onsdag 18 maj 2011

Lokaltips: Ugglarps mosse

Ugglarps mosse består av näringsrika, vattenfyllda torvgravar som tyvärr blir allt mer igenväxta, men som fortfarande hyser en spännande trollsländefauna.Det är en historiskt välkänd plats för grön mosaikslända Aeshna viridis och som sådan välbesökt under lång tid, även långt innan de senaste årens nya intresse för trollsländor. Grön mosaikslända lägger ägg i vattenaloe, så leta efter den där denna växer. Aloen finns i ett bestånd på sydvästra sidan, tyvärr är detta något svårt att överblicka på grund av omgivande, högre vegetation. En annan art som ofta återfinns där det finns vattenaloe är kilfläckslända Aeshna isoceles, och det gör den även här. Båda arterna kan ses långt ifrån vattenaloen, grön mosaikslända ses till exempel ofta jaga i åkermarken intill. Grön mosaikslända är en av de sista arterna som börjar flyga, med det tidigaste rapporterade fyndet i Skåne så sent som 14/7. Är du här för denna art så planera därför därefter.

Ugglarps mosse är ett Natura 2000-område och något så ovanligt som ett dito som inrättats på grund av en trollsländeart – dock inte redan nämnda, utan citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis. I området finns även andra intressanta arter som kraftig smaragdflickslända Lestes dryas, mindre rödögonflickslända Erythromma viridulum, tidig mosaikslända Brachytron pratense, gulfläckig glanstrollslända Somatochlora flavomaculata, gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum och större ängstrollslända Sympetrum striolatum.

Följ markvägen tills den når mossen. Promenera längs kanten på denna åt vänster till det första vattnet (här finns t ex mindre rödögonflickslända Erythromma viridulum). Fortsätt spana efter sländor längs hela vägen och där det ser intressant ut. Från markvägens slut är det ca 250 meter till vattenaloebeståndet.

Om det är blåsigt kan en stig rekommenderas som leder in i mossens inre. Stigen går åt höger knappt 50 meter efter markvägens slut. Enligt uppgift leder stigen till den del av mossen där citronfläckad kärrtrollslända finns Leucorrhinia pectoralis.

Ugglarps mosse ligger strax sydväst om Börringesjön men nås från byn Ugglarp. Ta av från vägen inne i byn mot nordost vid fyrvägskorsningen. Kör 500 meter på denna väg, mossen kan anas åt vänster. Det kan vara svårt att parkera längs vägen så kör ned på markvägen. Om någon undrar vad du sysslar med så brukar det räcka med att nämna ”trollsländor” så nickar de förstående. Parkera så andra kan passera, inklusive lantbruksmaskiner.

/Magnus

Uppdatering 11 juli 2011: Vid vårt besök i lördags observerade vi till vår glädje två nya bestånd av vattenaloe. De är mindre, men växer helt öppet och på ganska nära håll. Med kikare bör man ha goda chanser att se grön mosaikslända där.

Uppdatering 25 juli 2013: Vid vårt besök under gårdagen noterades att vegetationen är högre än tidigare på flera håll i direkt anslutning till vattnen. Det gör det lite svårare att komma fram, men de två första bestånden av aloe ser man ändå fint. Det första är litet, det andra lite större. Det största och tredje beståndet som vi känner till, finns ca 15 meter från det andra, men det går inte att överblicka. Mellan andra och tredje såg vi en hona grön mosaikslända.

Vägen ner till mossen är nu markerad som "Enskild väg" och att parkering och vändplats saknas. Detta är rent nys, det går fortfarande precis lika bra att parkera intill markvägen och att där vända.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar