söndag 26 april 2015

Startmöte och exkursioner 16-17/5


Den 16 maj hålls startmöte för Trollsländeföreningen på Öland, närmare bestämt i Vindöga i Mörbylånga. Mer information om själva mötet kommer att läggas ut på föreningens hemsida.


I anslutning till startmötet ger vi oss ut för att titta på trollsländor, så ta chansen att redan innan och efter mötet att träffa och umgås med trollsländeintresserade från hela landet. Du behöver inte vara med på startmötet för att följa med ut (och även omvänt såklart).Vi samlas kl 10 både lördag och söndag på parkeringen söder om Ölands folkhögskola i Skogsby och åker därifrån ut gemensamt. Under dagarna besöker vi flera fina lokaler för trollsländor som Albrunna, Lenstadmossen, Jordtorpsåsen och några bevattningsdammar.Vi vet inte hur länge vi är på respektive lokal så kontakta Helena (070/941 55 02) eller Magnus (070/964 14 43) på telefon om du vill möta upp men inte kan vara med när vi samlas. Vi kommer att lägga upp vägbeskrivningar till respektive plats här i evenemanget.

Vi planerar besöken utefter väder och vind samt förstås vilka arter som kan ha börjat flyga. Några arter vi hoppas se är vinterflickslända, citronfläckad och nordisk kärrtrollslända, månflickslända, fyrfläckad trollslända och tidig mosaikslända.

Skulle det bli sämre väder finns det möjlighet att håva larver.

VARMT VÄLKOMNA!

- Här är länk till karta till samlingsplatsen.

- Föreningen på Facebook.
Två av de arter som ska ses under helgen: vinterflickslända och fyrfläckad trollslända.

måndag 20 april 2015

De tidigaste fynden av trollsländor i Sverige

Guldtrollslända är en av de allra tidigaste arterna att flyga i Sverige.
Vinterflickslända Sympecma fusca är den första att ses varje vår, men då den övervintrar som vuxen/imago kan den därför teoretiskt ses när som helst även under vintern, så därför bortser vi från den arten här. Men vilka övriga arter är egentligen tidigast på vingarna?

Det är tyvärr inte helt enkelt att utifrån rapporterna på Artportalen säkert utläsa vilka som är de tidigaste fynden av flygande trollsländor. Söker man på fynd i april får man upp närmare 2 000 fynd, men dessa består till allra största delen av antingen larver eller vinterflickslända. 

Flera hundra fynd utgörs dessvärre av rapporter där rapportörerna inte angett om det varit vuxna eller larver, men i de flesta fall går det att gissa sig till vad som gäller. När det närmar sig gränsen för vad som kan anses vara rimligt för vuxna att börja flyga blir det knepigare. Som tur är rör det sig i många fall om arter som börjar flyga betydligt senare, och då kan man också anta att det rört sig om larver. 

Där finns också uppenbara felaktigheter, antagligen felinmatningar, t ex imago av tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum och pudrad smaragdflickslända Lestes sponsa 29 april, två arter som börjar flyga långt senare än så. Att flera av dessa uppenbara fel ändå försetts med etiketten "rimligt/sannolikt" känns något märkligt.

Återstår gör ett hundratal, varav de allra flesta utgörs av obsar gjorda 29-30/4 respektive år. Våren 2014 var dock exceptionell, med många fynd tidigare än så. Med reservation för att jag missat något när jag tagit bort fynd som förefaller orimliga, direkta fel, troliga felinmatningar med mera, så utgörs de sex tidigaste flygande trollsländorna i Sverige av följande:
 • 23.4 2011 Fyrfläckad trollslända, Ög.
 • 26.4 2014 Nordisk kärrtrollslända, Sk.
 • 26.4 2014 Röd flickslända, Sk. 
 • 26.4 2014 Spjutflickslända, Sk. 
 • 26.4 2014 Mörk lyrflickslända, Sk. 
 • 26.4 2014 GuldtrollsländaSk.

Just "uppstigen" röd flickslända 1 maj 2009.
Det finns en del rapporter av vinterflickslända i månadsskiftet apr/maj som visat sig vara tenerala (unga) röda flicksländor. Att tänka på vid riktigt tidiga fynd av flicksländor, är att det kan föreligga så att säga omvänd förväxling, alltså att det faktiskt är vinterflickslända det rört sig om. 

Våren 2011 var väldigt varm så den fyrfläckade från 23 april känns inte orimlig, men dokumentation borde medfölja så extrema fynd. Det är förstås också enkelt att mata in fel datum, särskilt om det görs i efterhand.

De sex tidigaste arterna är normalt sett varje år följande:

 • Nordisk kärrtrollslända
 • Röd flickslända
 • Spjutflickslända
 • Fyrfläckad trollslända
 • Guldtrollslända
 • Mörk lyrflickslända

Har jag missat något fynd? Finns det tidigare som ej är rapporterade på AP? Meddela gärna oss i så fall.

/Magnus

FOTNOT: Detta är den tredje, uppdaterade versionen av detta inlägg. Vi har helt enkelt uppdaterat uppgifterna med tidiga fynd allt efter som de rapporterats.

fredag 10 april 2015

Brun mosaikslända i mars!

Brun mosaikslända Aeshna grandis, Kristianstad 26/3 2015. FOTO: SIW NILSSON
Alldeles nyss fick jag ett mycket intressant meddelande från Thomas Wallin, som berättade att de inne på Naturum Vattenriket den 26/3 upptäckte denna bruna mosaikslända. 
Thomas skriver, att När vi den 26 mars blev guidade på Naturum i Vattenriket och Josefin Svensson visade trollsländelarver i den rinnande bäcken fick vi plötsligt syn på något som flög uppe i ett av de stora fönstren – denna bruna mosaik!!!
Det är förstås långt till de datum den arten normalt brukar flyga, fenologirekord i Skåne är 30/5, vill jag minnas, med medeldatum 8 juni.
Det finns vatten inne på Naturumet, som de använder i guidningen. Den måste förstås ha kommit därifrån, för jag kan inte tänka mig att den har lämnat något vatten utomhus i slutet av mars.
Oavsett så är det kul! Tack till Thomas för informationen och till Siw Nilsson, som tog bilden.

Tillägg: För den som är intresserad av att läsa mer om trollsländor som dyker upp i växthus el motsv rekommenderas vårt inlägg här.
/Magnus
En brun mosaikslända under mer normal flygtid: Hörjel, Sk, juni 2011.


torsdag 9 april 2015

Den 16 maj får Sverige en trollsländeförening!

Då var det dags att sjösätta en svensk trollsländeförening: klicka på bilden ovan eller gå direkt till föreningens hemsida här!

onsdag 8 april 2015

Föredrag i Alingsås om trollsländor i Sverige

Nästa vecka är Magnus på besök i Alingsås och håller låda om trollsländor i Sverige, mer information om plats och tid finns här

Det blir fokus på flygande, vuxna trollsländor men även en del om tiden i vattnet, vilka hot trollsländor står inför under sin levnadstid och tips om artbestämning och annat.

Självklart är man välkommen även om man inte är medlem i Naturskyddsföreningen eller råkar bo i just Alingsås!

söndag 15 mars 2015

Föredrag i Ängelholm om Skånes trollsländor 19/3

I veckan är det dags för årets första föredrag:

"Magnus Billqvist och Patric Carlsson om Skånes trollsländor, Ängelholms stadsbibliotek, kl 19.00. Magnus kommer att presentera resultatet av den omfattande trollsländeinventering som gjorts i det skånska landskapet. Dessutom kommer Patric att ge bildbevis på artrikedomen på en trollsländerik lokal i Lärkeröd. Samarrangemang mellan Naturskyddsföreningskretsarna i Nordvästskåne. Avgift 40 kr."

lördag 7 februari 2015

Historiska men dammiga vingslag

Sveriges första och Skånes hittills enda vandrande smaragflickslända.
Idag har jag nördat ner mig ytterligare, om det nu var möjligt. Under några givande timmar har jag tillsammans med Sigvard Svensson och med vägledning av Rune Bygebjerg letat genom och rotat runt bland Lunds universitets trollsländesamlingar. Det finns många anledningar att förkovra sig i det här ämnet så jag återkommer i ämnet med fördjupning. I detta inlägg tar jag bara några exempel på vad dagen hade att bjuda på.

Översta bilden visar Sveriges första och Skånes hittills enda vandrande smaragdflickslända (Lestes barbarus). Den insamlades av Kjell Ander högst upp på Håkull på Kullaberg 7 augusti 1963. Han skriver i Opusc. Ent. 1963, XXVIII:3, att den "utan granskning hamnade i cyankaliglaset" och att det var först vid hemkomsten, då han konsulterade litteratur, som han insåg vad han hittat. 

Det skulle dröja ända till 2011 innan arten åter observerades i Sverige (se här), men sen har det inte blivit fler fynd. Det är dock en art vi med all anledning har skäl att återkomma om, och det lär bli fler fynd i framtiden.

En hel låda med gungflymosaiksländor.
Cigarrlådan på bilden ovan rymmer en veritabel skatt, full som den är av insamlade gungflymosaiksländor (Aeshna subarctica) från främst Skåne. Gungflymosaikslända är knuten till miljöer med just gungfly, då honan lägger ägg i mer eller mindre flytande vitmossa. Därför har arten under inventeringen av Skåne 2009-2014 uteslutande hittats i just sådana miljöer. I södra Skåne är den typen av habitat mycket sällsynt, så att hitta många fynd från områden där den inte finns idag var mycket intressant. Samtliga är insamlade under 1930-talet, och man kan tänka sig att miljöerna strax därefter försvann i takt med att många torvmossar mötte sitt öde kring kriget. Då tog man dels ut torv till förbränning och dels plöjdes allt fler mossar upp.

Exempel på ett konvolut med insamlad trollslända.
Sista bilden är ett av alla tusentals omsorgsfullt vikta pappersark med insamlade trollsländor i. I det här fallet ett intressant fynd av grön mosaikslända (Aeshna viridis). Så här lyder första delen av texten på konvolutet: 

"Sk Vomb vid dammen invid Klingavallån utmed vägen Veberöd-Sjöbo 25/8 34. Här flög flera hanar och honor. De senares(?) obs. söka plats för äggläggning. Ingen Stratiodes här! eller i ån."

"Stratiodes" är vattenaloe, den växt som grön mosaikslända är knuten till. Observatören har alltså konstaterat förekomst av både honor och hanar av grön mosaikslända, och insett att det måste finnas aloe i närheten. Eftersöket har dock varit fruktlöst.

/Magnus