lördag 30 november 2013

Roliga fynd 2013

Mindre kejsartrollslända sågs i Sverige under 2013 för första gången i parning.
Då ännu ett år har passerat är det dags att ta en titt i backspegeln på hur året var rent fyndmässigt. Nedan listar vi därför helt subjektivt rapporter från året som vi av olika skäl tycker är lite extra roliga. Perspektivet är nationellt så därför tas inte fynd med av kategorin ”andra till femte landskapsfyndet”, ”ny kommunart” o dyl. Dessa och liknande kategorier kan förstås bli intressanta att redovisa om några år, eller mer lokalt eller regionalt. Nya fenologirekord 2013 tas inte heller med här. För Skånes del finns vårrekorden här, medan vi återkommer om höstrekorden.

Rapporterna minskar

Ja de minskar, men det är tämligen marginellt. Man ska i sammanhanget komma ihåg, att årets rapporter dessutom ska ses i skenet av att inventeringsprojektet i Östergötland avslutades förra året och att det inkommer rapporter långt efter det att säsongen faktiskt är över. Det är aldrig för sent att rapportera, men tänk på att sena rapporter inte kommer med i de årliga sammanställningarna som görs här och i inventeringsprojekt som i Skåne och (tidigare) Östergötland.  

Så här ser rapporteringen ut, där siffra inom parentes består av antalet skånska rapporter.

Vandrande ängs i Trelleborg 2013.
1900-2006: 13 729 (976)
2007: 4 804 (604)
2008: 9 225 (1 637)
2009: 13 104 (3 767)
2010: 11 970 (4 316)
2011: 15 547 (6 987)
2012: 13 385 (4 317)
2013: 12 443 (5 540) (t o m 2013-11-29) 

Som vi skrev redan förra året så görs det trots en minskning av antalet rapporter fortsatt många nya landskapsfynd vilket jag tycker visar, att trollsländeintresset fortsatt växer och att det fortfarande finns mycket att upptäcka. Pionjärandan, som jag själv kände när jag startade, lever vidare. Känslan, att jag själv som privatperson kan göra spännande fynd som "tillför något", finns kvar. 

Ändå finns det ett stort mörkertal. Det är fortfarande många som inte alls rapporterar. Det finns många som enbart rapporterar ”de intressanta arterna”. Det finns säkerligen många intressanta fynd, t ex nya landskapsfynd, som inte rapporteras av det enkla skälet, att det är ”en vanlig art hemma” och därför tänker man inte på att rapportera den. Med det sagt vill jag ändå passa på att tacka alla dessa eldsjälar som runt om i landet bidrar till den allt större kunskapen om landets trollsländefauna – heja er!

Det vi kan konstatera är att många äldre obsar tillförts Artportalen på senare tid. Inte minst efter publiceringen av Svenska Trollsländeguiden (TSG) våren 2012, vars kartor redovisar det då kända kunskapsläget. Nya publikationer ger alltid effekten av ny data och kunskap, inte minst kartmaterial, då många för första gången ser var arter ”ska” finnas och konstaterar att så inte är fallet, men rapporterat har man inte gjort tidigare. Nu när man plötsligt ”ser” att den vanliga art man hade på en viss plats faktiskt inte ”ska” finnas där enligt TSG så rapporterar man in den i efterhand. Det är jättebra, vi vet ännu mer om Sveriges trollsländefauna 1,5 år senare tack vare detta!

Datan kommer från AP

2013 sågs Bohusläns första griptångflickslända.
Samtliga intressanta fynd som listas nedan är från Artportalens Catalogus. I de fall en art är sedd för första gången i t ex ett landskap under året, men på flera lokaler, tas endast den första med. Allt är ej validerat och förteckningen ska verkligen inte ses som komplett. Några tydliga felaktigheter som hittades under genomgången är inte med, liksom sådana med markeringen ”?”, det vill säga ”artbestämning osäker”, då det inte är vår sak att avgöra om de uppgifterna är korrekta eller ej. Hittar du som läsare något som inte stämmer eller saknas får du å andra sidan gärna meddela oss om det.

Vi tar inte med rapporter som inkommit i efterhand då det är omöjligt för oss att se det. Med andra ord vet vi att det gjorts fler nya landskapsfynd de senaste åren än de vi redovisar i vår blogg, men det finns ingen funktion att kunna se det när folk rapporterar flera år efter obsen är gjord. Catalogus som jag länkar till i föregående stycke är i stort behov av uppdatering, kanske i samband med att nya Artportalen tas i bruk? 

Några reflektioner om fjolårets fynd

Nej det bidde inga nya Sverigefynd i år heller, vi får fortsatt vänta på de första karmintrollsländorna Crocothemis erythraea och västliga trädflicksländorna Chalcolestes viridis. Men minst tio nya landskapsfynd gjordes under 2013. Det är färre än de senaste åren (2011: 21, 2012: 26) men fortfarande ändå många och fler finns det garanterat att göra. Gästrikland, Hälsingland och Dalsland verkar vara landskap med mycket ringa trollsländedata. Bege er dit om ni vill bidra med många nya landskapsfynd!

Saknas gör några av de väntade nykomlingarna som helt uteblev, som klarblå mosaikslända Aeshna affinis och vandrande smaragdflickslända Lestes barbarus. Saknas görs också två eftersökta arter: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi och bandad ängstrollslända Sympetrum pedemontanum. Se mer om deras frånvaro här och här. Å andra sidan blir tecknen allt fler på att mindre kejsartrollslända Anax parthenope och vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii är på väg att bli bofasta. Vandrande ängstrollslända är för övrigt en art vi vet att det under senare år gjort fler obsar av än vad rapporterna visar.

Nu till själva listan, och tack än en gång för 2013! De roliga fynden för 2012 finns för övrigt här.

Nya landskapsfynd

2013 rapporterades Gästriklands första myrflickslända.
Griptångsflickslända Coenagrion armatum 
- Klövedal, Tjörn, Bohuslän, 16.5, Kristoffer Nilsson

Myrflickslända Coenagrion johanssoni
- Brännholmstjärnarna, Ockelbo, Gästrikland, 15.6, Björn Anderson (mer än en lokal)

Fjällmosaikslända Aeshna caerulea
- Tveten Åbacken, Färgelanda, Dalsland, 20.7, Ulla Korp
- Melltjärnen, Ockelbo, Gästrikland, 15.6, Björn Anderson  
Grön mosaikslända Aeshna viridis
- Lindsdal syd, Kläckeberga, Småland, 11.6, Carl-Johan Månsson (tidig obs: dokumentation?)

Bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
- Lill- och Storfjälsjön, Lövånger, Västerbotten, 16.6, Erik Normark (+2 lokaler)

Bred trollslända Libellula depressa
- Majorens Hage, Arbrå, Hälsingland, 20.6, Helena Persson 

Fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
- Saltmyrans torvtäkt, Arvidsjaur, Pite lappmark, 25.6, Stefan Holmberg  

Större ängstrollslända Sympetrum striolatum
- Pankfors, Tönnånger, Hälsingland, 19.8, Stefan Persson  
- Salom, Nora, Ångermanland, 31.8, Kurt Holmqvist  

Andra intressanta fynd

En individrik lokal för dvärgflickslända hittades 2013.
Dvärgflickslända Nehalennia speciosa  
- Ny lokal: Norra Ledsjön, Blåvik, Östergötland, 25.7, Jan Pröjts (mer om det fyndet här!)  

Ljus lyrflickslända Coenagrion puella 
- Minst 20 mil norr om tidigare kända nordligaste fynd: Avsnörpt vik, Tärendö, Norrbotten, 6.8, Magnus Billqvist, Anette Barr, Annica Nettrup  

Mindre kejsartrollslända Anax parthenope
- 1 hane Lertagsdammen, Klagshamns udde, Skåne, 20.6, Stefan Cherrug
- 2 hanar + 1 hona Första gången hane och hona ses på samma lokal i landet. Parning observerades. Lertagsdammen, Klagshamns udde, Skåne, 22.7-30.7, Stefan Cherrug , m fl. Det är svårt att få klarhet i hur många fynd av arten som nu gjorts i landet eftersom alla inte är validerade eller saknar dokumentation, men detta bör utgöra det 13:e fyndet. Bilder med mera därifrån finns här.

Vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii 
- 1 Imago Kalmar Dämme, Småland, 4.6 Lars G Petersson  
- 1-3 ex, Vombs vattenverksdammar, Skåne, 8-21.6 Sven Jönsson m fl (svårt att utläsa hur många individer det här rör sig om då de är rapporterade från olika platser inom det stora området)  
- Först 2 hanar, sedan som mest 10 imago, Västra industriområdesdammen, Trelleborg, Skåne, 5.7-1.9, Staffan Nilsson m fl
- 1 ex Vinslövs blomsteräng, Vinslöv, Skåne, 7.8, Pål Axel Olsson  
- 1 Juvenil, Vombs Fure, Skåne, 14.9, Sven Jönsson  
- Se vår översyn av fynd av arten t o m 2012 här.

/Magnus

måndag 25 november 2013

Lokaltips: Midskogstjärnen, Dalarna

När man kör genom landet ser man ”överallt” vad som ser ut som fina trollsländemiljöer. Bitvis vill man inget hellre göra än att stanna och kolla om det stämmer. När vi de senaste åren besökt norra och mellersta delen av landet har det tyvärr ofta varit dåligt väder, fel tidpunkt på dygnet eller tidsbrist som gjort att vi fått passera jättefina miljöer utan att stanna. Under 2009 föll bitarna i alla fall på plats och vi fann, helt slumpvis, en riktigt fin lokal som vi gärna tipsar fler om: Midskogstjärnen.

Gungflymosaikslända vid Midskogstjärnen.
Efter besöket 2009 har vi besökt den igen, 2011, och passerar vi någon gång genom Dalarna under rätt tid på dygnet och i ok väder så lär vi stanna till igen. Vid vårt första besök hade vi Dalarnas första fynd av (flygande) gungflymosaikslända Aeshna subarctica (det fanns larvfynd sen tidigare vill jag minnas), myrflickslända Coenagrion johanssoni (alltid väldigt kul att se som skåning!) och kraftig smaragdflickslända Lestes dryas. 

Starrmosaikslända Aeshna juncea, pudrad smaragdflickslända Lestes sponsa, spjutflickslända Coenagrion hastulatum, brun mosaikslända Aeshna grandis, myrtrollslända Leucorrhinia dubia och svart ängstrollslända Sympetrum danae var andra arter.

Myrflickslända vid tjärnen, foto Erling Jirle.
Våra besök har alltid skett under högsommaren, i slutet av juli eller i början av augusti, så arterna vi sett där speglar förstås det. Det finns skäl att misstänka att där finns många fler arter under försommar och tidig höst, så passerar ni så tar er tid att kolla. På köpet gör man en stor insats för kunskapen om Dalarnas trollsländefauna. Har man tid och lust kan man förstås besöka någon mer av de otalet liknande miljöer längs med vägarna. 

Vi såg för övrigt videsparv vid Midskogstjärnen vilket kan vara av intresse för fågelskådare.

Nära vägen ligger den, Midskogstjärnen, mellan Yttermalung och Äppelbo, inte jättelångt från Vansbro, där man med fördel stannar en stund på det suveräna fiket Vansbro konditori och bageri.


/Magnus

torsdag 21 november 2013

Dvärgflickslända Nehalennia speciosa vid Norra Ledsjön

Jan Pröjts hittade 2013 ännu en lokal för dvärgflickslända, bilderna här är tagna av Magnus Billqvist.
Vi fortsätter i och med detta inlägg att välkomna bidrag från gästbloggare. Här följer ett utdrag ur Jan Pröjts text om fyndet av dvärgflickslända Nehalennia speciosa på ny lokal under 2013. Hela texten inklusive bilder från lokalen och flygbilder finns som pdf här.

Nedan följer en beskrivning av två besök vid Norra Ledsjön i Boxholms kommun 21 och 25 juli 2013. Undertecknad har under senare år letat efter dvärgflickslända Nehalennia speciosa i norra Småland och södra Östergötland, med utgångspunkt från sommarstugan.

Dvärgflicksländan återupptäckts i Sverige 2006 i Uppland. Mellan 2007 och 2011 hittades tre lokaler i Östergötland av Tommy Karlsson: Grytkärren, Skogsgölen och Långkärren. Dessa tre lokaler ligger i länets skogrikare delar, norr och söder om Sommen. 2011 hade jag själv tur och lyckades håva in ett exemplar på Hultamaden i Tranås kommun. Således det första fyndet i Småland. Efterföljande besök där 2011 och 2012 gav dock inga resultat.En våtmark som jag inte kontrollerade 2012 var Norra Ledsjön söder om Boxholm. Till synes lämplig miljö för dvärgflicksländan, med utgångspunkt från tillgängliga flygbilder på nätet. Arten är i Sverige funnen i mesotrofa kärr med dominans av trådstarr och vattenklöver. Hittills kända lokaler i Sverige består antingen av väldefinierade gölar med omgivande bred zon av myrmark eller av större starrfält med grunda översvämningsområden. På grund av artens dåliga flygförmåga hittas den oftast nere i den luftiga starren och inte flygandes fritt, som andra sländarter. Av den anledningen är också svårfunnen, annat än genom håvning.

Genom sina specialiserade miljökrav och därmed känslighet för miljöförändringar är dvärgflicksländan betraktad som en av Europas mest hotade arter idag. Igenväxning och uttorkning torde vara de faktorer som är mest negativa. Om den halvöppna smalbladiga starrvegetationen ersätts av vass och mer bredbladig starr försvinner dvärgflicksländan förr eller senare.

Norra Ledsjön är en större våtmark som idag består av större starrfält med tillhörande översvämningsområden, smågölar och gamla diken. Omgivningen består av skog, utom i norr. Den öppna ytan är ca 30 hektar. Som namnet antyder var våtmarken en sjö på 1800-talet, som genom sjösänkning förvandlades till en myr. Troligen har slåtter förekommit tidigare. Dikning har skett vid något tillfälle, gamla diken kan skönjas på flygbilderna, men de är idag igenvuxna ute på myren.

Floran får betraktas som värdefull och mångformig. Stora delar av ytan är av en mesotrof typ med olika typer av starr, vattenklöver, sjöfräken, kärrspira med mera. Endast vissa delar har en fattigare prägel, med vitmossor i bottenskiktet. De centrala delarna är blöta, och håller troligen öppet vatten året om. På vissa ställen i kantzonen vandrar björk och vass in och vittnar om eventuella framtida problem med igenväxning.

Vid det första besöket vid Norra Ledsjön undersöktes endast västra halvan. Nästan genast hamnade dvärgflicksländor i håven. I nordvästra delen, i partier med vatten, kunde upp till sex stycken fångas i ett håvdrag. I resterande delen av västra halvan hittades endast enstaka exemplar. De till synes finaste starrpartierna fanns halvvägs ut till mitten av myren. Längre ut dominerade istället mer bredbladiga arter inklusive bredkaveldun, en vegetation som arten inte verkar trivas i på samma sätt.

Vid det andra besöket genomhåvades östra halvan, från norr till söder i ytterkanten, sedan från söder mot norr mer centralt. Flest dvärgflicksländor hittades i nordöst och i söder. Vissa centrala delar höll vatten över stövelhöjd. Rester av ett gammalt dike kunde skönjas i de södra delarna och var omöjligt att gå över.

Sammantaget hittades minst 100 dvärgflicksländor i vardera halvan, och troligen förekommer många hundra individer ute på myren. Således får Norra Ledsjön betraktas som en av de mest individrika lokalerna för arten i Sverige och är därför – inte minst genom sin stora yta – synnerligen värdefull och viktiga att bevara.  Det är troligt att variationer i vattennivån är avgörande var man hittar flest sländor ett enskilt år. Trots den torra sommaren var myren tämligen blöt vid besöket, med grunt vatten på många ställen.

Sammanfattning
Den rika förekomsten av dvärgflickslända vid Norra Ledsjön är mycket värdefull, både i ett regionalt och nationellt perspektiv. Våtmarken bör hållas under uppsikt, liksom sländpopulationen. Alla tendenser till vattenståndssänkning, näringsbelastning, igenväxning eller förändring av floran bör motverkas.

Bilder i pdf-filen som omnämns inledningsvis omfattar
- Flygbild över Norra Ledsjön. De röda partierna visar områden med relativt stor förekomst av dvärgflickslända. I övriga delar kunde enstaka sländor hittas här och var. Nummer i kartan syftar på fotonummer.
- Nordvästra delen, mot väster. Starrfält dominerat av trådstarr med vattenklöver. Dvärgflicksländorna hittades framförallt i glesare partier med grunt vatten, som i förgrunden.
- Nordvästra delen mot söder, mer centralt. Större inslag av mer bredbladig starr samt bredkaveldun. Få eller inga dvärgflicksländor hittades i denna typ av vegetation.
- Nordöstra delen, mot söder. Stora starrfält dominerat av trådstarr, men utan vattenklöver. Här och där glesare partier med grunt vatten. Till synes god förekomst av dvärgflickslända i sådana partier.
- Sydöstra delen, mot norr. Stort område med gles starr och tät förekomst av storsileshår. Enstaka dvärgflicksländor hittades i partier med grunt vatten.
- Södra delarna, mot söder. Tämligen blött. På vissa ställen optimal vegetation, med glesa bestånd av trådstarr/flaskstarr på grunt vatten. I sådana partier bitvis tät förekomst av dvärgflickslända.
- Sydvästra delen, mot norr. Tydlig spridning och uppslag av björk, vilket är kan vara negativt på sikt.

073-7286340