lördag 6 oktober 2012

Snart i Sverige?


"Blåpannad sjötrollslända" Orthetrum brunneum - snart på en blogg nära dig.
Under 2011 publicerade vi flera inlägg om några av de arter som vi förväntade oss skulle komma att dyka upp i landet under en snar framtid, samt några som gjort det tillfälligt, men som är mycket sällsynta. När vi gjorde detta fanns det, med några få undantag (vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii och brun kejsartrollslända Anax ephippiger), näst intill ingen information om dessa arter på svenska. I och med utgivningen av Svenska Trollsländeguiden ändrades detta, varför vi inte haft anledning att fortsätta med resten av arterna. Då vi nu sitter på ännu mer fälterfarenhet av i princip samtliga dessa arter kommer vi under vintern ändå att göra det. 

De arter vi ämnar skriva om är i första hand dessa: ”blåpannad sjötrollslända” Orthetrum brunneum, ”ljusröd ängstrollslända” Sympetrum meridionale, ”smal klubbslända” Gomphus pulchellus, ”större klubbslända” Gomphus flavipes, ”sibirisk mosaikslända” Aeshna crenata och ”pokalflickslända” Erythromma lindenii. Finns det fler arter ni vill veta mer om så säg gärna till.

De som redan finns beskrivna på olika sätt på vår blogg är dessa:

/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar