söndag 2 augusti 2015

Lokaltips: Björkadammen

Del av Björkadammen mellan Bunkeflostrand och Klagshamn, S Malmö.
Även om vår trollsländefauna fortfarande är långt från väl utforskad är det inte så ofta det hittas nya, närmast fantastiska trollsländelokaler i övrigt välbesökta och tätortsnära områden. Igår var en sådan dag, och därför vill vi, efter endast ett besök på platsen, tipsa om en trollsländelokal som verkar vara ny, åtminstone har vi aldrig hört om den förr i dessa sammanhang och kan vid en snabbtitt i Artportalen inte se några obsar därifrån. 

Björkadammen (som den kallas av de lokala fågelskådarna i Malmö) är en ganska ny, avlång damm, som verkar vara som gjord för trollsländor och besökare som vill titta på dem. Där är spänger, broar och stenar ut i vattnet, så man klarar sig ganska väl utan stövlar. Det är lättillgängligt, stadsbuss 6 stannar vid Strandhem intill, och det går säkert ok att sätta en bil intill (själv cyklade jag).

Det är dock arterna som sågs under dagen som gör att vi förutspår att lokalen kommer att attrahera många trollsländeintresserade framöver.

Vandrande ängstrollslända, Björkadammen 1/8 2015.
Vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii är i Skåne en art på frammarsch, men fortfarande finns det inte observationer från mer än ett tiotal platser och de flesta utgörs av tillfälliga obsar. Tre hanar sågs vid Björkadammen, framtiden får utvisa om den här, som i Trelleborg, kommer att fortsätta ses.

Mindre kustflickslända, Björkadammen 1/8 2015.
Mindre kustflickslända Ischnura pumilio är inte helt ovanlig i Malmötrakten, och det finns flera platser den är ganska enkel att hitta, som vid de s k IKEA-dammarna. Nu kan vi lägga till ytterligare en plats, då den vid Björkadammen var vanlig och lätt att se. 

Blå kejsartrollslända Anax imperator är inte längre en ovanlig art i Skåne och ses nu för tiden i närmast varenda lämplig och ibland även i till synes mindre lämpliga vatten. Mycket mer anmärkningsvärd var den hane mindre kejsartrollslända Anax parthenope som Stefan Cherrug såg senare under dagen. Arten finns vid närbelägna Klagshamn, men i övrigt finns endast tillfälliga observationer från landet. Det ska bli spännande att följa mindre kejsartrollsländans erövring av Skåne, som dess blå släkting redan erövrat på blott drygt tio år. 

Mindre sjötrollslända, Björkadammen 2/8 2015.
Mindre sjötrollslända Orthetrum coerulescens är en art som är mycket sällsynt i södra Skåne. Den finns i Limhamns kalkbrott och har setts på en eller möjligen ytterligare någon annan plats i trakten, annars finns de närmaste förekomsterna i skogsbygden i norra Skåne. Vid Björkadammen var den enkel att hitta och pedagogiska jämförelser kan göras med den betydligt vanligare större sjötrollslända Orthetrum cancellatum. Dessa jämförelser görs svårligen i övrigt, då de sällan påträffas sida vid sida i skogsbygden. 

Tegelröd ängstrollslända, Björkadammen 2/8 2015.
Mindre rödögonflickslända Erythromma viridulum är en annan art som på drygt tio år erövrat hela Skåne (utanför skogsbygden) och som nu lokalt kan vara mycket allmän. Inget konstigt att hitta den vid Björkadammen med andra ord, men då det är en art många från andra landsändar gärna vill se under besök i Skåne nämner vi även den här. 

Kombinationen av dessa sällsynta och svårfunna arter på en och samma plats som dessutom är lättillgänglig är nog unik. Bra jobbat Malmö stad som fått till en sådan fin våtmark! 

Övriga arter som sågs under besöket var större kustflickslända Ischnura elegans, sjöflickslända Enallagma cyathigerum, blodröd ängstrollslända Sympetrum sanguineum och tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum, men det finns säkert mer att upptäcka, inte minst tidigare och senare under säsongen. UPPDATERAT: Sedan detta skrevs har även mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum, fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata och blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens rapporterats från Björkadammen.

Vi fyller på med mer information om lokalen efter kommande besök och rapporter på Artportalen. Klicka här för karta över platsen.

Våra övriga lokaltips hittar du här.
På spängerna sitter gott om sländor, ofta flera arter samtidigt.


/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar