fredag 27 maj 2011

Lokaltips: Stensoffa och Svarta hål

Citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Torvgravar i olika igenväxningsfaser bildar här tillsammans med före detta grustag, betesmarker och skog en myriad av bra förutsättningar för en rik trollsländefauna.

Svarta hål utgörs av ett område med grunda, gamla grustag och flera kärr av olika typ i ett mestadels öppet eller halvöppet landskap. Samtliga våtmarker ligger längs eller intill vägen. I området förekommer kraftig smaragdflickslända Lestes dryas, mindre smaragdflickslända Lestes virens och gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum. Mindre kustflickslända Ischnura pumilio finns på två platser men varierar i antal mellan åren och kan vissa år nästan utebli. Leta efter den i det gamla grustaget eller i kärret vid gården. Den senare lokalen är numera känd som förstafyndsplatsen för Aeshna affinis och framtiden får utvisa om den återkommer eller ej. Där finns även citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis.

Stensoffa utgörs av igenväxande torvgravar som kan vara svåra att nå ned till. De utgör klassisk mark med kända populationer av både grön mosaikslända Aeshna viridis och griptångsflickslända Coenagrion armatum. Dessa har dock ej rapporterats under de senaste åren trots ökad trollsländeskådaraktivitet, men åtminstone mosaiksländan finns nog kvar. Det finns två bestånd av vattenaloe i området som kan vara bra att känna till för de som vill leta efter grön mosaikslända eller håva efter larver av densamma. Det ena beståndet finns i västra kanten av den avlånga dammen här. Det andra i västnordvästhörnet av dammen längst i norr.

Men man behöver inte ge sig ned till vattnen för att hitta sländor. Gå från parkeringen vid Ekologiska stationen rakt norrut ut i ängsmarkerna och leta efter sol och lä. Gläntorna här är mycket bra för inte minst kilfläckslända Aeshna isoceles, tidig mosaikslända Brachytron pratense och citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis. I området finns även starrmosaikslända Aeshna juncea, gulfläckig glanstrollslända Somatochlora flavomaculata och större ängstrollslända Sympetrum striolatum. Sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus har sina mest sydvästliga fyndplatser i landet i Vombsänkan, med fynd från flera platser i trakten, även vid Stensoffa.

För att nå Svarta hål med bil kan man komma från flera olika håll. Utgå från t ex Revingeby, där man från väg 958 tar in på grusvägen mittemot Byvägen. Första våtmarken på höger sida (efter en dryg km) är den som kallas ” kärret vid gården” ovan. Gå eller kör sedan runt i området för att utforska de andra våtmarkerna. Det gamla grustaget ligger ytterligare 750 meter längs vägen men kan vara enkelt att missa då det innehåller så lite vatten. Leta efter en sänka med flera små och grunda pölar som är omgärdade av elstängsel och/eller utmärkta med plastband för att hålla betesdjuren och pansarfordonen borta.

Till Stensoffa kör man från Lund igenom Södra Sandby, tar där av mot Torna Hällestad. I Tvedöra, innan Torna Hällestad, sväng av till vänster mot Silvåkra (denna väg kan vara avstängd under militärövningar). Titta efter skylt mot Ekologiska stationen, där det finns parkering. Från Lund kan man under åtminstone delar av året ta buss 161 hela vägen till Stensoffa.
/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar