lördag 10 maj 2014

Varierande teckning hos mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum

Honor av mörk lyrflickslända / Females Coenagrion pulchellum
En av de första arterna att börja flyga är mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum. Det är också en av de arter som varierar mest i teckning och därmed kan ställa till problem vid artbestämning.

Då arten är tidig på vingarna kan den ses innan många av de andra liknande arterna börjat flyga. Vi rekommenderar därför att man ger sig ut och bekantar sig med denna varierande art innan alla de andra, vanliga och liknande kommit igång. Då får man en känsla för hur mörk lyrflickslända ser ut och reagerar sedan snabbare när en annan art dyker upp i blickfånget. Här presenterar vi några olika honor och hanar för att visa på denna arts stora variation. 

Det kan tilläggas att mörk lyrflickslända på norska heter variabel blåvannymfe och på engelska Variable Bluet, bara för att understryka hur mycket arten varierar i utseende.

Klicka på bilderna för att se dem i ett större format. / Click on the pics for higher resolution.

Honor av mörk lyrflickslända / Females Coenagrion pulchellum
Honor av mörk lyrflickslända / Females Coenagrion pulchellum

Hanar av mörk lyrflickslända / Males Coenagrion pulchellum

Hanar av mörk lyrflickslända / Males Coenagrion pulchellum

Hanar av mörk lyrflickslända / Males Coenagrion pulchellum

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar