt, och vilken bra start! Arten finns rikligt på andra platser ganska nära, så det var inte en ny art för rutan.

Blåsten ställer till det en del, men där det finns läpartier är det gott om sländor. Göktyta, smådopping och fisktärna ses, och jag påminns om att senast jag var här stötte jag en rastande nattskärra. Nu är skogspartierna gallrade/uppöppnade och blåsten har mindre motstånd än då. Jag knallar runt och försöker hitta var det är bäst, och fastnar snart för ett litet vatten (översta bilden) intill den gamla banvallen. Där är gott om flicksländor som ljus lyrflickslända Coenagrion puella och mörk dito C. pulchellum, samt större arter som patrullerande fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata och nordisk- Leucorrhinia rubicunda samt citronfläckad kärrtrollslända L. pectoralis ses fint sida vid sida. Även för den senare arten utgör lokalen en ny fyndplats, vilket är intressant och viktigt att notera då den tillhör det fåtal trollsländor som är upptagna i artdirektivet.

Där är också gott om sjöfräken Equisetum fluviatile, en vattenväxt jag har kommit att förknippa med griptångsflickslända Coenagrion armatum. Flera gånger jag sett arten har det varit i, på och kring just grunda vatten med denna växt, och ser man på de bilder som lagts ut i Facebookgruppen Trollsländor på griptång är det inte bara jag som sett den i bestånd av sjöfräken. De gillar väl helt enkelt samma typ av vatten, så stärkt av detta börjar jag metodiskt söka av alla flicksländor ute i partierna med fräken. Det är oerhört vanskligt att komma åt ordentligt då läpartierna med vatten och soliga strandkanter tyvärr är helt omgärdade av slån och hagtorn. Flera gånger önskar jag att jag hade en sekatör i ryggsäcken. Sjöflickslända Enallagma cyathigerum, guldtrollslända Cordulia aenea och bred trollslända Libellula depressa läggs till dagens artlista, innan jag i kikaren hittar en Coenagrion-hona som genast får pulsen att öka. Det står klart rätt snabbt att det är en griptång, och därmed art nummer 36 i rutan, och med det kan jag tämligen nöjd ta avsked av inventeringsruta 02C2I Holmeja!

/Magnus

onsdag 5 juni 2013

Kom på sommarläger 8-14 juli

Det här vill vi sprida, så vi saxar delar av informationen så det når ännu fler.
Även den här sommaren bjuder det skånska trollsländeprojektet in trollsländeintresserade att spendera en eller flera dagar för exkursioner, föreläsningar, kurser, grillkvällar, bad, fiske, med mera, med målet att tillsammans inventera spännande delar av Skåne samtidigt som vi umgås och lär känna varandra. Det är gratis att deltaga för alla som är med på dagarna och bidrar till inventeringen. Man behöver inte boka eller anmäla närvaro om man bara gör dagsbesök, men man måste meddela om man planerar att spendera en eller flera nätter på gården (kontakta magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.se).

Tanken är att vem som helst kan komma förbi och vara med under en dag eller flera, och man får gärna även ta med sig och bjuda vänner och bekanta som inte är engagerade i projektet. Vi bjuder också som vanligt in trollsländeintresserade från övriga landet och resten av Europa.

Den här sommaren håller vi till naturskönt i bokskog vid Åsljungasjön. Gården Solvik ligger i en trakt med en myriad av spännande biotoper för trollsländor, och under den här veckan ska vi besöka så många som möjligt. Vi kommer att besöka i första hand de rutor som ligger närmast stugan.

Varje dag kommer vi att samlas på parkeringen kl 10.00 för gemensam avfärd (samåkning så långt möjligt) och indelning i grupper så vi kan besöka så många platser som möjligt. I varje grupp ingår en ansvarig som är både kunnig och har kartor över områdena som ska besökas. Vill du möta upp senare under dagen går det också bra, bara kontakta någon av oss som är där. Tänk på att täckningen lokalt kan vara mycket dålig.

Det finns 40 bäddar fördelat på ett logement med tio bäddar och fem tvåbäddsrum, tre fyrabäddsrum samt en stuga på tomten med sex bäddar. Naturspår och motionsslinga finns såväl runt sjön som i närområdet. Gården har en egen brygga. Hopptorn och sandstrand finns på badplatsen på andra sidan sjön. Kanoter/båt finns att hyra. Fiskekort finns att köpa i huvudbyggnaden. Beachvolley- och fotbollsplaner finns utanför Skogsbrynet. Fin grillplats. Kök med möjlighet till självhushåll finns på Solvik. För de som inte vill laga mat själv finns även möjlighet till hel- eller delpension på EFS-gården intill. Ta med egna lakan, handdukar och gärna inneskor.

 
Har du frågor eller redan nu vill boka sängplatser så hör av dig till Magnus Billqvist.

Varmt välkomna!

tisdag 4 juni 2013

Bäckaslövs våtmark, Växjö 31/5

Hona vinterflickslända, Bäckaslöv 31/5.
Sista två dagarna i maj och de första två i juni var jag iväg i tjänsten på konferens i Växjö. Under fredagsförmiddagen fanns en lucka och då det var fint väder utnyttjades förstås denna på bästa sätt. Två kollegor gjorde mig sällskap på en promenad till tätortsnära Bäckaslövs våtmark, där jag visste att det fanns vinterflickslända Sympecma fusca. Denna art tillhör de jag letat absolut allra mest efter på hemmaplan utan resultat. Under vårvintrarna och de tidiga vårarna 2009, 2010 och 2011 la jag många timmar på att cykla runt Lund med omnejd enkom för att leta efter vinterflickslända. Antalet vinterflicksländor jag hittade: noll. För att se denna art har jag därför fått titta på den på andra platser, som i nordöstra Skåne, på Öland och i Östergötland. 

Eftersom vinterflickslända ofta endast förekommer fåtaligt och området var stort hade jag därför egentligen inga förväntningar på just denna art denna förmiddag i Växjö. Väl framme vid våtmarken kryllade det av sländor, och jag fick ett fint tillfälle att visa mina kollegor Nils och Kajsa hur man hittar dem och hur man skiljer dem åt. Eftersom det är naturreservat kunde jag tyvärr inte visa dem i handen, då håvning inte är tillåtet där (i Skåneprojektet har vi för övrigt dispens av Länsstyrelsen att håva vid behov för att kunna genomföra inventeringen).

Villig hane, ovillig hona? Röd flickslända 31/5.
Bäckaslövs våtmark visade sig vara en mycket fin och varierad plats, med många olika typer av vatten och vegetation. Mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum, ljus lyrflickslända C. puella, spjutflickslända C. hastulatum och sjöflickslända Enallagma cyathigerum sågs snabbt sida vid sida. Gott om röda flicksländor Pyrrhosoma nymphula gladde. Förutom att den är vacker finns den inte i min absoluta närhet (liksom spjutflickslända för övrigt). En del fyrfläckade trollsländor Libellula quadrimaculata och guldtrollsländor Cordulia aenea svirrade runt. Bland alla flicksländor hittade vi till min stora glädje även månflickslända Coenagrion lunulatum, en art jag ser så pass sällan att varje gång utgör ett mindre lyckorus.

Vår tanke var att vandra till det så kallade Biparadiset, ett område där man på olika sätt gjort åtgärder för att gynna en redan rik bifauna, men då vi såg så pass många sländor blev det en ganska långsam promenad. Halvvägs genom skogen mellan våtmarken och Biparadiset hittar vi ett parti med solbelyst ris och död ved, ett klassiskt substrat att finna vinterflickslända på. Något brunt svirrar till, och Nils hittar strax något brunt sitta och solgassa - en hona vinterflickslända. Yes, mission accomplished liksom! Vi avnjuter denna och en fin noshornsbagge under en bra stund, tills vi tvingas vända för att hinna tillbaks till konferensen ska börja. Biparadiset får besökas en annan gång, nu räckte det gott med fina obsar av flera arter, och inte minst då mån- och vinterflickslända.

/Magnus