tisdag 10 maj 2011

Om trollsländors fenologi: del 1

Fyrfläckad trollslända flyger allmänt från maj till augusti.

Fenologi är den botaniska och zoologiska termen för läran om periodiska företeelsers uppträdande. Ett nytt tidigare eller senare fynd av en art kallas följaktligen för fenologirekord. Som fågelskådare är man av naturliga skäl väldigt medveten om arternas uppträdande över året, och i den ornitologiska sfären är kunskapen om fåglarnas fenologi mycket välkänd. Många både lokala och regionala ornitologiska föreningar publicerar också sedan decennier tillbaka årliga fenologiska sammanställningar. I Skåne sker detta i publikationen Fåglar i Skåne, och där tas varje år upp de tidigaste respektive senaste fynden av alla arter detta är intressant för. Genom åren har detta gett en ordentlig databank med vars hjälp man t ex kan räkna ut mediandatum för en arts uppträdande.

Trots denna formidabla kunskap och långa kontinuerliga serie så slås det varje år något eller några fenologirekord. För att statistiskt och vetenskapligt belägga dessa förändringar måste man i åtminstone Skåne sedan mitten av 1990-talet rapportera nya rekord på blankett, något som annars bara görs vid exceptionella fynd av rariteter. Detta tycker jag är fantastiskt bra, annars kan vem som helst hävda att de sett en sommargylling i mars och plötsligt blir t ex extremdatumet för gyllingens uppträdande helt åt fanders. En löjlig sak att bry sig om kan tyckas, men det är det inte för de hundratals om inte tusentals som skådar fågel och som varje år anstränger sig för att se arter så tidigt eller så sent som möjligt. Det finns gott om andra skäl att bevaka arters periodiska uppträdande men jag går inte in på det mer här.

När det kommer till trollsländor finns inte långa serier av data, åtminstone inte offentligt, det vill säga utlagda på Artportalen. Det finns heller inte några rutiner vad gäller särskild validering av fenologifynd. Nu menar inte jag att det felbestäms en massa trollsländor utan vill bara påpeka det faktum, att om jag rapporterar en ”vanlig” art tre veckor senare än det tidigare fenologirekordet så behöver jag inte belägga det fyndet på något vis, då valideringen sker tämligen godtyckligt. Om det istället infördes någon form av generell datumgräns för samtliga vanliga trollsländearter skulle validerarna inte behöva bry sig om fynd av t ex fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata i Skåne mellan låt oss säga 1/5 – 15/8. De få fynd av arten som möjligen görs dessförinnan och därefter kan istället granskas ordentligt. Detta skulle innebära oerhört mycket mindre arbetsinsats gentemot idag, där validerarna går över samtliga fynd av trollsländor, vilket förstås är en välgärning och ypperlig service, men i förlängningen förstås både ohållbart och onödigt: tänk om skådarna skulle validera samtliga skator, kråkor, talgoxar, gräsänder, koltrastar osv?

/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar