söndag 15 maj 2011

Lokaltips: Svartavad

Svartavad i skogen mellan Bökeberg och Eksholmssjön i Skåne är en mycket artrik lokal som utgörs av den kanske mest sydliga platsen i landet med brunvattengöl omgiven av gungfly. Som ett pärlband finns runt omkring även vegetationsrika mindre sjöar och dammar av medelnäringsrik karaktär, vilket borgar för stora artrikedom.

Det mest intressanta med lokalen är nog det stora artantalet; hela 29 arter har påträffats bara kring den lilla brunvattengölen Svartavad. Av de som förekommer regelbundet är de mest intressanta mindre smaragdflickslända Lestes virens, starrmosaikslända Aeshna juncea, gungflymosaikslända Aeshna subarctica, gulfläckig glanstrollslända Somatochlora flavomaculata, citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis, större ängstrollslända Sympetrum striolatum och gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum. Nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda och myrtrollslända Leucorrhinia dubia finns i hela området. Lägg gärna ganska mycket tid här och vandra runt gölen och dess omgivningar i lugn och ro. Prova även andra brunvattengölar och dammar i området för att utöka artlistan. Med cykel eller till fots kan du fortsätta genom området och längs vägen nå flera andra bra lokaler enligt nedan.

Kraftig smaragdflickslända Lestes dryas finns vid en liknande biotop mindre än 400 meter rakt norrut, och mindre glanstrollslända Somatochlora arctica är också rapporterad därifrån (dock utan dokumentation, så huruvida den finns på lokalen, vilket i så fall är en bit från artens kända utbredningsområde, låter vi var och en utforska eller ta ställning till). Även där finns starr- och gungflymosaikslända Aeshna juncea/A. subarctica.

Mindre rödögonflickslända Erythromma viridulum finns fåtaligt i ett område med flera dammar 400 meter åt västnordväst, nära Sjöhuset. Även där finns exempelvis större ängstrollslända Sympetrum striolatum, mindre smaragdflickslända Lestes virens, kejsartrollslända Anax imperator, gulfläckig glanstrollslända Somatochlora flavomaculata och gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum.

Kilfläckslända Aeshna isoceles finns rikligt vid Eksholmssjön en bit österut. Brunvattengölen Pydden några 100 meter väster om sjön är även den en bra trollsländelokal som biotopmässigt påminner om Svartavad. Månflickslända Coenagrion lunulatum har påträffats i rutan och i en av grannrutorna men inte i direkt anslutning till Svartavad. Totalt har minst 35 arter påträffats i rutan vilket inte inkluderar grön mosaikslända Aeshna viridis, som finns i grannrutan vid klassisk lokal för arten vid Sjödiken/Bökeberg på andra sidan väg 108 (kommer att beskrivas i ett kommande lokaltips).

På grund av att Skabersjö gods stängt av samtliga skogsvägar måste man gå en bit för att nå fram till Svartavad, men å andra sidan innebär det också att det är väldigt tyst och lugnt i hela området. Bäst parkerar du ute vid väg 108, där det finns gott om plats intill korsningen mellan 108:an och vägen som ansluter från Börringe. Följ därifrån skogsvägarna eller stigarna fram till Svartavad.

Kommer du med cykel kan du ta dig hela vägen fram. Med buss kommer du från Lund eller Svedala/Trelleborg med buss 165. Hoppa av på hållplatsen Bökebergs gård och följ stig genom skogen hela vägen fram.
/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar