torsdag 5 maj 2011

Lokaltips: Gullåkra mosse

Gullåkra mosse, alldeles norr om Staffanstorp i Skåne, är en artrik, varierad, tätortsnära och mycket lättillgänglig lokal, oavsett om man kommer med bil, cykel eller buss. På platsen förekommer troligen samtliga arter som gynnas av näringsrika förhållanden. Av de 29 arter som observerats hittills ses de allra flesta årligen i goda antal. 

Olika delar är bra under olika delar av året. Båda jungfrusländorna Calopteryx virgo & C. splendens flyger ihop i bäcken närmast reningsverket, vilket inte är särskilt vanligt i sydvästra Skåne. Vid bäcken har man också god chans att hitta röd flickslända Pyrrhosoma nymphula och blågrön mosaikslända Aeshna cyanea. Längst i väster, närmast byn Gullåkra, återfinns en damm som är mycket artrik. Där finns till och med en håvningsplattform varifrån man har god överblick över patrullerande arter som tidig mosaikslända Brachytron pratense och kejsartrollslända Anax imperator (bilden ovan är tagen därifrån). Större rödögonflickslända Erythromma najas ses under våren medan hundratals individer av mindre rödögonflickslända Erythromma viridulum håller hov här under sommaren.

Våtmarkerna norr om fågeltornet är framför allt bra senare under säsongen, då man med lite tur kan hitta samtliga fem arter ängstrollsländor Sympetrum och mindre smaragdflickslända Lestes virens. Mellan tornet och de höga kullarna i söder finns en stor öppen yta som kallas cirkusplatsen, där det alltid finns lä och högt solinflöde. Detta är därför ett mycket bra område att gå över, med goda chanser till exempel större ängstrollslända Sympetrum striolatum och brun mosaikslända Aeshna grandis.

I området finns både guldtrollslända Cordulia aenea, metalltrollslända Somatochlora metallica och gulfläckig glanstrollslända Somatochlora flavomaculata vilket borgar för fina jämförelser. Bred trollslända Libellula depressa och större sjötrollslända Orthetrum cancellatum finns i alla våtmarkerna. Kilfläckslända Aeshna isoceles är påträffad men tyvärr inte under atlasinventeringen. Kraftig smaragdflickslända Lestes dryas finns åtminstone på andra sidan väg 108, på närliggande Vesums mosse. Leta efter den i pölen på skjutbanan.

Cykelvägen mellan Lund och Staffanstorp går igenom mossen. Med bil parkerar man lämpligen på den stora parkeringen intill brukshundsklubben. Från Lund kan man ta buss 166 till hållplats Sliparevägen, som ligger alldeles intill reningsverket. Från Malmö tar man till exempel buss 172 till Staffanstorps busstation, där man kan byta till buss 166 mot Lund men hoppar av på Sliparevägen.

/Magnus

1 kommentar:

  1. Sedan detta skrevs har även mindre smaragdflickslända Lestes virens rapporterats från mossen.

    Reningsverket har under 2013 utökats och därför har bäcken förändrat sitt lopp. Hur detta påverkar sländorna där återstår att se.

    SvaraRadera