måndag 19 maj 2014

söndag 18 maj 2014

Ladda upp inför säsongen med studieplanen till svenska trollsländor!

Deltagare på trollsländeexkursion i Skåne.

(UPPDATERAT 18 maj 2014 med ny länk till planen)

Trots det stora intresset för trollsländor som seglat upp de senaste åren har det saknats en studieplan, och därmed ett redskap för de som kanske främst saknar förkunskaper att förkovra sig genom kurser och studiecirklar. Under 2013 gav Studiefrämjandet ut Studieplan till trollsländor i Sverige.

Kort om studieplanen

Planen upptar ett antal träffar, där man kan ses och tillsammans går igenom de olika arterna, deras levnadssätt, hur man skiljer dem åt osv. För varje träff finns ett antal frågor eller diskussionspunkter för deltagarna att gå igenom tillsammans. Varje träff tar upp några ämnen eller artgrupper och fokuserar nästan helt på de vuxna, flygande trollsländorna. Vill man hålla nere antalet arter kan man hoppa över de som är mycket sällsynta. Vilka dessa är tas upp i anslutning till varje träff. Besök i fält rekommenderas, och särskilt om det är möjligt med någon som redan kan en del och kan visa. Samtliga träffar som behandlar arterna kan åtminstone delvis förläggas i fält. Adresser, litteratur och kontakter som kan vara bra att känna till listas. Tips på hur man kan gå vidare och lära sig ännu mer ges.

Hur gör man?

Är ni några stycken som vill lära er mer eller utveckla ett intresse? Tillsammans kan ni starta en studiecirkel, och det behövs inga förkunskaper för att komma igång. Genom Studiefrämjandet kan ni till exempel få hjälp med studiematerial, lokal och annat praktiskt. Ta kontakt med Studiefrämjandet på din ort så berättar de mer.

Man behöver förstås inte starta en cirkel eller göra detta med andra, planen fungerar lika bra som enskilt studiematerial.


/Magnus

lördag 10 maj 2014

Varierande teckning hos mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum

Honor av mörk lyrflickslända / Females Coenagrion pulchellum
En av de första arterna att börja flyga är mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum. Det är också en av de arter som varierar mest i teckning och därmed kan ställa till problem vid artbestämning.

Då arten är tidig på vingarna kan den ses innan många av de andra liknande arterna börjat flyga. Vi rekommenderar därför att man ger sig ut och bekantar sig med denna varierande art innan alla de andra, vanliga och liknande kommit igång. Då får man en känsla för hur mörk lyrflickslända ser ut och reagerar sedan snabbare när en annan art dyker upp i blickfånget. Här presenterar vi några olika honor och hanar för att visa på denna arts stora variation. 

Det kan tilläggas att mörk lyrflickslända på norska heter variabel blåvannymfe och på engelska Variable Bluet, bara för att understryka hur mycket arten varierar i utseende.

Klicka på bilderna för att se dem i ett större format. / Click on the pics for higher resolution.

Honor av mörk lyrflickslända / Females Coenagrion pulchellum
Honor av mörk lyrflickslända / Females Coenagrion pulchellum

Hanar av mörk lyrflickslända / Males Coenagrion pulchellum

Hanar av mörk lyrflickslända / Males Coenagrion pulchellum

Hanar av mörk lyrflickslända / Males Coenagrion pulchellum

fredag 2 maj 2014

Lokaltips: Fågeltofta

Fågeltoftakärret sett från söder.
Alldeles intill väg 19 mellan Tomelilla och Brösarp, strax norr om Skåne-Tranås, ligger ett fint kärr lättillgängligt och inbjudande (se karta här). Det har inte rapporterats många arter därifrån, men det beror rimligen endast på få besök, för bland de arter som faktiskt rapporterats finner vi flera mycket intressanta sådana.

Hane griptångsflickslända.
Det är inte helt enkelt att parkera, men det finns några fickor ute vid vägen. Kollektivt kan man ta buss, då SkåneExpressen 4 stannar i Fågeltofta och därifrån är det inte långt att gå. Man måste ta sig över eller under ett staket, och stövlar rekommenderas då man får bäst utbyte av kärret genom att gå ut i det. Annars är det lättillgängligt, och fika intar man förslagsvis på den lilla åsen alldeles norr om kärret (den som ses på bilden ovan).

Stövla runt och i kärret och leta där efter trevliga arter som griptångsflickslända Coenagrion armatum och mindre kustflickslända Ischnura pumilio. Både spjut- och månflickslända Coenagrion hastulatum & C. lunulatum finns där vilket ger chans till goda jämförelser. Kraftig smaragdflickslända Lestes dryas är talrik, åtminstone vissa år. De två förstnämnda arterna är sin vana trogen ofta fåtaliga och kan kräva lite ansträngning för att hittas.

Spjut- och månflickslända i Fågeltofta.
Övriga arter som setts är pudrad smaragdflickslända Lestes sponsa, ljus lyrflickslända Coenagrion puella, mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum, tidig mosaikslända Brachytron pratense, blå kejsartrollslända Anax imperator, guldtrollslända Cordulia aenea, bred trollslända Libellula depressa, fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata och svart ängstrollslända Sympetrum danae. Många som saknas därmed, men troligen finns, så glöm inte rapportera på Artportalen vad du ser!

/Magnus