måndag 10 juni 2013

Norra Skåne 7-8/6

Atlasinventeringen av skånes trollsländor pågår som vi berört många gånger för fullt. Vi bor ju i sydväst (Malmö/Lund) och många av våra rutor ligger på korta avstånd hemifrån för att kunna inventera även när man bara har några timmar över.

Stensmyr, med Stensgöl
Men vi har även tre rutor i norra Skåne, väl utspridda. Vi har tagit på oss detta av flera skäl. Dels är det några arter vi annars inte kommer i kontakt med, dels finns det mer "riktig natur" (ja, det är ett dåligt begrepp men ni förstår nog) med myrar och barrskogar och dels tycker vi om att besöka nya ställen. Kanske allra mest det sista, faktiskt. Två av de tre rutorna har vi nog faktiskt aldrig varit i överhuvudtaget tidigare, innan inventeringen startade.

Rutorna utgörs av en ruta nordost om Örkelljunga som innefattar delar av Värsjön samt Stensmyr (i fortsättningen kallad "Stensmyrsrutan"), en ruta nordost om Osby innefattande Vyssle myr och Abrollasjön (i fortsättningen kallad "Vysslerutan") och den tredje ett område norr om Ivösjön innefattande bland annat Blistorpssjön och flera vattendrag (i fortsättningen kallad "Blistorpsrutan").

Blå jungfruslända Calopteryx virgo
Fredag eftermiddag tillägnades Stensmyrsrutan. Att hitta till myren var inte helt lätt, men vi fann en grusväg från söder och tvärade sedan lite på chans genom ett skogsområde och kom fram till en liten skvätt myr. Solen gassade, det var perfekt sländeväder och omgående flög en Somatochlora fram och tillbaka på lite höjd. Smal midja, mörk och klolikt analbihang. Ojdå, första sländan vi överhuvudtaget såg var en mindre glanstrollslända Somatochlora arctica. Vi såg senare ytterligare några individer och den här första individen var dessutom i grannrutan så vi noterade den i två nya rutor. Det verkar som arten är mer talrik på myrar i norra Skåne än tidigare känt så den bör kunna hittas på fler ställen.

 Det som fått oss att välja Stensmyrsrutan är den lilla göl, Stensgöl, som ligger ute på myren. På flygbilder ser den lite norrländsk ut och dagdrömmar om fina sländeobservationer har varit vanligt förekommande. Från gölen mot väster går ett fuktdråg med gott om starr och det ser ut lite som det gör på några av de lokaler där dvärgflickslända Nehalennia speciosa finns på andra håll i Sverige. Tyvärr är det jätteblött och omöjligt att gå där utan vadarstövlar. Och sådana hade vi inte så vi kunde bara kolla längs ena kanten.

Gölen och dess omgivningar är i alla fall jättefina. Det är dessutom långt från vägar (förutom den grusväg vi körde ut på, men vi såg inte en enda annan bil eller människa där) och det är tveksamt om jag någonstans i Skåne känt mig så "långt ute i naturen" som på Stensmyr. Och sländor var det gott om. Förutom väntade myrtrollsländor Leucorrhinia dubia och nordiska kärrtrollsländor Leucorrhinia rubicunda fann vi också några pudrade kärrtrollsländor Leucorrhinia albifrons, ny lokal och ny ruta för denna i Skåne sparsamma slända.
Mindre sjötrollslända Orthetrum coerulescens

Vi fortsatte på andra lokaler i rutan. Vid Värsjön tillfogades bl.a. tidig mosaikslända Brachytron pratense och vid Boalt fanns rinnande vatten med blåa jungfrusländor Calopteryx virgo och två mindre sjötrollsländor Orthetrum coerulescens, vilket faktiskt visade sig vara skånskt fenologirekord.

Vysslerutan är i princip färdiginventerad så vi ägnade bara den en övernattning och någon morgontimme innan vi fortsatte till Blistorpsrutan. Här har vi varit en gång tidigare, under inventeringens första år - 2009, och då såg vi ett drygt tiotal arter varav pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons var den mest intressanta.

Ormagylet
Dagens besök blev ganska omfattande och lyckat, inte bara för att vi såg sländor utan för att vi hittade några riktiga naturpärlor. Den första av dessa heter Ormagylet, och ligger väldigt nära Blekingegränsen. En grusväg ("Ormvägen") ledde upp till en vändplats i skogen, sen fick vi slå oss fram genom tät vegetation men därinne låg ett litet paradis. En mindre göl med gungfly runt omkring. Massor med myrtrollsländor Leucorrhinia dubia flög omkring och här fanns också en del flicksländor, några nordiska kärrtrollsländor Leucorrhinia rubicunda och tidig mosaikslända Brachytron pratense. Det ska bli mycket intressant att besöka lokalen igen i juli, då vi förväntar oss flera arter mosaiksländor. Tillbaka vid bilen hittade vi ännu en mindre sjötrollslända Orthetrum coerulescens.

Nästa stopp var vid den närliggande Hejhölen (roligt namn), en lite mer näringsrik damm. Även här var det fullt med sländor, ett tiotal arter faktiskt. Inga jättesensationer, men några flodflicksländor Platycnemis pennipes piggade upp lite extra. Tidig mosaikslända Brachytron pratense här också.

Typisk observation av bred kärrtrollslända
Leucorrhinia caudalis. Sländan sitter på ett av
bladen längst till höger. Havagyl 8 juni
Nu begav vi oss till Havagyl, en lokal vi besökte även 2009 och det var där vi då såg pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons. Sjön ser fin ut, några hundratal meter lång och lite mindre bred och med några vikar som erbjuder skydd för sländor vid friska vindar. Vi valde att gå längs västra sidan där det är gott om vita näckrosor. Näckrosorna drog till sig myriader av framför allt fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata, större sjötrollslända Orthetrum cancellatum och större rödögonflickslända Erythromma najas. En lite mindre slända tilldrar mitt intresse, den sätter sig på ett näckrosblad och jag lyfter kikaren. Det råder ingen tvekan - vi har just funnit bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis i den blott tredje rutan under inventeringen. Och det känns ganska logiskt. Det är nära till de övriga lokalerna och det är en mindre sjö med gott om näckrosor längs kanterna. Precis så ser det ut även i Grundsjön, den pågående inventeringens primärlokal ungefär en mil åt sydost från Havagyl. Den lokalen ligger mer utpräglat i skogsbygd men det är nog mindre viktigt än hur sjön är.

Bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis.
Havagyl 8 juni
Vi fortsatte med att besöka två rinnande vatten i rutan, Holjeån som är ganska bred och den mindre Lillån. Båda ser väldigt intressanta ut men vi är aningen tidigt ute för potentiella arter som kungstrollslända Cordulegaster boltonii, stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus och spetsfläckad trollslända Libellula fulva. Men vi kommer leta efter dem lite senare i sommar.

Vinterflickslända Sympecma fusca
mobbas av sjöflickslända Enallagma cyathigerum.
Bromölla 8 juni
På hemvägen körde vi inom Bromölla och tittade på vinterflickslända Sympecma fusca i dammen (en vanlig liten ankdamm) vid västra reningsverket. Den hittades här i maj. Arten är fortfarande bara känd från få lokaler i Skåne. Den enda individ vi hittade hade det inte lätt, de talrika sjöflicksländorna Enallagma cyathigerum mobbade den rejält.

/Ola

Samtliga foton: Ola Elleström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar