torsdag 21 maj 2015

Färgförändringar hos trollsländor

Som alla andra trollsländor varierar sjöflickslända i både färg och teckning.
Varje vår när de första trollsländorna lämnar vattnen är det naturligt nog samma frågor som ställs: "Vilken art är det på bilden jag lagt upp?" Och "Varför har den inte samma färg som de i min bok?".

Jag kan inte svara på vad som står i alla böcker eller vilka bilder som finns med där. Jag har dock själv varit med och gjort många böcker genom åren och tyvärr är det aldrig möjligt att ha med lika många bilder som man hade önskat. Så här kommer några tips på vad man kan tänka på när man börjar titta på trollsländor på våren.

1. Lägger du upp bilder i något forum för att fråga vilken art det är? Tips:
scrolla ner och titta på alla de andra bilderna som andra nyligen lagt upp. Då olika arter flyger vid olika tidpunkter är chansen mycket stor att den eller de arter du frågar om redan finns på bild med svar i flödet. Just nu flyger t ex fyrfläckad trollslända, guldtrollslända, spjutflickslända och röd flickslända, och då de alla är vanliga arter kommer det alltid många bilder på dessa arter just nu.

2. Efter någon vecka är det fler och andra arter som flyger, så arterna som läggs ut kommer gradvis att förändras. Att hålla koll på flygtiderna är därför ett mycket bra sätt att kunna utesluta arter. Ett aktuellt exempel är guldtrollslända, en av de vanligaste arterna i landet och som ses av många just nu. Guld är den enda av de grönmetallicglänsande egentliga trollsländorna som flyger i flera veckor. Med andra ord: ser du en sådan under april-början av juni är det den arten. Ladda ned skånska flygtider som hjälp eller kolla Artportalen.

3. Kolla de gallerier som finns med bilder på alla svenska arter exempelvis här eller på Artportalen för att se vilken inomartsvariation det finns.

4. Alla trollsländor förändrar färg efterhand. När de lämnar vattnen är de allt som oftast ganska bleka och brunbeiga, för att gradvis anta de

färger som oftast finns med i böcker. De fortsätter dock att förändras, och ju äldre de blir desto mörkare blir de, eller rödare, blåare osv. På grund av detta är det inte färgen man ska gå på mest, utan själva teckningen. Den kan också variera, men förändras inte under sländornas liv.

5. De vanligaste frågorna om trollsländor finns det svar på här.6. För att ge konkreta exempel på hur en art kan variera lägger vi upp ett antal bilder på sjöflickslända. Det är alltså samma art på alla dessa bilder, ett axplock på hur just den arten kan se ut. Honor och hanar ser olika ut, men när de just lämnat vattnet har de samma färg. 

7. Vissa arter varierar trots allt mer än

andra. Mörk lyrflickslända är en av dessa. Titta gärna på ett inlägg vi gjorde förra året med många bilder på just den arten. Den har börjat flyga så snart kommer ni alla att börja se den. Passa på och fräscha upp minnet!

Tänk på att ni som vanligt kan klicka på bilderna för att få upp dem större.

Det finns mycket forskat på färgfaser o dyl så se det här som ett mycket förenklat inlägg!

Lycka till!

/Magnus

söndag 3 maj 2015

Det finns skatter att finna i samlingarna!

Det är ofta svårt att tyda vad som står på de pyttesmå etiketterna.
Under våren och vintern har mina två kollegor i det skånska trollsländeprojektet Linda & Linda validerat inkomna rapporter av trollsländor på Artportalen. Under tiden har jag påbörjat sammanställning och författande av vår rapport, som ska utmynna i en atlas över Skånes trollsländor. Ett av syftena med det projektet har varit att få bättre kunskap om den skånska trollsländefaunan. Jämfört med flera andra liknande projekt, som fåglar och kärlväxter, utgörs den största skillnaden av att det saknas eller finns väldigt knapphändig historisk information att göra jämförelser med. Det är med andra ord svårt för oss i väldigt många fall att veta om en art har minskat eller utökat sin utbredning i Skåne.

Det finns en del äldre material publicerat, t ex om trollsländor i nordöstra Skåne under mitten av 1800-talet och vi har fått äldre data på några arter av ArtDatabanken. Största källan utgörs annars av samlingar, som de på Zoologiska Museet i Lund. Det är väldigt synd att vi inte tänkt på detta tidigare, men bättre sent än aldrig får man väl säga i det här fallet. Undertecknad har utifrån inventeringsresultatet 2009-2014 tagit fram en lista över arter vi allra helst skulle vilja veta mer om. Det kan vara arter som vi misstänker funnits mer utbrett tidigare, arter vi har väldigt lite information om, med flera skäl.

Ofta är det svårt då de är i dåligt skick.
Under våren inleddes därför samtal med museet och en plan togs fram hur vi skulle gå vidare. Det första vi gjorde var att i den s k huvudsamlingen plocka fram alla de individer som finns av de prioriterade arterna enligt listan och individregistrera dessa. Det innebar att vi fick fram historiska fyndorter för arter som idag är begränsade till skogsbygden, som stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus, för att om möjligt se om dessa funnits även i andra trakter tidigare. 

Under tiden som jag (bitvis med hjälp av Annica Nettrup) registrerar dessa fynd monterar personalen alla de fynd som ligger i konvolut. Dessa utgörs av individer som är artbestämda och sorterade men s a s inte är tillförda samlingarna. De ligger i lådor och innehåller i flera fall mycket relevant data för vårt projekt. Gungflymosaikslända Aeshna subarctica är ett bra exempel. I huvudsamlingen finns det få från Skåne och endast från områden vi redan känner till. I lådorna med konvolut hittade vi flera individer från områden där arten inte finns idag. Dessa kommer vi att registrera när de är monterade (= uppsatta på nålar).

Mixed treats! Obestämda fr Sierra Leone, Italien och Skåne.
Nästa steg är att hjälpa till med artbestämning på material som inte är artbestämt. Det rör sig om inkomna trollsländor från olika privata samlingar, i dagsläget endast sorterade på familj. Detta började vi med idag, men för att vara pragmatiska så fortsätter vi att krasst lyfta ut de individer som utgörs av de prioriterade arterna och från Skåne. Det skulle ta alldeles för lång tid annars, bara gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum fanns t ex i 100-tals exemplar i dessa lådor.

Den dagen vi är klara med allt detta så kommer vi att kunna hjälpa till med artbestämning av övriga arter och möjligen också individer som ligger i sprit, larver och larvhudar. Det var hur som helst idag som vi började göra riktigt trevliga fynd. Det var idag som vi verkligen kände att arbetet med individregistreringen gav lön för mödan.

Citronfläckade kärrtrollsländor och den nämnda spetsfläckade.
Vi hann endast titta på en bråkdel av lådorna men hittade först mindre kustflickslända Ischnura pumilio från en ny lokal (Saxtorp), kul bara det. Nästa ögonöppnare var pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons, en individ från Bökeberg, vilket troligtvis är det sydligaste fyndet vi känner till. Det är idag ett välbesökt och välinventerat område som med allra största sannolikhet inte innehåller någon lämplig miljö för arten. Ytterligare några fynd gjordes under dagen i ungefär samma nivå.

Dagens roligaste fynd var häftigare och fick min puls att slå lite extra: en hona spetsfläckad trollslända Libellula fulva, från Yxenhult i norra Skåne 1939. Artens historia i Skåne är lätt att sammanfatta: det finns två historiska uppgifter från 1700- respektive 1900-talet från Vånga i nordost respektive Stockamöllan vid Ringsjön. Vid Vånga har den aldrig återfunnits, vid Stockamöllan rapporterades den vara försvunnen på 1960-talet. Den återfanns sedan där 2009 och två tillfälliga fynd har gjorts av enskilda individer (Kullaberg och Osby). Dagens fynd i lådan över obestämda trollsländor var därför mycket intressant och roligt. Nu ser jag fram emot nästa besök i de andra lådorna!

/Magnus

lördag 2 maj 2015

Nu jäklar!

Nordisk kärrtrollslända, S Holmeja, Sk, 2 maj 2015.
Äntligen gick proppen ur känns det som, för nu har det rapporterats trollsländor åtminstone så långt upp som i Bohuslän. Här är två av våra godbitar från dagens mycket korta utflykt till två säkra kort för tidigt flygande arter.
Röd flickslända, Gullåkra mosse, Staffanstorp, 2 maj 2015.

söndag 26 april 2015

Startmöte och exkursioner 16-17/5


Den 16 maj hålls startmöte för Trollsländeföreningen på Öland, närmare bestämt i Vindöga i Mörbylånga. Mer information om själva mötet kommer att läggas ut på föreningens hemsida.


I anslutning till startmötet ger vi oss ut för att titta på trollsländor, så ta chansen att redan innan och efter mötet att träffa och umgås med trollsländeintresserade från hela landet. Du behöver inte vara med på startmötet för att följa med ut (och även omvänt såklart).Vi samlas kl 10 både lördag och söndag på parkeringen söder om Ölands folkhögskola i Skogsby och åker därifrån ut gemensamt. Under dagarna besöker vi flera fina lokaler för trollsländor som Albrunna, Lenstadmossen, Jordtorpsåsen och några bevattningsdammar.Vi vet inte hur länge vi är på respektive lokal så kontakta Helena (070/941 55 02) eller Magnus (070/964 14 43) på telefon om du vill möta upp men inte kan vara med när vi samlas. Vi kommer att lägga upp vägbeskrivningar till respektive plats här i evenemanget.

Vi planerar besöken utefter väder och vind samt förstås vilka arter som kan ha börjat flyga. Några arter vi hoppas se är vinterflickslända, citronfläckad och nordisk kärrtrollslända, månflickslända, fyrfläckad trollslända och tidig mosaikslända.

Skulle det bli sämre väder finns det möjlighet att håva larver.

VARMT VÄLKOMNA!

- Här är länk till karta till samlingsplatsen.

- Föreningen på Facebook.
Två av de arter som ska ses under helgen: vinterflickslända och fyrfläckad trollslända.

måndag 20 april 2015

De tidigaste fynden av trollsländor i Sverige

Guldtrollslända är en av de allra tidigaste arterna att flyga i Sverige.
Vinterflickslända Sympecma fusca är den första att ses varje vår, men då den övervintrar som vuxen/imago kan den därför teoretiskt ses när som helst även under vintern, så därför bortser vi från den arten här. Men vilka övriga arter är egentligen tidigast på vingarna?

Det är tyvärr inte helt enkelt att utifrån rapporterna på Artportalen säkert utläsa vilka som är de tidigaste fynden av flygande trollsländor. Söker man på fynd i april får man upp närmare 2 000 fynd, men dessa består till allra största delen av antingen larver eller vinterflickslända. 

Flera hundra fynd utgörs dessvärre av rapporter där rapportörerna inte angett om det varit vuxna eller larver, men i de flesta fall går det att gissa sig till vad som gäller. När det närmar sig gränsen för vad som kan anses vara rimligt för vuxna att börja flyga blir det knepigare. Som tur är rör det sig i många fall om arter som börjar flyga betydligt senare, och då kan man också anta att det rört sig om larver. 

Där finns också uppenbara felaktigheter, antagligen felinmatningar, t ex imago av tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum och pudrad smaragdflickslända Lestes sponsa 29 april, två arter som börjar flyga långt senare än så. Att flera av dessa uppenbara fel ändå försetts med etiketten "rimligt/sannolikt" känns något märkligt.

Återstår gör ett hundratal, varav de allra flesta utgörs av obsar gjorda 29-30/4 respektive år. Våren 2014 var dock exceptionell, med många fynd tidigare än så. Med reservation för att jag missat något när jag tagit bort fynd som förefaller orimliga, direkta fel, troliga felinmatningar med mera, så utgörs de sex tidigaste flygande trollsländorna i Sverige av följande:
 • 23.4 2011 Fyrfläckad trollslända, Ög.
 • 26.4 2014 Nordisk kärrtrollslända, Sk.
 • 26.4 2014 Röd flickslända, Sk. 
 • 26.4 2014 Spjutflickslända, Sk. 
 • 26.4 2014 Mörk lyrflickslända, Sk. 
 • 26.4 2014 GuldtrollsländaSk.

Just "uppstigen" röd flickslända 1 maj 2009.
Det finns en del rapporter av vinterflickslända i månadsskiftet apr/maj som visat sig vara tenerala (unga) röda flicksländor. Att tänka på vid riktigt tidiga fynd av flicksländor, är att det kan föreligga så att säga omvänd förväxling, alltså att det faktiskt är vinterflickslända det rört sig om. 

Våren 2011 var väldigt varm så den fyrfläckade från 23 april känns inte orimlig, men dokumentation borde medfölja så extrema fynd. Det är förstås också enkelt att mata in fel datum, särskilt om det görs i efterhand.

De sex tidigaste arterna är normalt sett varje år följande:

 • Nordisk kärrtrollslända
 • Röd flickslända
 • Spjutflickslända
 • Fyrfläckad trollslända
 • Guldtrollslända
 • Mörk lyrflickslända

Har jag missat något fynd? Finns det tidigare som ej är rapporterade på AP? Meddela gärna oss i så fall.

/Magnus

FOTNOT: Detta är den tredje, uppdaterade versionen av detta inlägg. Vi har helt enkelt uppdaterat uppgifterna med tidiga fynd allt efter som de rapporterats.

fredag 10 april 2015

Brun mosaikslända i mars!

Brun mosaikslända Aeshna grandis, Kristianstad 26/3 2015. FOTO: SIW NILSSON
Alldeles nyss fick jag ett mycket intressant meddelande från Thomas Wallin, som berättade att de inne på Naturum Vattenriket den 26/3 upptäckte denna bruna mosaikslända. 
Thomas skriver, att När vi den 26 mars blev guidade på Naturum i Vattenriket och Josefin Svensson visade trollsländelarver i den rinnande bäcken fick vi plötsligt syn på något som flög uppe i ett av de stora fönstren – denna bruna mosaik!!!
Det är förstås långt till de datum den arten normalt brukar flyga, fenologirekord i Skåne är 30/5, vill jag minnas, med medeldatum 8 juni.
Det finns vatten inne på Naturumet, som de använder i guidningen. Den måste förstås ha kommit därifrån, för jag kan inte tänka mig att den har lämnat något vatten utomhus i slutet av mars.
Oavsett så är det kul! Tack till Thomas för informationen och till Siw Nilsson, som tog bilden.

Tillägg: För den som är intresserad av att läsa mer om trollsländor som dyker upp i växthus el motsv rekommenderas vårt inlägg här.
/Magnus
En brun mosaikslända under mer normal flygtid: Hörjel, Sk, juni 2011.