fredag 9 december 2011

Nu finns det första förslaget på de nya namnen ute

En av många arter som i dagsläget saknar svenskt namn, men nu finns det ett förslag.
Svenska artprojektet har antagit ett principbeslut att alla organismer som presenteras i Nationalnyckeln ska ha svenska namn. Vad vi vet är ingen bok på gång för just trollsländor, men det allt större trollsländeintresset och de nya arterna som trillat in visar att behovet redan finns. 

I maj skrev vi om svenska namn på trollsländor och behovet av att det tas fram även på de arter som är nya i vår fauna och de som kan komma att dyka upp här framöver. Vi skrev också att arbetet påbörjats. Sedan dess har en grupp (nedan kallad "namngruppen") bestående av undertecknad, Linda Birkedal, Erland Dannelid, Tommy Karlsson, Göran Sahlén, Linda Strand samt Niclas Eklund (från kommittén för svenska djurnamn) haft möjlighet att inkomma med namnförslag och synpunkter på både nya förslag och de befintliga. Dessa har stötts och blötts och i de flesta fall finns det nu bra namnförslag. 

Namngruppen vill nu gärna ha in synpunkter och förslag på namnen, särskilt i vissa fall, som t ex på de något omstridda namnen "blå mosaikslända" Aeshna affinis och större- resp vandrande ängstrollslända Sympetrum striolatum & S. fonscolombii. Det går utmärkt att mejla eller ringa undertecknad eller någon av de andra i namngruppen för detta, eller lämna kommentarer här på bloggen, på Facebook eller på trollsländor.se. Återkoppla snarast, så ett reviderat förslag under vintern kan gå vidare till kommittén för svenska djurnamn.

Namngruppens namnförslag finns som pdf här (observera att det är en Excelfil omgjord till pdf så den är något svårläst, av någon anledning vill inte bloggprogrammet lägga ut excelfilen). Mejla gärna undertecknad om du vill ha Excelfilen direkt så mejlar jag den. Riktlinjer för svenska namn finns här.

Kejsartrollslända föreslås få epitetet "blå".
Vi kan skriva precis hur mycket som helst om svenska namn men hänvisar er till själva förslaget och riktlinjerna som finns för dessa. Men några ord på vägen. Namngruppen har lagt fram förslag på samtliga europeiska arter och inte bara de nordiska. Anledningarna till detta är flera, men en viktig sådan är att vi vill tänka lite längre. Våra svenska arters namn påverkas i allra högsta grad av andra arters dito, t ex finns det flera arter anax, d v s kejsartrollsländor, något som inte beaktades när den här förekommande arten namngavs. Nu måste den ha ett epitet för att skiljas från sina namne, något den delar med flera andra.

En del förändringar av befintliga svenska namn föreslås också, några av dessa följer här:
- Smaragdflicksländor Lestes föreslås kortas till "smaragdsländor".
- Flodflickslända Platycnemis pennipes får epitetet "blå", liksom kejsartrollslända Anax imperator.
- Vandrande mosaikslända Anax ephippiger föreslås ändras till "brun kejsartrollslända".
- Tidig mosaikslända Brachytron pratense föreslås bli "vårmosaikslända".
- Mindre glanstrollslända Somatochlora arctica föreslås bli "taigatrollslända".
- Släktet Gomphus, som sandflodtrollslända G. vulgatissimus tillhör, föreslås kallas "klubbsländor", ergo "sandklubbslända".
- Motsvarande förändring sker för Onychogomphus, som kallas "tångsländor", därför stenflodtrollslända O. forcipatus = "stentångslända".

Se mer i namnförslaget, och tänk på att det är just ett förslag - alla synpunkter välkomnas!
/Magnus
magnus.billqvist@gmail.com

måndag 5 december 2011

Camp Sahlbergi 2012?

Vi är i december 2011 men det verkar inte hindra folk för att redan göra upp planer för trollsländesommaren 2012. Inte minst hör vi redan hur det tisslas och tasslas om tundratrollslända Somatochlora sahlbergi och besök till Pulsujärvi. 10-20 personer verkar redan mer eller mindre ha bestämt sig för att Pulsujärvi vecka 30-31 2012 is the place to be. Vi kommer självklart också att bege oss dit, Pulsujärvi är beroendeframkallande, ju mer man besöker det desto mer vill man dit igen. Att området bjuder på så oerhört mycket mer än "bara" tundratroll är inte minst något vi gärna delar med oss av. 

Att flera andra ska dit och kanske samtidigt ser vi som en lysande och trevlig idé. Flera av oss som intresserar oss för trollsländor har aldrig träffats och flera par ögon ser mer än några få, så en samling där uppe ser vi fram emot. Ska du/ni dit? Hör gärna av er om ni vill ha tips eller för att försöka samordnas så vi kan ses på "Camp Sahlbergi" 2012!

För att underlätta för alla, särskilt de som aldrig varit där, kommer här ett gäng användbara länkar, artiklar och uppsatser. 

Från vår blogg:

Andra källor:

/Magnus

fredag 2 december 2011

Årets sista fenologiinlägg


Mindre kustflickslända sågs under 2011 senare än någonsin tidigare.
Årets sammanställning av 2011's skånska flygtider är sedan en tid klar och kommer att presenteras på söndag (4/12), då det skånska projektet har sin säsongsavslutning. Flygtiderna finns dock inte på projektets hemsida än, så vi passar på att blogga om det, men du kan ladda ned flygtiderna för 2011 här.

Vi har under året bloggat ganska mycket om fenologi och kommer att så fortsätta med under kommande säsonger. Sammanställningen som görs varje år sedan 2009 görs av undertecknad som en hjälp till alla inventerare i projektet Trollsländor i Skåne 2009-2014

Under 2011 slogs åter väldigt många fenologirekord: 22 vår och 24 höst (exklusive de nya arterna Aeshna affinis, Anax ephippiger och Anax parthenope). Detta beror förstås fortfarande allra mest på större andel rapporter jämfört med tidigare, men också en tidig, eller åtminstone mer normal, vår jämfört med 2010. De senaste tre åren har det sett ut så här när det gäller nya fenologirekord:

         Vår   Höst
2009  23    23
2010    3    21
2011  22    24

De fem mest extrema nya datumen 2011 var sista datum för mindre kustflickslända 25/9 (43 dagar senare), blåbandad jungfruslända (36) och metalltrollslända 16/9 (16) samt första datum för starrmosaikslända 5/6 (20 dagar tidigare) och gungflymosaikslända 29/6 (14). Av dessa är troligen samtliga utom ett resultat av kunskapsluckor som nu täpps till. Det sena fyndet av blåbandad jungfruslända kan möjligen vara något utöver det vanliga.

Observera att sammanställningen är gjord innan årets fynd är validerade. Förändringar av datan kan därför ske. För jag vet inte vilken gång i ordningen måste vi också påminna om, att samtliga uppgifter är från Artportalen. Vi hör ibland att det finns tidigare respektive senare fynd, men så länge de inte rapporteras så "finns de inte". Det enda som återstår nu där ute är vinterflicksländor Sympecma fusca, och några månader innan de första övriga arterna börjar flyga. Vi får väl hoppas på en tidig vår...

Tidigare inlägg om höstfenologi:
Allra sista chansen för i år
Säsongen är inte över - än
Skånska fenologirekord: sistadatum

/Magnus