fredag 7 juni 2013

Hyby backar 3/6, i en av Sveriges bästa rutor?

Ett av de spännande småvattnen vid Hyby backar.
Efter att ha jobbat en hel helg uppenbarade sig några lediga timmar denna måndag förmiddag, och då vädret var hyfsat, förutom ganska stark vind, tog jag chansen att göra det sista(?) inventeringsbesöket i rutan som bland annat omfattar Hyby backar.

I rutan lyser rinnande vatten nästan helt med sin frånvaro, endast någon mindre bäck finns, men trots det hade hela 35 arter innan dagens besök kunnat räknas in i vad som alltmer utkristalliserar sig som södra Skånes mest artrika ruta. Detta har den sin variation att tacka för. I rutan finns det minst 85(!) vatten plus otaliga kärr och fuktiga sänkor. Det finns skog med brunvatten, med mycket fina lokaler som Svartavad och Pydden, samt en mindre sjö: Eksholmssjön, såväl som skogstjärnar och småvatten i hag- och betesmarker och märgel- och torvgravar.

Området som kallas Hyby backar är mycket fagert, med böljande kullar med skogsdungar, betesmarker och massor av småvatten av olika slag. Jag har inventerat där tidigare men haft oflyt med vädret, och inte prioriterat platsen då det knappt finns några fler arter att hämta i rutan. När jag når det stadiet lägger jag hellre krutet på en annan ruta. Samtidigt har jag aldrig sett griptångsflickslända Coenagrion armatum i rutan och då det verkar vara ett bra år för den arten har jag under en tid närt en önskan att åtminstone ge Hyby backar en sista chans. Jag har inte heller sett månflickslända Coenagrion lunulatum i rutan, men det har å andra sidan Jan Pröjts gjort så den arten har jag helt struntat i att försöka hitta. En annan art som skulle kunna finnas i rutan är mindre kustflickslända Ischnura pumilio, men det säger sig själv, att jag aldrig kommer att kunna prioritera besök i samtliga vatten i denna ruta för att kanske, kanske hitta endast en art till. 

Ännu ett fint vatten vid Hyby backar.
Nu var det 3/6 juni i alla fall, och buss 165 från Lund (där jag bor) stannar ute vid väg 108 vid Hyby. Efter ca 20 minuters promenad nådde jag backarna och kunde börja leta efter läpartier med sol och därmed trollsländor. Jag hinner knappt ta mig över första stängslet innan dagens första slända uppenbarar sig. Till min ganska stora förvåning är det en kilfläckslända Aeshna isoceles, vilket gör att vi kan tillföra en ny lokal för arten. Trevligt, och vilken bra start! Arten finns rikligt på andra platser ganska nära, så det var inte en ny art för rutan.

Blåsten ställer till det en del, men där det finns läpartier är det gott om sländor. Göktyta, smådopping och fisktärna ses, och jag påminns om att senast jag var här stötte jag en rastande nattskärra. Nu är skogspartierna gallrade/uppöppnade och blåsten har mindre motstånd än då. Jag knallar runt och försöker hitta var det är bäst, och fastnar snart för ett litet vatten (översta bilden) intill den gamla banvallen. Där är gott om flicksländor som ljus lyrflickslända Coenagrion puella och mörk dito C. pulchellum, samt större arter som patrullerande fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata och nordisk- Leucorrhinia rubicunda samt citronfläckad kärrtrollslända L. pectoralis ses fint sida vid sida. Även för den senare arten utgör lokalen en ny fyndplats, vilket är intressant och viktigt att notera då den tillhör det fåtal trollsländor som är upptagna i artdirektivet.

Där är också gott om sjöfräken Equisetum fluviatile, en vattenväxt jag har kommit att förknippa med griptångsflickslända Coenagrion armatum. Flera gånger jag sett arten har det varit i, på och kring just grunda vatten med denna växt, och ser man på de bilder som lagts ut i Facebookgruppen Trollsländor på griptång är det inte bara jag som sett den i bestånd av sjöfräken. De gillar väl helt enkelt samma typ av vatten, så stärkt av detta börjar jag metodiskt söka av alla flicksländor ute i partierna med fräken. Det är oerhört vanskligt att komma åt ordentligt då läpartierna med vatten och soliga strandkanter tyvärr är helt omgärdade av slån och hagtorn. Flera gånger önskar jag att jag hade en sekatör i ryggsäcken. Sjöflickslända Enallagma cyathigerum, guldtrollslända Cordulia aenea och bred trollslända Libellula depressa läggs till dagens artlista, innan jag i kikaren hittar en Coenagrion-hona som genast får pulsen att öka. Det står klart rätt snabbt att det är en griptång, och därmed art nummer 36 i rutan, och med det kan jag tämligen nöjd ta avsked av inventeringsruta 02C2I Holmeja!

/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar