fredag 2 maj 2014

Lokaltips: Fågeltofta

Fågeltoftakärret sett från söder.
Alldeles intill väg 19 mellan Tomelilla och Brösarp, strax norr om Skåne-Tranås, ligger ett fint kärr lättillgängligt och inbjudande (se karta här). Det har inte rapporterats många arter därifrån, men det beror rimligen endast på få besök, för bland de arter som faktiskt rapporterats finner vi flera mycket intressanta sådana.

Hane griptångsflickslända.
Det är inte helt enkelt att parkera, men det finns några fickor ute vid vägen. Kollektivt kan man ta buss, då SkåneExpressen 4 stannar i Fågeltofta och därifrån är det inte långt att gå. Man måste ta sig över eller under ett staket, och stövlar rekommenderas då man får bäst utbyte av kärret genom att gå ut i det. Annars är det lättillgängligt, och fika intar man förslagsvis på den lilla åsen alldeles norr om kärret (den som ses på bilden ovan).

Stövla runt och i kärret och leta där efter trevliga arter som griptångsflickslända Coenagrion armatum och mindre kustflickslända Ischnura pumilio. Både spjut- och månflickslända Coenagrion hastulatum & C. lunulatum finns där vilket ger chans till goda jämförelser. Kraftig smaragdflickslända Lestes dryas är talrik, åtminstone vissa år. De två förstnämnda arterna är sin vana trogen ofta fåtaliga och kan kräva lite ansträngning för att hittas.

Spjut- och månflickslända i Fågeltofta.
Övriga arter som setts är pudrad smaragdflickslända Lestes sponsa, ljus lyrflickslända Coenagrion puella, mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum, tidig mosaikslända Brachytron pratense, blå kejsartrollslända Anax imperator, guldtrollslända Cordulia aenea, bred trollslända Libellula depressa, fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata och svart ängstrollslända Sympetrum danae. Många som saknas därmed, men troligen finns, så glöm inte rapportera på Artportalen vad du ser!

/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar