söndag 1 maj 2011

Sösdala, 26 april 2011: vinterflickslända!

Att sländesäsongen börjar kring 1 maj är en sanning med modifikation. Det finns nämligen ett undantag - vinterflickslända Sympecma fusca. Det är den enda av de svenska sländorna som övervintrar som vuxen individ (alltså som färdig slända) och därför är den på vingarna betydligt tidigare, ibland redan i mars.

Det föreligger väldigt få aktuella fynd av vinterflickslända Sympecma fusca i Skåne. Arten har i Sverige en tydligt östlig utbredning och verkar vara vanlig i kustlandskapen från Småland till Uppland, och även på Öland och Gotland. Men i Skåne är den alltså svår och från den pågående inventeringen finns bara två säkerställda fynd t.o.m. 2010. Båda dessa är från nordöstra Skåne - vid Hammarsjön och på Ivön - vilket förstärker bilden av att vinterflickslända Sympecma fusca i Sverige är en östlig art.

Vi hade aldrig själva sett vinterflickslända Sympecma fusca i Skåne och hade vissa planer på att försöka åtgärda detta under våren. Förra helgen dök det upp en rapport att tre exemplar setts vid en damm i närheten av Sösdala. Vi valde att göra ett försök där den här tisdagen.

Dammen, som enligt Artportalen går under namnet Kjells damm, är belägen någon kilometer sydost om Sösdala. Den är anlagd och stor som en ishockeyrink ungefär, möjligen något större på längden. I kanterna finns en del vass och andra växter så nog såg det ok ut för sländor. I idealiskt väder (svag vind, molnfritt och ca 20 grader) gick vi ett varv runt dammen med goda förhoppningar, men när vi väl avverkat varvet hade vi kammat noll. Magnus testade då att söka en bit upp från vattnet och i kanten mot en skogsdunge kanske 20 meter från dammen gav det resultat. Sländan satte sig på ett tjockt fjolårsstrå och vi båda såg den väldigt väl en stund. Kameror fram, men precis när vi båda fibblade med olika inställningar, drog sländan iväg. Tyvärr lyckades vi inte hitta den igen trots att vi var kvar på platsen i över en timme.

Dammen har inga speciella egenskaper som sticker ut och det är rimligt att tro att vinterflickslända Sympecma fusca är betydligt vanligare i åtminstone nordöstra Skåne än vad rapporterna visar. Det verkar dock, precis som där arten finns på andra håll, som att den är fåtalig på lokalen. Det krävs lite tur för att lyckas.

I och med denna observation har vi båda nu sett 50 arter trollsländor i Skåne.

/Ola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar