onsdag 22 augusti 2012

Pulsujärvi revisited del 2

Morgon 1/8, alldeles innan vi vandrade ut till tundran.

Det var med lite modstulenhet vi lämnade Skåne de sista dagarna i juli för den långa resan norrut, med huvuddestinationen Pulsujärvi. Väderprognosernas dystra rapporter för hela veckan var anledningen till den lite låga stämningen. Prognoserna förutspådde inte bara mycket vind och regn, utan massor med regn, vissa dagar över 20 mm, och dessutom inte en tillstymmelse till sol kunde anas. Vi såg framför oss en resa där vi inte ens skulle ha skäl att besöka Pulsujärvi och istället helt fokusera på annat. Inte så pjåkigt det heller, förstås, men visst var det tundratrollslända Somatochlora sahlbergi och området kring Pulsujärvi som återigen – för tredje året i rad – åtminstone för några av oss i sällskapet utgjorde resans clou.

Under resan uppåt i landet följde vi väderprognoserna och såg hur det åtminstone började anas solglimtar och kanske även lite mindre regn. Hoppet steg. På vägen upp hade vi tur med allt, såg nog i princip varenda grej vi skulle se, inklusive de två gröna: grön mosaikslända Aeshna viridis och grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia. Vi anpassade rutten upp efter väderprognoserna för Pulsujärvi, men efter någon dag såg det fortfarande knappast bra ut. En av våra tilltänkta kompanjoner, Jörg, valde också att inte möta upp utan vände och åkte hemåt på grund av vädret. 

Vi hade i princip inget regn under dagtid, och när det kom var det turligt nog sällan som vi var i fält utan istället under transportsträckorna. Prognoserna blev dessutom bättre, inte bra, men bättre, och vi beslöt oss för att satsa på att besöka tundran under onsdagen 1/8, då vädret enligt alla tillgängliga prognoser åtminstone såg skapligt ut. Redan på måndagen nåddes vi dock av positiva rapporter, då det visade sig, att Kalmargänget samt Christer B, haft flera stycken tundratrollsländor trots att vädret inte på något vis varit idealiskt. Detta gjorde att vi kände, att kommer vi bara dit och vädret är ok, bör även vi ha god chans att se dem. 

Sjukt mycket mygg, detta är en bråkdel uppe på mitt huvud.
Dagen efter ringde Christer B och berättade mer detaljerat om deras upplevelse, att de haft dem där vi såg arten förra året, att vädret varit molnigt med lite solglimtar och – fram för allt – att de kanske haft så många som 25 stycken. Det senare var förstås det mest sensationella, då det knappt finns något fynd eller uppgifter på att så många setts någonstans i världen. Att de sett så många trots ej idealiskt väder tydde på att arten i år var mycket talrik och att chansen förstås då ökade att se den trots dåligt väder. Vi var vid detta tillfälle redan på väg dit, och till både vår stora glädje och förvåning visade samtliga prognoser att vädret i Pulsujärvi dagen därpå skulle vara fint, åtminstone mellan kl 10-14. Bra tajming!

Väl på plats inrättade vi oss i vårt ”läger” och efter någon timme eller så dök även som planerat Fältbiologerna upp. Vi hälsade de varmt välkomna till mygghelvetet för det var banne mig inte lite mygg som Pulsujärvi bjöd på i år. Runt tältplatsen var det näst intill outhärdligt, men med huvudnäten som skydd var det ändå ok (det skulle sedan visa sig att det var som värst just där).

Under natten öser det ner och på morgonen är det grått, grått, grått. Vi beger oss ändå iväg, vandrar de 3-4 km det är ut mot Lilltundran, det vill säga den mest östliga delen av tundran, och når platsen vid 8-9-tiden. Det är fortsatt grått och då och då regnstänk i luften. Lite modstulet men samtidigt spännande, det är för de allra flesta första gången de besöker en palsmyr och det finns en hel del att se för den som inte är helt fokuserad på tundratrollslända. 

Pals och palspöl på Lilltundran.
Hoppet stiger när det väl ändå ser ut att kunna bli lite bättre väder. Vi letar lite efter vilande exemplar men hittar endast fjällmosaikslända Aeshna caerulea. Vi går vidare över och kring palsarna och vid tiosnåret vrålar någon plötsligt till att de ser en Somatochlora! Den närmaste kvarten blir det lite bättre väder och 2-3 sländor till ses ”som ser bra ut”, men ingen lyckas få tag på någon eller se dem ordentligt i kikare. Det dröjer till kl 10.30, då en hona ses lägga ägg och sedan sätta sig i en dvärgbjörk, som vi verkligen kan se ett exemplar riktigt väl. Det ser väldigt bra ut, och efter några snabba dokumentationsbilder fångar vi henne och det är mycket riktigt en hona tundratrollslända – äntligen!

Tundratroll på näsan!
Efter detta ser vi 1-3 sländor i alla småpölarna omkring oss, och samtliga – med mycket få undantag – verkar vara tundratrollsländor. Om vi tillåts vara generösa så sågs minst tre äggläggande honor, 5-10 hanar och ytterligare några exemplar, och detta endast i 4-5 pölar! Samma upplevelse hade det andra gänget som såg arten 2 km längre västerut. Tanken hisnar över hur många tundratrollsländor som fanns på palsmyrarna kring sjön Davvajavri denna säsong…

Vi går inte längre denna dag för vi ser de så fint och under så bra omständigheter att vi är mer än nöjda. Efter ett tag visar sig solen allt mindre och då slutar också tundratrollen flyga. Vi fångar två hannar för dokumentation och både dessa och den infångade honan vägrar sedan flyga iväg efter att vi släppt dem. Detta beteende och annat kring hur de upplevs i fält etc återkommer vi till i ett annat inlägg.

/Magnus

söndag 12 augusti 2012

Vårens (skånska) fenologi

Bred trollslända Libellula depressa dök den här våren upp senare än vanligt.

Det har tisslats och tasslats i trollsländeleden under hela säsongen hur sen den är på grund av kylig inledning och mycket regn. Men hur står det egentligen till? Har arterna varit sena generellt? Och i så fall hur sena? Vi har tidigare haft ganska många inlägg om fenologi, och bland annat slagit fast att 2010 var ett riktigt sent år., medan exempelvis 2009 och 2011 var mer normala. Hur står sig då 2012?

Vi har kollat samtliga arter som börjar flyga under första halvan av säsongen eller så, och presenterar nedan det första datumet i Skåne tillsammans med fenologirekordet och mediandatum. Samtliga arters flygtider för hela landet finns presenterade i bland annat Svenska Trollsländeguiden medan de för Skåne uppdateras löpande och finns här.

Art                                                                    Rekord Median 2012         Analys
Blå jungfruslända Calopteryx virgo                     19/5       25/5        23/5         Tidigt
Blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens     11/5       16/5       18/5          Ganska normalt
Pudrad smaragdflickslända Lestes sponsa              3/6         12/6       12/6         Mediandatum
Mindre smaragdflickslända Lestes virens              2/6          2/7         8/7          Normalt, för rekordet är extremt och påverkar medianen
Flodflickslända Platycnemis pennipes                 23/5        26/5       9/6          Sent
Större rödögonflickslända Erythromma najas      8/5         12/5       15/5        Ganska normalt
Mindre rödögonflickslända Erythromma viridulum 13/6     27/6      18/7         Definitivt sent, även om rekordet är extremt och påverkar medianen
Röd flickslända Pyrrhosoma nymphula              28/4        5/5        5/5        Mediandatum
Spjutflickslända Coenagrion hastulatum              29/4        7/5        13/5         Något sent
Ljus lyrflickslända Coenagrion puella                  7/5        13/5      13/5         Mediandatum
Mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum       30/4        8/5       6/5          Tidigt
Sjöflickslända Enallagma cyathigerum               5/5        11/5      13/5         Nära mediandatum
Större kustflickslända Ischnura elegans               3/5         8/5        2/5          Nytt rekord
Kilfläckslända Aeshna isosceles                         21/5       30/5     25/5         Tidigt
Tidig mosaikslända Brachytron pratense            1/5         8/5       13/5         Något sent
Sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus        7/5        16/5       13/5         Tidigt
Kungstrollslända Cordulegaster boltonii            31/5 14/6      27/5          Nytt rekord
Guldtrollslända Cordulia aenea                          30/4        6/5        5/5           Tidigt
Metalltrollslända Somatochlora metallica            27/5      2/6      27/5          Tangerat rekord
Gulfläckig glanstrollslända S. flavomaculata        30/5        2/6      27/5          Nytt rekord
Fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata   29/4       8/5       5/5           Tidigt
Bred trollslända Libellula depressa                      1/5        11/5     18/5           Definitivt sent
Större sjötrollslända Orthetrum cancellatum       13/5     23/5     25/5           Normalt för rekordet är extremt och påverkar medianen
Myrtrollslända Leucorrhinia dubia                       7/5       23/5    19/5           Tidigt, om än fortfarande med förvånansvärt få rapporter så underlaget är nog missvisande
Nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda   28/4      8/5      13/5           Något sent, om än fortfarande med förvånansvärt få rapporter så underlaget är nog missvisande
Citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis 1/5 11/5    26/5           Sent, om än med ganska få rapporter så underlaget är nog missvisande
Svart ängstrollslända Sympetrum danae               14/6     27/6    16/6 Tidigt
Blodröd ängstrollslända Sympetrum sanguineum   26/6     27/6    23/6           Nytt rekord

Blodröd ängstrollslända sågs tidigare än någonsin.
13 tidiga varav fyra nya och ett tangerat rekord. Sju normala och lika många sena, varav endast två kan sägas vara definitivt sena. Inte så många avvikelser trots allt med andra ord, snarare ett ganska normalt uppträdande. ”Endast” fyra nya fenologirekord dock, vilket, med tanke på det stora intresset för trollsländor, ändå visar att något avviker. Jämfört med föregående år, då det slogs 22 vårrekord, är fyra inte mycket. Rekorden borde å andra sidan plana ut i takt med allt fler rapporter, precis som det gjort för andra artgrupper. Kanske är det därför i andra änden vi ska kolla, alltså avvikelser i hur länge arterna flyger? Det gör vi i nästa inlägg.
/Magnus

Följande arter är utelämnade på grund av sällsynthet/för få rapporter: kraftig smaragdflickslända Lestes dryas, månflickslända Coenagrion lunulatum, griptångsflickslända Coenagrion armatum, mindre kustflickslända Ischnura pumilio, stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus, tvåfläckad trollslända Epitheca bimaculata, mindre glanstrollslända Somatochlora arctica, spetsfläckad trollslända Libellula fulva, mindre sjötrollslända Orthetrum coerulescens, bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis, pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons, vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii och gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum (endast två rapporter hittills under 2012!). Övriga arter som saknas anses börja flyga så sent att det inte känns relevant att ha med dem i dagsläget.

All data från Artportalen

Uppdaterad 15/8: det ska nämnas i sammanhanget att fynden ovan ännu ej är validerade och att förändringar därför kan ske.

torsdag 9 augusti 2012

Gör en enkel men desto viktigare insats!


Vi vill gärna slå ett slag för det skånska trollsländeprojektet som nu har en och en halv säsong kvar. Många har inventerat och andra har varit ute spontant, alla har de bidragit med ovärderlig data över trollsländornas förekomst i Skåne. Det finns dock ännu inventeringsrutor kvar som vare sig bokats eller besökts spontant. De rutor som är obokade och där samtidigt färre än fem arter rapporterats från är här rödmarkerade. Detta innebär att varje rapport av även de allra vanligaste arterna ifrån dessa rutor är av stort intresse! Du kan se hur rapporteringen fortskrider i alla rutorna via denna länk, som uppdateras automatiskt när du rapporterar.

Besök eller boka de rödmarkerade inventeringsrutorna! Du gör därmed en stor insats ganska enkelt. Rapporterar gör du bäst via Artportalen. Boka rutor gör du genom magnus.billqvist@naturskyddsforeningen.se, 046/33 56 51, 0733/204 777. Glöm inte lämna namn, adress, telefon och epostadress. Du kan enkelt se hur rapporteringen fortskrider i alla rutorna via denna länk, som uppdateras automatiskt när du rapporterar.

Inventering på g i det skånska projektet.
Projektledningen meddelar att man gärna får höra av sig om man har problem med rapporteringen. Det är fortfarande många som inte rapporterat något alls. Under hösten och vintern kommer därför projektet att att bjuda in till träffar där man i en datasal hjälps åt att lägga in obsar.


Det blir lätt lite Skånefokuserat på vår blogg då vi båda bor och verkar i Skåne. Vi glömmer förstås inte bort inventeringsprojektet i Östergötland, som du hittar här.

/Magnus
 

söndag 5 augusti 2012

Pulsujärvi revisited

Palsmyrspöl omgärdad av rostull, dvärgbjörk och rundstarr utgör tundratrollsländans hem.
Trots minst sagt usla väderprognoser och därmed lika dåliga förutsättningar gick det den här gången hela vägen. Första året fick vi inte ens en möjlighet att försöka se tundratrollslända Somatochlora sahlbergi på grund av vädret. Förra året fick vi efter lång väntan några få timmar med bra väder och såg förvisso arten men misslyckades med att dokumentera fynden. Sommaren 2012 däremot kommer troligen att gå till historien som ett osedvanligt bra år för arten. 
En av hannarna av  tundratrollslända/ Somatochlora sahlbergi vi fångade för dokumentation: många fler sågs.
Varför vi tycker så och funderingar kring detta, artens beteende och så vidare ber vi att få återkomma till. Nyss hemkomna nöjer vi oss med att lägga ut några bilder som aptitretare.
En hona tundratrollslända/ Somatochlora sahlbergi som fångades för dokumentation. Lägg märke till de ljust grå partierna på ögonen som samtliga individer hade och som fjälltrollslända Somatochlora alpestris saknar eller har mycket mer otydligt.

/Magnus