onsdag 31 oktober 2012

Namnen är klubbade


Aeshna affinis får namnet klarblå mosaikslända.
Nu är de första officiella, svenska namnen på trollsländor klubbade (no pun intended). Vi redogör nedan för de förändringar som skett, om vi utgår från de namn som använts under några år på Artportalen och i Trollsländor i Sverige av Dannelid et al.

Förändringar av namn 
Allmän smaragdflickslända Lestes sponsa blir pudrad smaragdflickslända
Vandrande mosaikslända Anax ephippiger blir brun kejsartrollslända
Kejsartrollslända Anax imperator blir blå kejsartrollslända

Arter ej observerade i Sverige, arter som ej haft svenska namn angivna på Artportalen eller arter som saknas i Trollsländor i Sverige
Lestes viridis får namnet västlig trädflickslända (här har man valt att inte använda namnet Chalcolestes)
Erythromma lindenii får namnet pokalflickslända
Aeshna affinis får namnet klarblå mosaikslända
Anax parthenope får namnet mindre kejsartrollslända
Gomphus flavipes får namnet större klubbtrollslända
Gomphus pulchellus får namnet smal klubbtrollslända
Crocothemis erythraea får namnet karmintrollslända
Orthetrum brunneum får namnet blåpannad sjötrollslända
Sympetrum meridionale får namnet ljusröd ängstrollslända
Sympetrum pedemontanum får namnet bandad ängstrollslända

Övriga namn är oförändrade. Observera dock, att Somatochlora flavomaculata i Trollsländor i Sverige anges som gulfläckad glanstrollslända men det ska vara gulfläckig glanstrollslända.

De som använder Svenska Trollsländeguiden kan i denna ta fram rödpennan och ändra namnen på Aeshna affinis från blå- till klarblå mosaikslända, samt sandklubbslända till sandflodtrollslända och stentångtrollslända till stenflodtrollslända. De två senare namnen är de som anges på AP och i Dannelid.

Nu är första steget tagit, återstår gör resterande europeiska arter som man gett nationella namn i så många andra länder, t ex England, Slovakien, Finland, Tyskland, Frankrike, Belgien, Holland osv.

/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar