söndag 15 mars 2015

Föredrag i Ängelholm om Skånes trollsländor 19/3

I veckan är det dags för årets första föredrag:

"Magnus Billqvist och Patric Carlsson om Skånes trollsländor, Ängelholms stadsbibliotek, kl 19.00. Magnus kommer att presentera resultatet av den omfattande trollsländeinventering som gjorts i det skånska landskapet. Dessutom kommer Patric att ge bildbevis på artrikedomen på en trollsländerik lokal i Lärkeröd. Samarrangemang mellan Naturskyddsföreningskretsarna i Nordvästskåne. Avgift 40 kr."

lördag 7 februari 2015

Historiska men dammiga vingslag

Sveriges första och Skånes hittills enda vandrande smaragflickslända.
Idag har jag nördat ner mig ytterligare, om det nu var möjligt. Under några givande timmar har jag tillsammans med Sigvard Svensson och med vägledning av Rune Bygebjerg letat genom och rotat runt bland Lunds universitets trollsländesamlingar. Det finns många anledningar att förkovra sig i det här ämnet så jag återkommer i ämnet med fördjupning. I detta inlägg tar jag bara några exempel på vad dagen hade att bjuda på.

Översta bilden visar Sveriges första och Skånes hittills enda vandrande smaragdflickslända (Lestes barbarus). Den insamlades av Kjell Ander högst upp på Håkull på Kullaberg 7 augusti 1963. Han skriver i Opusc. Ent. 1963, XXVIII:3, att den "utan granskning hamnade i cyankaliglaset" och att det var först vid hemkomsten, då han konsulterade litteratur, som han insåg vad han hittat. 

Det skulle dröja ända till 2011 innan arten åter observerades i Sverige (se här), men sen har det inte blivit fler fynd. Det är dock en art vi med all anledning har skäl att återkomma om, och det lär bli fler fynd i framtiden.

En hel låda med gungflymosaiksländor.
Cigarrlådan på bilden ovan rymmer en veritabel skatt, full som den är av insamlade gungflymosaiksländor (Aeshna subarctica) från främst Skåne. Gungflymosaikslända är knuten till miljöer med just gungfly, då honan lägger ägg i mer eller mindre flytande vitmossa. Därför har arten under inventeringen av Skåne 2009-2014 uteslutande hittats i just sådana miljöer. I södra Skåne är den typen av habitat mycket sällsynt, så att hitta många fynd från områden där den inte finns idag var mycket intressant. Samtliga är insamlade under 1930-talet, och man kan tänka sig att miljöerna strax därefter försvann i takt med att många torvmossar mötte sitt öde kring kriget. Då tog man dels ut torv till förbränning och dels plöjdes allt fler mossar upp.

Exempel på ett konvolut med insamlad trollslända.
Sista bilden är ett av alla tusentals omsorgsfullt vikta pappersark med insamlade trollsländor i. I det här fallet ett intressant fynd av grön mosaikslända (Aeshna viridis). Så här lyder första delen av texten på konvolutet: 

"Sk Vomb vid dammen invid Klingavallån utmed vägen Veberöd-Sjöbo 25/8 34. Här flög flera hanar och honor. De senares(?) obs. söka plats för äggläggning. Ingen Stratiodes här! eller i ån."

"Stratiodes" är vattenaloe, den växt som grön mosaikslända är knuten till. Observatören har alltså konstaterat förekomst av både honor och hanar av grön mosaikslända, och insett att det måste finnas aloe i närheten. Eftersöket har dock varit fruktlöst.

/Magnus

fredag 6 februari 2015

Roliga fynd 2014

Den blå kejsartrollsländans segertåg fortsätter och 2014 sågs den för första gången i Vg.
Då ännu ett år har passerat är det dags att ta en titt i backspegeln på hur året var rent fyndmässigt. Nedan listar vi därför helt subjektivt rapporter från året som vi av olika skäl tycker är lite extra roliga. Perspektivet är nationellt så därför tas inte fynd med av kategorin ”andra till femte landskapsfyndet”, ”ny kommunart” o dyl. Dessa och liknande kategorier kan förstås bli intressanta att redovisa om några år, eller mer lokalt eller regionalt.

För Skånes del tas dock något exempel på mer regionalt intressanta fynd upp och nya skånska fenologirekord 2014 finns här.

Rapporterna minskar fortsatt

Ja de minskar, men ytterst marginellt jämfört med 2013. Det ska bli intressant att se hur 2015 artar sig då inventeringsprojektet i Skåne avslutades 2014.

Så här ser rapporteringen ut, där siffra inom parentes består av antalet skånska rapporter (uttag t o m 2013 gjordes 2013-11-29 så en del rapporter kan ha tillkommit men förändrar inget i sak):
Glada miner efter första moderna fyndet av dvärgflickslända i Sk.

1900-2006: 13 729 (976)
2007: 4 804 (604)
2008: 9 225 (1 637)
2009: 13 104 (3 767)
2010: 11 970 (4 316)
2011: 15 547 (6 987)
2012: 13 385 (4 317)
2013: 12 443 (5 540) 
2014: 12 019 (7 466)
(All fynddata från Artportalen)

Samtliga intressanta fynd som listas nedan är från Artportalens Catalogus. Denna är i stort behov av uppdatering, inte minst för att rapportörer kan få meddelanden om att arten de rapporterat inte tidigare setts i landskapet, trots att många fynd kan ha gjorts. 

I de fall en art är sedd för första gången i t ex ett landskap under året, men på flera lokaler, tas endast den första med. Allt är ej validerat och förteckningen ska verkligen inte ses som komplett. Några tydliga felaktigheter som hittades under genomgången är inte med, liksom sådana med markeringen ”?”, det vill säga ”artbestämning osäker”, då det inte är vår sak att avgöra om de uppgifterna är korrekta eller ej. Hittar du som läsare något som inte stämmer eller saknas får du å andra sidan gärna meddela oss om det.

Vi tar inte med rapporter som inkommit i efterhand då det är omöjligt för oss att se det. Med andra ord vet vi att det gjorts fler nya landskapsfynd de senaste åren än de vi redovisar i vår blogg, men det finns ingen funktion att kunna se det när folk rapporterar flera år efter obsen är gjord. 

Några reflektioner om fjolårets fynd

Nej det bidde inga nya Sverigefynd i år heller, vi får fortsatt vänta på de första karmintrollsländorna Crocothemis erythraea och västliga trädflicksländorna Chalcolestes viridis. Men minst sex nya landskapsfynd gjordes under 2014. Det är färre än de senaste åren (2011: 21, 2012: 26, 2013: 10) men fortfarande görs de och fler finns det garanterat att göra. Gästrikland, Hälsingland och Dalsland verkar vara landskap med mycket ringa trollsländedata. Bege er dit om ni vill bidra med många nya landskapsfynd!

Saknas gör några av de väntade nykomlingarna som helt uteblev, som klarblå mosaikslända Aeshna affinis och vandrande smaragdflickslända Lestes barbarus. Bandad ängstrollslända Sympetrum pedemontanum återkom inte under 2014 heller.

Nu till själva listan, och tack än en gång för 2013! 

Nya landskaps- eller lappmarksfynd

Månflickslända Coenagrion lunulatum
- Östebo SO, Skållerud, Dls, 14/6. Jan Olsson.

Höstmosaikslända Aeshna mixta
- Skräddar Djurberga fädbod, Orsa, Dlr, 25/7. Ingemar Alenäs.

Blå kejsartrollslända Anax imperator
- Krokmossen, Mölndal, Vg, 17/6. Magnus Rahm.

Brun kejsartrollslända Anax ephippiger
- Storskäret, Röder, Blidö s:n, Upl, 24/5. Björn Anderson. Mer om detta fynd här.

Gulfläckad glanstrollslända Somatochlora flavomaculata
- Saltmyrans torvtäkt, Arvidsjaur, Pi lm, 1/7. Stefan Holmberg.

Spetsfläckad trollslända Libellula fulva
- Verleskogen, Hålanda, Vg, 8/6. Rolf Edvardsson.

Andra intressanta fynd

Dvärgflickslända Nehalennia speciosa
- Norr om Möllarp, Sk, 20/7. Linda Birkedal, Torbjörn Tyler, Ulf Mörte. Första dokumenterade fyndet sedan 1800-talet. 

Mindre kejsartrollslända Anax parthenope
- Klagshamn stora kalkbrottet, Västra Klagstorp, Sk, 18/6-23/7. Sven Jönsson m fl. Som mest sågs fem ex vid ett tillfälle i området och både hanar och honor. Förra årets observerade parning har gett resultat? Mer om detta här.
- Dammarna, fd grustaget i Lärkeröd, Tåssjö, Sk, 18/7. Henrik Ehrenberg. Första observationen i nordvästra Skåne.

Noterbart är att inga observationer gjordes i andra landskap och har heller inte gjorts sedan 2011. Arten har fortfarande inte setts i Danmark.

Tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
- Akkar, Jukkasjärvi, T lm, 5/7. Björn Anderson. En nygammal lokal, då det finns äldre uppgifter från samma område (detaljer hoppas vi kunna återkomma om). Fenologirekord också, med några veckor, men helt i linje med observationer i Finland under året, där den hittades på en ny lokal nära svenska gränsen.

Bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
- Rosenlunds våtmark, Mörarp, Sk 27/5. Bengt Andersson. Första fyndet i västra Skåne, åtminstone i modern tid. Var kom den från? Arten är utdöd i Danmark.

Spetsfläckad trollslända Libellula fulva
- Hasslaröds ängar, Osby, Sk, 15/6. Sven Jönsson, Mikael Svensson. Första fyndet utanför kärnområdet i Rönne å sedan 1700-talet, då den var känd från ett vattendrag vid Vånga i nordost.

Vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii 
- Sedd på några platser i Skåne, flest vid Trelleborg, men till skillnad från 2013 sågs inga tenerala exemplar sent under säsongen. Blir det fler där 2015?
- Sölve grustag, Sölvesborg, Bl, 6-7/7. Christer Bergendorff. Återigen observation här, senast var 2011.

Noterbart är att inga observationer gjorts i något annat landskap sedan 2012.

Föregåendes års sammanställningar

/Magnus

söndag 25 januari 2015

Reserapport från södra Spanien

"Epålettsjötrollsländor" Orthetrum chrysostigma
Vi har här tidigare lagt ut bilder och här lagt ut utdrag ur resedagboken från vår resa i södra Spanien 2014. Under vintern har det satts samman en reserapport som vi gärna delar med oss via länken här.

Rapporten ligger som pdf med bilder, dagbok, kort om några bra lokaler, artförteckningar med mera. Vill du inte skriva ut hela pdf-filen så kan vi skicka delar av innehållet som vanlig Word-fil. Mejla undertecknad i så fall.

/Magnus

söndag 16 november 2014

Trollsländeprojektet vill ha DINA bilder

Teneral gungflymosaikslända Aeshna subarctica, Nytebodaskogen, Skåne 2011.
Det skånska trollsländeprojektets sista säsong är över och nu under senhöst och vinter börjar arbetet med att redovisa resultatet av allas insatser. Till redovisningen, som ska utgöras av en bok, behöver projektet bilder. De kan tyvärr inte ersätta de som bidrar, men vill du ändå bidra med bilder på skånska trollsländor (de behöver inte vara tagna i Skåne) så skicka dem till undertecknad. Det kommer tydligt att framgå vem som tagit vilken bild. Alla bilder är välkomna, på miljöer, folk i fält osv.

Det spelar inte roll vilket år bilden är tagen, och inte heller så mycket var, men om det är bilder från andra länder så ange det, så vi slipper risken med att publicera bilder på underarter eller motsv som inte finns här.

I dagsläget behövs främst bilder på följande arter:
 • Vandrande smaragdflickslända Lestes barbarus
  Bred kärrtrollslända L. caudalis
 • Kraftig smaragdflickslända Lestes dryas
 • Spjutflickslända Coenagrion hastulatum
 • Månflickslända Coenagrion lunulatum
 • Större rödögonflickslända Erythromma najas
 • Klarblå mosaikslända Aeshna affinis
 • Fjällmosaikslända Aeshna caerulea
 • Kilfläckslända Aeshna isoceles
 • Vassmosaikslända Aeshna serrata
 • Bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
 • Gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum
 • Bandad ängstrollslända Sympetrum pedemontanum


Som synes av dessa arter så kommer det åtminstone kort att nämnas en del arter som inte setts i Skåne under projektperioden.

/Magnus

söndag 9 november 2014

Skånsk trollsländefenologi 2014

Blodröd ängstrollslända sågs våren 2014 sex dagar tidigare än någonsin förut.
Årets fenologiår karakteriseras av den varmaste och tidigaste våren någonsin och tillika varma hösten, som de facto var sommar enligt SMHI ända in i november. Vad gäller våren gav det mycket tydliga utslag på trollsländorna, som uppvisade fler vårfenologirekord än någonsin tidigare.

Höstens ”sommarvärme” gav inte alls lika mycket resultat på trollsländornas flygtider, med rätt få nya rekord och öht få fynd av sena trollsländor. Det speglar troligtvis att aktiviteten hos skådarna inte var så omfattande, men kan också ha påverkats av rätt långvariga perioder med ganska mycket regn under september och oktober som kan ha knäckt många trollsländor.

Fräsch mindre kustflickslända i september.
Arter som börjar flyga tidigare än normalt borde också sluta flyga tidigare. Å andra sidan så noterades flera arter lämna vatten vid tidpunkter som de normalt slutar ses vid. Sålunda sågs myrtrollslända, större kustflickslända, större ängstrollslända och mindre kustflickslända med tenerala (unga) exemplar vid en tid då de normalt är på väg att sluta flyga. Detta är ännu en följd av högre medeltemperaturer som på sikt kan ha mycket stora följder för populationerna av trollsländor även på våra breddgrader.

Vad gäller fenologirekord kan vi konstatera flera saker, för att avrunda de år det skånska projektet varit aktivt

Antalet fenologirekord beror till nästan lika stora delar på varma och tidiga vårar respektive varma och sena höstar som aktivitet på skådarna som rapporterar. Man är generellt bättre på att vara ute och rapportera in obsar på våren, efter lång inaktiv period med stort sug efter årets första arter. På hösten har man en hel säsong bakom sig, och det är inte lika spännande att ge sig ut för att se leta efter arter man redan sett under en längre period. Det är troligen mycket få personer som aktivt letar efter trollsländor när vi kommit in i oktober månad, eller rent av i september. Detta återspeglas också av att aktiviteten på exempelvis medlemmarna i gruppen Trollsländor på Facebook slutar lägga ut bilder då.

Vi kan vidare konstatera, att de här åren gett oss ett bra underlag för många arter, men det saknas fortfarande bra fenologidata för en del. Detta gäller särskilt de mer sällsynta, svårsedda, svårbestämda eller oregelbundna arterna som grön mosaikslända, griptångsflickslända, starrmosaikslända och gulfläckad ängstrollslända.

Vidare kan vi nu, med de senaste årens stora rapportmängd som underlag konstatera, att det finns några äldre fenologirekord som sticker ut rejält. Dessa bör ses över och kompletteras med dokumentation där så saknas.

Resultatet 2014 

Totalt sattes under 2014 14 vårrekord plus att fyra arters tidigare rekord tangerades. Detta innebär att våren 2014 ståtar med flest vårrekord av alla vårar. Under hösten sattes blott fem rekord, plus ett som tangerades. 

Trenden fortsätter med att de nya rekorden till största delen består av någon enstaka dags förskjutning, vilket förstås är följden av att vi har mer och bättre data nu än när vi startade. De enda rekorden som sattes under 2014 som utgjorde skillnader på mer än fem dagar var nedanstående (dock har jag utelämnat något extremt fynd i avvaktan på vederbörlig dokumentation):

   
Då det skånska trollsländeprojektet nu är över och ska redovisas kan jag inte utlova att den sedvanliga flygtidstabellen uppdateras. Fokus kommer framöver att ligga på att få färdigt boken och däri kommer förstås respektive arts flygtid inklusive rekord att redovisas. 

Observera att vi som vanligt reserveras oss för felinmatningar, ej validerade obsar osv, då uppgifterna vi använt utgår från det som var rapporterat på Artportalen till dags dato.

Andra inlägg om fenologi 2014


Tillägg: 9/11 sågs blågrön mosaikslända vilket är nytt rekord med fem dagar.
/Magnus

söndag 2 november 2014

Vår miniförteckning är uppdaterad


I olika omgångar har vi uppdaterat vår miniförteckning från 2012. Senaste uppdateringen gjordes 13 oktober 2014. Listan omfattar nu troligen samtliga observerade arter i Europa, Nordafrika och Mellanöstern. Undantaget gäller några försvunna arter som vi låtit bli att ta med. Vi ger er två olika varianter av listan, fler kan komma om ni önskar det. Kontakta gärna oss om du hittar fel eller om något kan göras bättre, eller om du vill ha andra varianter på den.

Förteckningen omfattar alla arter som finns i Dijkstra (2006) samt Libellula Supplement 9 (2009) och följer arter och namngivning i dessa med några undantag:
- Lestes viridis respektive L. parvidens anger vi som Chalcolestes viridis respektive C. parvidens. 
- Brachythemis leucosticta utgår och ersätts med B. impartita som är den art som det egentligen avser.
- Sympetrum nigrifemur och S. nigrescens har utelämnats eftersom de ej anses utgöra fullgoda arter.
- Coenagrion glaciale, Coenagrion ponticum, Lestes numidicus, Onychogomphus boudoti och Somatochlora graeseri tillkommer då de påträffats i området eller erkänts som fullgoda arter efter att publikationerna ovan publicerades.

Totalt har 186 arter påträffats inom området.
Svenska artnamn skrivs alltid med små bokstäver.
Föreslagna men ej antagna svenska artnamn anges inom ”citationstecken”. Där det saknas föreslagna namn anges inget svenskt artnamn (= arter som av olika skäl aldrig behandlades av namngruppen 2011-2012).
Vetenskapliga och svenska namn på arter anträffade i Sverige anges fetstilt (64).
Arterna anges i systematisk ordning men inom respektive släkte anges arterna i bokstavsordning efter det vetenskapliga namnet.

Här nedan kan du ladda ned miniförteckningen som pdf. Texten är på ena sidan upp och ner för att kunna skrivas ut dubbelsidigt på A4. Klipp eller skär till listan och vik sedan längs med de tunna linjerna mellan kolumnerna. Använd med fördel lite tjockare papper. Använd den som du vill, och sprid den gärna.

Klicka på respektive länk nedan för att ladda ned miniförteckningen som pdf
- Svenska och vetenskapliga namn
- Svenska, vetenskapliga och engelska namn

Söker du en traditionell krysslista?
Vi har tillsammans med Hirschfeld Media tagit fram en krysslista över alla Nordens arter. Den finns tryckt och till försäljning. Klicka på bilden för att se hur den ser ut.

/Magnus