måndag 9 maj 2011

Finns fjällmosaikslända verkligen i Skåne?

Fjällmosaikslända. Pältsan, T Lpm 29/7 2010

”I lämplig miljö finns arten också längre söderut (Skåne, Småland, Östergötland, Västergötland, Öland och Södermanland)”

Ovanstående är ett citat hämtat från Trollsländor i Sverige – en fälthandbok (andra upplagan, 2008) och handlar om fjällmosaikslända Aeshna caerulae. Jag gillar den praktiska, lilla boken och det jag skriver är inte avsett som kritik mot den. Min invändning är i stället mot den generella syn som verkar finnas att gamla fynduppgifter, som ingen längre verkar känna till någonting om, tillåts utgöra grund för att arterna ”finns” även idag. Personligen anser jag, att alla fakta kring nuvarande utbredningsområden ska grunda sig på nyare, verifierade fynd. Naturen är föränderlig och förutsättningar för arternas fortlevnad likaså. Alltså kan inte en 50 år (eller ännu äldre) gammal uppgift utgöra grund för hur man ser på artens förekomst idag.

Min utgångspunkt för detta rör fjällmosaikslända Aeshna caerulae i Skåne. Det verkar finnas två uppgifter om att arten observerats i Skåne. Den första har jag inte exakta uppgifter kring, men så här skrev Göran Sahlén i brev på direkt fråga: ”Det är en gammal publikation av Kjell Ander vill jag minnas…jag vill minnas att det står ett sjö- eller sockennamn i den”. Den andra uppgiften rör en fältobservation (ej fångad) av 2 hanar vid Vakö myr, nordost om Osby på gränsen mot Småland 2008. Den observationen gjordes av en ensam observatör. Fyndet är verifierat i Artportalen som ”ogranskat, förefaller rimligt/sannolikt”. Aningen okritiskt om ni frågar mig.

Dessa två uppgifter förefaller alltså utgöra det samlade underlaget till att fjällmosaikslända Aeshna caerulae ”finns” i Skåne. Jag, som har bakgrund inom fågelskådningen där man har en relativt tuff granskning av rariteter med en ”hellre fälla än fria”-mentalitet, tycker detta är mycket vagt. Huruvida uppgiften från Kjell Ander rör en korrekt identifierad fjällmosaikslända Aeshna caerulae är omöjligt att avgöra utan mer på fötterna, men var det Kjell själv som såg den lär det stämma. Men det är egentligen inte det intressanta i min argumentation här. Min invändning rör framför allt att det ständigt nämns att arten ”finns” (Trollsländor i Sverige är bara ett exempel bland många). Fåglar eller växter som inte observerats på åtskilliga decennier brukar anses utgångna eller i alla fall ifrågasatta huruvida de finns kvar, så varför gäller inte detta fjällmosaikslända Aeshna caerulae?

Ja, det finns ju en obs i Artportalen säger ni? Ja, frågan är var man sätter gränsen för vad som räcker för att bekräfta en förekomst. Den geografiskt närmaste rapporten på Artportalen är i Småland, några mil nordost om Växjö (dokumenterad med foton). Det gör naturligtvis att det är möjligt att arten kan finnas i norra Skåne också, men en ensam observatörs odokumenterade rapport på Artportalen känns enligt mig inte tillräcklig. Man kan ju lätt tänka sig att en relativt grön trollsländeskådare med Trollsländor i Sverige i handen, uppbackad av citatet som inleder denna text, får stöd för sin eventuella misstanke då en mosaikslända snabbt flyger förbi på myren. Detta betyder självklart inte att observationen per automatik är felaktig, men en kritisk hållning är bara sund tills det finns fler fynd eller foton. Och jag kan lova att vi kommer försöka hitta den – vi kommer trampa rejält med myr de kommande somrarna – men tills vi eller några andra hittar och dokumenterar den ordentligt, bör den officiella statusen för fjällmosaikslända Aeshna caerulae i Skåne vara att den ”eventuellt kan finnas”. I nuläget ”finns” den inte. Inte enligt mig i alla fall.

Det finns garanterat massor av parallellfall till detta i resten av Sverige och eventuellt kommer vi återkomma till ämnet. Åsikter och faktauppgifter angående fjällmosaikslända Aeshna caerulae i Skåne som jag inte känner till tas tacksamt emot.
/Ola

2 kommentarer:

 1. Det finns fler fynd än de som du tar upp. Det finns mycket i samlingar som tyvärr inte är inlagt i AP (som först startades för bugs 2005). Tex så vet jag att en som heter Ulf Norling har flera betydligt nyare fynd än de som du nämner är 50 år. Kanske kul att veta?
  Jag har sagt till honom att lägga in obsarna och det kanske han har? Jag har inte kollat.

  /Linda Strand

  SvaraRadera
 2. Tack för din intressanta kommentar. Det finns inget på Artportalen så vi skrev ett mail till Ulf och fick följande svar.

  "Tyvärr måste jag göra dig besviken. Jag har inte med säkerhet sett A. caerulea i Skåne, fast jag varit en del norr om Hässleholm och letat. Jag kan nog leta upp Kjell Anders arbete om du önskar."

  Så det måste ha skett ett missförstånd mellan dig och Ulf. Men det finns kanske andra fynd?

  SvaraRadera