fredag 9 december 2011

Nu finns det första förslaget på de nya namnen ute

En av många arter som i dagsläget saknar svenskt namn, men nu finns det ett förslag.
Svenska artprojektet har antagit ett principbeslut att alla organismer som presenteras i Nationalnyckeln ska ha svenska namn. Vad vi vet är ingen bok på gång för just trollsländor, men det allt större trollsländeintresset och de nya arterna som trillat in visar att behovet redan finns. 

I maj skrev vi om svenska namn på trollsländor och behovet av att det tas fram även på de arter som är nya i vår fauna och de som kan komma att dyka upp här framöver. Vi skrev också att arbetet påbörjats. Sedan dess har en grupp (nedan kallad "namngruppen") bestående av undertecknad, Linda Birkedal, Erland Dannelid, Tommy Karlsson, Göran Sahlén, Linda Strand samt Niclas Eklund (från kommittén för svenska djurnamn) haft möjlighet att inkomma med namnförslag och synpunkter på både nya förslag och de befintliga. Dessa har stötts och blötts och i de flesta fall finns det nu bra namnförslag. 

Namngruppen vill nu gärna ha in synpunkter och förslag på namnen, särskilt i vissa fall, som t ex på de något omstridda namnen "blå mosaikslända" Aeshna affinis och större- resp vandrande ängstrollslända Sympetrum striolatum & S. fonscolombii. Det går utmärkt att mejla eller ringa undertecknad eller någon av de andra i namngruppen för detta, eller lämna kommentarer här på bloggen, på Facebook eller på trollsländor.se. Återkoppla snarast, så ett reviderat förslag under vintern kan gå vidare till kommittén för svenska djurnamn.

Namngruppens namnförslag finns som pdf här (observera att det är en Excelfil omgjord till pdf så den är något svårläst, av någon anledning vill inte bloggprogrammet lägga ut excelfilen). Mejla gärna undertecknad om du vill ha Excelfilen direkt så mejlar jag den. Riktlinjer för svenska namn finns här.

Kejsartrollslända föreslås få epitetet "blå".
Vi kan skriva precis hur mycket som helst om svenska namn men hänvisar er till själva förslaget och riktlinjerna som finns för dessa. Men några ord på vägen. Namngruppen har lagt fram förslag på samtliga europeiska arter och inte bara de nordiska. Anledningarna till detta är flera, men en viktig sådan är att vi vill tänka lite längre. Våra svenska arters namn påverkas i allra högsta grad av andra arters dito, t ex finns det flera arter anax, d v s kejsartrollsländor, något som inte beaktades när den här förekommande arten namngavs. Nu måste den ha ett epitet för att skiljas från sina namne, något den delar med flera andra.

En del förändringar av befintliga svenska namn föreslås också, några av dessa följer här:
- Smaragdflicksländor Lestes föreslås kortas till "smaragdsländor".
- Flodflickslända Platycnemis pennipes får epitetet "blå", liksom kejsartrollslända Anax imperator.
- Vandrande mosaikslända Anax ephippiger föreslås ändras till "brun kejsartrollslända".
- Tidig mosaikslända Brachytron pratense föreslås bli "vårmosaikslända".
- Mindre glanstrollslända Somatochlora arctica föreslås bli "taigatrollslända".
- Släktet Gomphus, som sandflodtrollslända G. vulgatissimus tillhör, föreslås kallas "klubbsländor", ergo "sandklubbslända".
- Motsvarande förändring sker för Onychogomphus, som kallas "tångsländor", därför stenflodtrollslända O. forcipatus = "stentångslända".

Se mer i namnförslaget, och tänk på att det är just ett förslag - alla synpunkter välkomnas!
/Magnus
magnus.billqvist@gmail.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar