söndag 12 augusti 2012

Vårens (skånska) fenologi

Bred trollslända Libellula depressa dök den här våren upp senare än vanligt.

Det har tisslats och tasslats i trollsländeleden under hela säsongen hur sen den är på grund av kylig inledning och mycket regn. Men hur står det egentligen till? Har arterna varit sena generellt? Och i så fall hur sena? Vi har tidigare haft ganska många inlägg om fenologi, och bland annat slagit fast att 2010 var ett riktigt sent år., medan exempelvis 2009 och 2011 var mer normala. Hur står sig då 2012?

Vi har kollat samtliga arter som börjar flyga under första halvan av säsongen eller så, och presenterar nedan det första datumet i Skåne tillsammans med fenologirekordet och mediandatum. Samtliga arters flygtider för hela landet finns presenterade i bland annat Svenska Trollsländeguiden medan de för Skåne uppdateras löpande och finns här.

Art                                                                    Rekord Median 2012         Analys
Blå jungfruslända Calopteryx virgo                     19/5       25/5        23/5         Tidigt
Blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens     11/5       16/5       18/5          Ganska normalt
Pudrad smaragdflickslända Lestes sponsa              3/6         12/6       12/6         Mediandatum
Mindre smaragdflickslända Lestes virens              2/6          2/7         8/7          Normalt, för rekordet är extremt och påverkar medianen
Flodflickslända Platycnemis pennipes                 23/5        26/5       9/6          Sent
Större rödögonflickslända Erythromma najas      8/5         12/5       15/5        Ganska normalt
Mindre rödögonflickslända Erythromma viridulum 13/6     27/6      18/7         Definitivt sent, även om rekordet är extremt och påverkar medianen
Röd flickslända Pyrrhosoma nymphula              28/4        5/5        5/5        Mediandatum
Spjutflickslända Coenagrion hastulatum              29/4        7/5        13/5         Något sent
Ljus lyrflickslända Coenagrion puella                  7/5        13/5      13/5         Mediandatum
Mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum       30/4        8/5       6/5          Tidigt
Sjöflickslända Enallagma cyathigerum               5/5        11/5      13/5         Nära mediandatum
Större kustflickslända Ischnura elegans               3/5         8/5        2/5          Nytt rekord
Kilfläckslända Aeshna isosceles                         21/5       30/5     25/5         Tidigt
Tidig mosaikslända Brachytron pratense            1/5         8/5       13/5         Något sent
Sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus        7/5        16/5       13/5         Tidigt
Kungstrollslända Cordulegaster boltonii            31/5 14/6      27/5          Nytt rekord
Guldtrollslända Cordulia aenea                          30/4        6/5        5/5           Tidigt
Metalltrollslända Somatochlora metallica            27/5      2/6      27/5          Tangerat rekord
Gulfläckig glanstrollslända S. flavomaculata        30/5        2/6      27/5          Nytt rekord
Fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata   29/4       8/5       5/5           Tidigt
Bred trollslända Libellula depressa                      1/5        11/5     18/5           Definitivt sent
Större sjötrollslända Orthetrum cancellatum       13/5     23/5     25/5           Normalt för rekordet är extremt och påverkar medianen
Myrtrollslända Leucorrhinia dubia                       7/5       23/5    19/5           Tidigt, om än fortfarande med förvånansvärt få rapporter så underlaget är nog missvisande
Nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda   28/4      8/5      13/5           Något sent, om än fortfarande med förvånansvärt få rapporter så underlaget är nog missvisande
Citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis 1/5 11/5    26/5           Sent, om än med ganska få rapporter så underlaget är nog missvisande
Svart ängstrollslända Sympetrum danae               14/6     27/6    16/6 Tidigt
Blodröd ängstrollslända Sympetrum sanguineum   26/6     27/6    23/6           Nytt rekord

Blodröd ängstrollslända sågs tidigare än någonsin.
13 tidiga varav fyra nya och ett tangerat rekord. Sju normala och lika många sena, varav endast två kan sägas vara definitivt sena. Inte så många avvikelser trots allt med andra ord, snarare ett ganska normalt uppträdande. ”Endast” fyra nya fenologirekord dock, vilket, med tanke på det stora intresset för trollsländor, ändå visar att något avviker. Jämfört med föregående år, då det slogs 22 vårrekord, är fyra inte mycket. Rekorden borde å andra sidan plana ut i takt med allt fler rapporter, precis som det gjort för andra artgrupper. Kanske är det därför i andra änden vi ska kolla, alltså avvikelser i hur länge arterna flyger? Det gör vi i nästa inlägg.
/Magnus

Följande arter är utelämnade på grund av sällsynthet/för få rapporter: kraftig smaragdflickslända Lestes dryas, månflickslända Coenagrion lunulatum, griptångsflickslända Coenagrion armatum, mindre kustflickslända Ischnura pumilio, stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus, tvåfläckad trollslända Epitheca bimaculata, mindre glanstrollslända Somatochlora arctica, spetsfläckad trollslända Libellula fulva, mindre sjötrollslända Orthetrum coerulescens, bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis, pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons, vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii och gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum (endast två rapporter hittills under 2012!). Övriga arter som saknas anses börja flyga så sent att det inte känns relevant att ha med dem i dagsläget.

All data från Artportalen

Uppdaterad 15/8: det ska nämnas i sammanhanget att fynden ovan ännu ej är validerade och att förändringar därför kan ske.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar