lördag 29 oktober 2011

Allra sista chansen för i år?

En av de senaste flygande arterna är tegelröd ängstrollslända.
Enligt SMHI och DMI kommer det under den närmaste veckan att vara närmast rekordvarmt för säsongen. 15 grader eller mer kan det vara lokalt i landet. Lite sol på det och möjligheterna att se årets allra sista trollsländor borde inte vara orimlig. Nu ser det mindre bra ut för just solchanserna, men hoppet sägs ju vara det sista som överger oss människor...

Men hur sent flyger egentligen våra trollsländor? Det är inte helt enkelt att tolka observationerna på Artportalen när det gäller senaste fynden av trollsländor i Sverige. Detta eftersom majoriteten av alla rapporter under november gäller larver, men alla har inte angett detta. Om vi extrapolerar lite och bara går på de som är relativt säkra eller går att säkert säga genom fynddatan, kommer vi fram till att den absolut senast sedda trollsländan i landet någonsin rapporterad på Artportalen föga förvånande är vinterflickslända Sympecma fusca. Två hannar rapporterades från Sörgårdsdammen, N Ekologiska stationen, Skogsby på Öland den 21 november 2009 (Lars Rigbäck, Claes Möllersten). Nu är detta förstås ingen överraskning eftersom denna art, tillsammans med sibirisk vinterflickslända S. paedisca, är de enda som övervintrar som vuxna individer. Med andra ord kan man teoretiskt hitta dessa två arter under hela vintern, även om inga rapporter gör så gällande. Ur ett fenologiskt perspektiv är dessa arter mindre intressanta, låt oss därför ta en titt på de övriga.

Vi vet sedan tidigare uppdateringar av fenologin (se t ex här) att de senaste flygande arterna normalt sett utgörs av några mosaik- respektive ängstrollsländor. Av flicksländorna är det mindre smaragdflickslända Lestes virens som flyger längst (rekordet är skånskt, 19/10), men in i november verkar den inte klara sig, vilket kanske inte är en överraskning på dessa nordliga breddgrader. En art som teoretiskt borde kunna flyga riktigt sent då den gör så året runt en bit söderut är vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii. Denna kan ha reproducerat sig i Sverige under 2011 så sena fynd vore inte helt oväntade.

Det finns fem inrapporterade fynd av flygande trollsländor från november månad, exklusive ovanstående vinterflicksländeobs. De ligger alla samlade de första dagarna i månaden men geografiskt är de spridda från Skåne till Värmland. Den senare är dessutom den enda där mer än ett ex anges (3), men än mer anmärkningsvärt är nog att ett av fynden utgörs av en äggläggande hona. De fem listas nedan i stigande ordning (senaste sist):

- Höstmosaikslända Aeshna mixta Torreberga, Nevishög, Skåne 1/11 2008 (Ola Elleström)
- Blågrön mosaikslända Aeshna cyanea (äggläggning!), Esarp, norr om kyrkan, Skåne 2/11 2007 (Linda Birkedal)
- Tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum Flåvik Eskilsäter, Värmland 3/11 2007 (Erik Olausson)
- Höstmosaikslända Aeshna mixta Äskatorp, Hanhals, Halland 3/11 2007 (Erik Hansson)
- Tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum Värsnäs, naturistbadet, Kläckeberga 4/11 2007 (Göran Andersson)

Efter nästa vecka vet vi kanske om 2011 bjöd på några nya novemberfynd, för senare än början av månaden verkar det inte locka våra sommargäster att ge sig ut på flygturer, och vem kan klandra dem?

/Magnus

tisdag 18 oktober 2011

Anax parthenope, Ölands södra udde 15/10

Anax parthenope visas upp på Ottenby 15/10. Samtliga foton: Daniel Green
Öland i oktober förknippas för de flesta naturvänner framför allt med fågelskådning. Av tradition åker hundratals skådare till Öland under vecka 41 och 42 för att leta och förhoppningsvis se felflygande fåglar från öster. I år var vädret dock inte så gynnsamt så det var stundtals fler fågelskådare än fåglar att titta på.

I lördags var jag själv på Ölands södra udde. Strax innan kl 14, när de flesta skådare befann sig på andra platser på Öland, kom dock en glad överraskning. Fågelstationen visade upp en Anax parthenope - den tredje på lokalen i år vilket ju understryker södra Öland som en magnet inte bara för rara fåglar utan även trollsländor.

Anax parthenope. Ottenby 15/10
Trots att många redan lämnat udden fanns ett hundratal skådare kvar och slöt nästan mangrant upp vid staketet när den sällsynta sländan visades upp. Ett slutligt bevis på att intresset för trollsländor verkligen slagit igenom.

Jag hade inte kameran med, men Daniel Green har vänligen ställt sina bilder till förfogande. Stort tack för det.
/Ola
Anax parthenope. Ottenby 15/10

söndag 16 oktober 2011

Säsongen är inte över – än!

Sliten hane höstmosaikslända, Höje å 10 oktober 2010
Nu är hösten här med besked, temperaturen även här nere i södra Skåne är nere och nosar på minussidan, åtminstone på natten. När dimman väl lättat på morgonen ser man att frosten ligger tjock. Det är tufft att vara trollslända då, även om solen dessa vackra oktoberdagar gör att det är riktigt skönt i soliga läpartier. Men det tunnar snabbt ut, allt färre individer hittas även efter enträget letande. Men trots detta är säsongen inte riktigt över, fortfarande kan spännande saker ske. Så sent som igår fångades ytterligare en Anax parthenope på Ottenby, vilken visades upp för över 100 förväntansfulla skådare. Det är inte längre förunnat en liten klick människor att se riktigt sällsynta trollsländor längre, även om de som var där igår förstås egentligen hade annat i kikaren. Förra helgen sågs ännu en vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii på en ny plats (Lomma) och helgen innan dess både Anax parthenope på Öland och Skånes första fynd av vandrande mosaikslända Anax ephippiger gjordes i Falsterbo (för övrigt första fyndet i landet sedan 1997).

Men man behöver inte hitta sällsynta arter för att det ska vara givande att vara ute så här sent på året. Alla fynd av de mer vanliga arterna är extra intressanta ju senare säsongen lider. För att vi ska få så bra koll som möjligt på den säsongsmässiga variationen är det därför extra viktigt, att rapportera de vanliga arterna i början och i slutet av säsongen. I det skånska trollsländeprojektet räknar vi sedan i år ut median för första respektive sistadatum för samtliga arter. Därför är all data högst relevant, även om det inte innebär nya fenologirekord.

Men för en del är det lite av en extra krydda att slå tidigare (skånska) fenologirekord. För minst åtta arter är detta fortfarande i allra högsta grad möjligt. Arter som fortfarande kan flyga och vars sistadatum antingen närmar sig eller precis passerats inkluderar mindre smaragdflickslända Lestes virens (19/10), höstmosaikslända Aeshna mixta (1/11), starrmosaikslända Aeshna juncea (13/10), blågrön mosaikslända Aeshna cyanea (2/11), svart ängstrollslända Sympetrum danae (18/10), tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum (18/10), större ängstrollslända Sympetrum striolatum (19/10) och blodröd ängstrollslända Sympetrum sanguineum (30/10).

Så ge inte upp säsongen riktigt än och glöm inte rapportera alla arter ni hittar på Artportalen!

/Magnus

lördag 8 oktober 2011

Våra samlade lokaltips

Pydden, V Eksholmssjön, Skåne, ett kommande lokaltips
Under året har vi beskrivit nio lokaler lite närmare samt en lite kortare (Grytkärren). Eftersom de är utspridda i bloggen kan de vara svåra att lokalisera om man inte känner till de att de finns. Därför kommer här alla tipsen samlade nedan.

Vi har flera på gång att beskriva, vi hoppas till exempel återkomma med lokalbeskrivningar av Emån och Stockamöllan, inte minst för att rinnande vatten hittills lyst med sin frånvaro bland våra lokaltips. Andra ställen vi själva gillar är t ex Pydden, Eksholmssjön, Traneröds mosse, Bökeberg och ett flertal myrar i nordöstra Skåne. Men vi vill gärna veta om du har en eller flera lokaler att tipsa om, som vi kan ta upp i bloggen. Kanske vill du själv skriva om just din favoritplats? Vi har hittills bara haft en gästskribent men fler är på gång. Hör gärna av dig till oss om du har tips att dela med dig av.

Ola på väg ut i Grytkärren, Östergötland.
- Albrunna kalkbrott, Öland 29/6 2011
- Badsjöarna, Järavallen, Skåne 7/10 2011
- Grundsjön, Blekinge/Skåne 26/6 2011
- Grytkärren, Östergötland 19/7 2011
- Gullåkra mosse, Skåne 5/5 2011
- Pulsujärvi, Torne lappmark 23/8
- Stensoffa och Svarta hål, Skåne 27/5 2011
- Svabesholm, Skåne 3/5 2011
- Svartavad, Skåne 15/5 2011
- Ugglarps mosse, Skåne 18/5 2011

/Magnus

fredag 7 oktober 2011

Lokaltips: Badsjöarna, Järavallen

Trollsländesäsongen är trots årstiden och snöfall i norra Sverige inte alls över. Spännande fynd gjordes i helgen som var och fler kan faktiskt komma. Det är förstås allt färre arter på vingarna och färre individer ju längre hösten lider, men vill du uppleva många trollsländor är chansen inte förbi. Denna lokal kan fina höstdagar fortfarande leverera så här kommer troligen säsongens sista lokaltips.


Vid Järavallen öster om E6:an strax söder om Landskrona och alldeles norr om Hofterup finns ett antal små sjöar som uppstått genom grustäkt, där det nu finns en spännande trollsländefauna. 31 arter har rapporterats därifrån sedan 2009, varav inte minst flera rariteter som fått flera skådare att leta sig dit. Här sågs under 2011 Skånes första(?) dokumenterade Anax parthenope. Det hittades pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons, vilken tidigare i västra Skåne bara var känd från en annan nutida lokal i Kävlinge.

Under året har också vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii rapporterats och under hösten har det vid flera tillfällen setts fräscha, nya exemplar av båda könen. Det bör vara så att reproduktion av arten har skett, vilket i så fall är det första dokumenterade i Sverige. (Det kan ha skett på fler platser i landet i år, vi återkommer troligtvis om detta i annat inlägg).

Förutom pudrad finns även citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis och nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda i området. Andra arter är gulfläckad glanstrollslända Somatochlora flavomaculata, mindre rödögonflickslända Erythromma viridulum och större ängstrollslända Sympetrum striolatum. Det finns också en enstaka och äldre rapport av en ovanligt sen griptångsflickslända Coenagrion armatum från den södra sjön (8/8).

Vandrande ängstrollslända, ung hane, Badsjöarna 1/10 2011
Badsjöarna verkar vara bra under hela säsongen. Även nu, i oktober, flyger hundratals trollsländor vid sjöarna. Vanligast verkar blodröd Sympetrum sanguineum och tegelröd ängstrollslända S. vulgatum vara, tillsammans med höstmosaikslända Aeshna mixta, vilket förstås är praxis så här sent. Men bland dessa hittas också enstaka vandrande och större ängstrollsländor S. fonscolombii och S. striolatum. Ytterligare någon art kan säkert påträffas fortfarande, t ex blågrön mosaikslända Aeshna cyanea och svart ängstrollslända Sympetrum danae. 

Leta med fördel efter de fräscha vandrande ängstrollsländorna en bit upp i högre gräs, inte nere vid strandkanterna där de könsmogna sländorna just nu har huggsexa om att få föra sina gener vidare. Är man ute efter just denna art rekommenderas den södra sjön, varifrån jag tror samtliga rapporter hittills kommit.

Större ängstrollslända, hona, Badsjöarna 1/10 2011
De två största sjöarna skiljs åt av en mindre sumpskog, genom vilken en liten bäck rinner. Därför ser man inte den andra sjön när man befinner sig vid en av dem. Järavallen är ett populärt rekreationsområde, och det är ofta många människor i området. Sjöarna används bland annat av badande, och både ryttare till häst och hundägare frekventerar området flitigt varför där är gott om besökare även efter badsäsongens uttåg.

Kör du mot Landskrona från Lund/Malmö på E6/E20 så ska du ta av på avfarten mot Bjuv in på väg 110. Efter cirka en kilometer tar du in till höger på Davidslidsvägen. Efter 500 meter tar du höger igen på Silvavägen. Kör tills vägen tar slut och parkera där en informationsskylt hälsar dig välkommen. Härifrån ser du den första badsjön. Du kan också ta buss eller tåg till Kävlinge varifrån du tar linje 122, som stannar vid Rådjursvägen i Ålstorp. Där hoppar du av och följer Rådjursvägen västerut, mot motorvägen. Passera en vägstump till vänster och ta sedan in på den riktiga väg som går vänster istället för att välja Vildsvinsvägen. När vägen gör en tydlig sväng åt vänster går du in på promenadvägen i skogen istället. Håll konstant höger i alla vägskäl så kommer du efter cirka en km till första trollsländedammen.

/Magnus

söndag 2 oktober 2011

Nya fynd av spännande Anax-arter

Anax parthenope, hanne, Turkiet april 2011.
Det har legat ett mäktigt högtryck över oss i några dagar vilket gett åtminstone lokalt de högst uppmätta temperaturerna sedan man började mäta på 1700- eller 1800-talet. Det kanske är det som även gett resultat i form av intressanta sländor och fler kan vara på gång. Igår fångades det enligt uppgift i Falsterbo Skånes första vandrande mosaikslända Anax ephippiger. På Öland fastnade åter en Anax parthenope i Helgolandsfällan. Vi har redan skrivit om dessa arter här på bloggen så istället för att uppfinna hjulet på nytt hänvisar vi till dessa inlägg för mer information:

- Vandrande mosaikslända Anax ephippiger
- Anax parthenope


/Magnus