onsdag 31 oktober 2012

Namnen är klubbade


Aeshna affinis får namnet klarblå mosaikslända.
Nu är de första officiella, svenska namnen på trollsländor klubbade (no pun intended). Vi redogör nedan för de förändringar som skett, om vi utgår från de namn som använts under några år på Artportalen och i Trollsländor i Sverige av Dannelid et al.

Förändringar av namn 
Allmän smaragdflickslända Lestes sponsa blir pudrad smaragdflickslända
Vandrande mosaikslända Anax ephippiger blir brun kejsartrollslända
Kejsartrollslända Anax imperator blir blå kejsartrollslända

Arter ej observerade i Sverige, arter som ej haft svenska namn angivna på Artportalen eller arter som saknas i Trollsländor i Sverige
Lestes viridis får namnet västlig trädflickslända (här har man valt att inte använda namnet Chalcolestes)
Erythromma lindenii får namnet pokalflickslända
Aeshna affinis får namnet klarblå mosaikslända
Anax parthenope får namnet mindre kejsartrollslända
Gomphus flavipes får namnet större klubbtrollslända
Gomphus pulchellus får namnet smal klubbtrollslända
Crocothemis erythraea får namnet karmintrollslända
Orthetrum brunneum får namnet blåpannad sjötrollslända
Sympetrum meridionale får namnet ljusröd ängstrollslända
Sympetrum pedemontanum får namnet bandad ängstrollslända

Övriga namn är oförändrade. Observera dock, att Somatochlora flavomaculata i Trollsländor i Sverige anges som gulfläckad glanstrollslända men det ska vara gulfläckig glanstrollslända.

De som använder Svenska Trollsländeguiden kan i denna ta fram rödpennan och ändra namnen på Aeshna affinis från blå- till klarblå mosaikslända, samt sandklubbslända till sandflodtrollslända och stentångtrollslända till stenflodtrollslända. De två senare namnen är de som anges på AP och i Dannelid.

Nu är första steget tagit, återstår gör resterande europeiska arter som man gett nationella namn i så många andra länder, t ex England, Slovakien, Finland, Tyskland, Frankrike, Belgien, Holland osv.

/Magnus

söndag 21 oktober 2012

Lokaltips: Upp- och nedströms Stockamöllan, Skåne

Rönne å vid Gunnaröds kanotplats.

I bloggen har vi presenterat ett antal olika lokaler vid det här laget men inga eller väldigt få med rinnande vatten. Nu ändrar vi på det, och först ut är Stockamöllan

Längs Rönne å upp- och nedströms Stockamöllan finns både arter som trivs i snabbt rinnande vatten i skog och sådana som föredrar långsamma partier i solöppna miljöer, och både sådana som vill ha steniga bottnar och sådana som vill ha sandiga dito. 

Bland skånska trollsländeskådare blev lokalen uppmärksammad när där under 2009 hittades spetsfläckad trollslända Libellula fulva. Det finns ett fynd från Kullaberg av en ensam individ 2006, men 2009 var det 
Hane av spetsfläckad trollslända vid Gunnaröd.
första gången på drygt 75 år som arten påträffades på lämplig reproduktionslokal i Skåne. Sandhall skrev 1994 (Skånes Natur 94:87) att den ”Troligen fångades senast för ca 50 år sedan vid Rönne å invid Stockamöllan men syns i dag inte alls där. Övergödningen av Ringsjön har väl bidragit till att den dött ut”. Efter att ha minskat och helt försvunnit i andra delar av Europa har arten återkommit ganska starkt på senare år. Orsaken är okänd, men det spekuleras i att bättre vattenkvalitet kan ligga bakom. Spetsfläckad trollslända är i övrigt i Skåne endast belagd med fynd från trakten av Vånga för så länge sedan som 1755 (uppgift från Artdatabanken), med andra ord mycket länge sedan men betydligt närmare de vattensystem i Blekinge där den även idag återfinns i livskraftiga populationer. Kanske hittas den på fler ställen i Skåne framöver, men tills vidare är det endast trakten kring Stockamöllan som gäller. Där har den nu hittats på flera platser, även en bit från själva ån. 

Man kan vandra längs ån på flera platser men vi rekommenderar särskilt ett besök kring bron över ån nära Bögerup, vid det som kallas Gunnaröds kanotplats. Här finns goda parkeringsmöjligheter, toaletter, 
Hane av stenflodtrollslända vid Gunnaröds kanotplats.
grillplats och man slipper privata tomter och hus som på andra ställen kan hindra tillgängligheten. Från bron kan man vandra på båda sidor av ån både upp- och nedströms, och även ut i betesmarker och gläntor i skogen intill. Ofta ser man redan på vägen och på marken på själva parkeringsplatsen stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus som gassar i solen. Spetsfläckad trollslända håller revir längs ån, särskilt uppströms där hanar kan hittas sitta på vasstrån som hänger ut över vattnet. Yngre individer hittas en bit från vattnet: kolla exempelvis nässelbestånden intill parkeringen eller betesmarkerna på andra sidan ån från parkeringen sett.

Både blå- och blåbandad jungfruslända Calopteryx virgo & C. splendens finns i goda antal. Absolut vanligaste art på lokalen och längs ån på en lång sträcka är flodflickslända Platycnemis pennipes. Det är inte ovanligt att man här ser hundratals eller fler. Sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus hittas också kring bron i goda antal. 

Vill man spä på med ytterligare en rinnande vatten-art kan man bege sig till ganska närbelägna Ageröds mosse. Kungstrollslända Cordulegaster boltonii finns i Hålsaxabäcken öster om mossen, vid den gamla torvfabriken. På samma plats finns gungflymosaikslända Aeshna subarctica och större ängstrollslända Sympetrum striolatum. För den som ger sig ut på mossen finns också möjlighet att träffa på månflickslända Coenagrion lunulatum.

Sandflodtrollslända vid Gunnaröds kanotplats.
Tacksamt nog kan man ta sig till Stockamöllan även med buss. Buss 518 går mellan Stehag och Klippan och du kan hoppa av på t ex hållplatserna Hasslebro eller Stockamöllan Torget. Från Stockamöllan Torget fortsätter du längs vägen mot Billinge. Ta höger in mot den mekaniska industrin Still, gå förbi deras reception och en verkstadsbyggnad på vänster sida. Här börjar en otydlig stig i slutet av en parkering. Till denna parkering kan man också köra och ställa bilen. Stigen går till en genomgång i ett taggtrådsstängsel, och du kommer in i en beteshage. Gå åt höger tills du kommer ner till Rönne å och trollsländorna. I Hasslebro har vägverket anlagt en rastplats öster om Rönne å. Från denna rastplats utgår man enklast både som bilist och bussresenär. Med bil kan du också ta dig till Gunnaröds kanotplats genom att svänga höger vid Gunnaröds gård när du åker från Stockamöllan mot Billinge.

Våra övriga lokaltips hittar du här.
/Magnus

lördag 6 oktober 2012

Snart i Sverige?


"Blåpannad sjötrollslända" Orthetrum brunneum - snart på en blogg nära dig.
Under 2011 publicerade vi flera inlägg om några av de arter som vi förväntade oss skulle komma att dyka upp i landet under en snar framtid, samt några som gjort det tillfälligt, men som är mycket sällsynta. När vi gjorde detta fanns det, med några få undantag (vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii och brun kejsartrollslända Anax ephippiger), näst intill ingen information om dessa arter på svenska. I och med utgivningen av Svenska Trollsländeguiden ändrades detta, varför vi inte haft anledning att fortsätta med resten av arterna. Då vi nu sitter på ännu mer fälterfarenhet av i princip samtliga dessa arter kommer vi under vintern ändå att göra det. 

De arter vi ämnar skriva om är i första hand dessa: ”blåpannad sjötrollslända” Orthetrum brunneum, ”ljusröd ängstrollslända” Sympetrum meridionale, ”smal klubbslända” Gomphus pulchellus, ”större klubbslända” Gomphus flavipes, ”sibirisk mosaikslända” Aeshna crenata och ”pokalflickslända” Erythromma lindenii. Finns det fler arter ni vill veta mer om så säg gärna till.

De som redan finns beskrivna på olika sätt på vår blogg är dessa:

/Magnus

måndag 1 oktober 2012

Vår miniförteckning: en uppdatering


Efter några förslag och önskemål har vi nu gjort några olika varianter av miniförteckningen. Vissa vill hellre ha mer plats att skriva på än samtliga tre namn, så olika varianter på detta finns nu att ladda hem nedan.

Vi fick några kommentarer eller frågor, om varför vi har med namn som "pudrad smaragdflickslända" istället för "allmän smaragdflickslända" som är det som idag används till mans. Pudrad smaragdflickslända för Lestes sponsa, klarblå mosaikslända för Aeshna affinis, brun kejsartrollslända, blå kejsartrollslända, mindre kejsartrollslända Anax ephippiger, imperator resp parthenope, med flera, är de namn som föreslagits men ännu ej beslutats om av den svenska kommittén för artnamn. Dessa namn är bra och kommer vad vi erfar med allra största sannolikhet att klubbas igenom. Vi använder i listan även namnen mindre glanstrollslända för Somatochlora arctica, stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus och sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus, även om vi här på Trollsländebloggen hellre hade sett namnen taigatrollslända, stentångtrollslända och sandklubbslända för dessa arter. Detta har vi skrivit om bland annat här.

Så vitt vi vet är vår lista den enda som finns tillgänglig idag där de olika namnen listas sida vid sida, så man lätt får överblick över både namn och vilka arter som förekommer inom området. Finns det andra listor får ni gärna tipsa oss om detta. 

Några arter kommer att tillföras, då det i Mellanöstern finns fler som idag inte är med. Dessa saknar dock svenska namnförslag. Att vi väljer att lista de olika namnen som vi gör är av pedagogiska skäl, vi tror det ger de som använder listan ganska mycket vad gäller översikt och vilka namn som hör till vad. Dessutom tror vi de svenska namnen som inte är officiella ändå bidrar till detta. Särskilt gäller det de som inte kan eller är intresserade av att lära sig de vetenskapliga namnen. Då hjälper det att veta vilka som är t ex sjötrollsländor även om man inte vet vad Orthetrum står för.

Så fort de officiella namnen antas kommer vi att uppdatera de olika listorna. Hittar du fel, har tips eller annat du vill bidra med så hör gärna av dig.


 De nya varianterna är alla i färg:
/Magnus