tisdag 3 januari 2012

Ett trollsländeforum värt namnet nu, tack! Del 2


Några av deltagarna på trollsländeexkursion på Kullaberg i Skåne, aug 2011.

Det ursprungliga inlägget med detta namn genererade kommentarer, mejl och diskussion, både på nätet och när vi träffat folk i fält. Initialt missförstod en del vad vi skrev, men efter förtydliganden förstod (så gott som) alla, att vi inte kritiserade Sveriges Entomologiska Förening (SEF) eller dess tidskrift*. Det vi istället försökte få fram var att behovet av ett samlat forum som ägnar sig åt enbart trollsländor växer allt större, men att det i dagsläget inte finns någon förening el motsv där detta tillgodoses. 

Att vi redovisade statistik på hur lite artiklar SEF och dess lokala eller regionala föreningar publicerat de senaste åren var bara ett sätt att visa, hur lite det stora och allt större trollsländeintresset tagits om hand inom den eller de föreningar som är de enda egentliga alternativen idag för den som är intresserad av just trollsländor. Ingen kritik alltså, utan ett konstaterande att intresset är kanske större än någonsin men att detta inte märks inom SEF. 

Om vi nu ska ta detta vidare så tror vi ändå att det inte räcker att SEF eller annan i dag etablerad förening väljer att satsa på eller får hjälp att håva in (haha) de som enbart eller till väldigt stor del är intresserade av just trollsländor. Men istället för att diskutera hur det ser ut här hemma så låt oss lyfta blicken och titta på hur det ser ut på andra håll i Europa.

Så fort man lyfter blicken något och tittar över horisonten så hittar man nämligen en uppsjö av trollsländeforum i form av föreningar. I Belgien bildades The Belgian Dragonfly Working Group ‘GOMPHUS’ (ingen fungerande länk, tyvärr) under 1982 “to improve the knowledge about the distribution of Odonata in Belgium, and to stimulate conservation of our dragonflies and their habitats. All work is done by volunteers. Members receive twice a year the journal ‘Gomphus’”. 

Fortsätter intresset att öka framöver tro?
The British Dragonfly Society (BDS) bildades 1983 “by a small group of dragonfly enthusiasts and scientists. The Society has grown substantially since that time and the current BDS membership of about 1,500 is spread the length and breadth of the country, as well as into Europe and beyond. Once run entirely by volunteers, the BDS appointed its first paid employee, a Conservation Officer, in 2001 and the Society continues to go from strength to strength. A second member of staff was appointed in 2005 to deal with dragonfly data and recording initiatives… The BDS is the leading British charity working to conserve dragonflies and their wetland habitats.  The BDS are an enthusiastic and friendly group who welcome anyone with an interest in dragonflies and damselflies.”

Vi kan hålla på ett tag till: Dutch Dragonfly Association (Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, NVL), Société Française d'Odonatologie och Society of German-language Odonatologists (Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen: GdO). Det finns förstås fler om vi lyfter blicken ännu längre, inte minst World Dragonfly Association (WDA). Men även lokala föreningar el motsv finns, i England t ex minst sju regionala föreningar. På närmare håll har vi Finland, där Finnish Dragonfly Society (FDS, men det heter förstås något annat på finska) bildades i augusti 2006, med syftet att ”promote interest in dragonflies, work as a link between researchers and amateurs, and provide data for nature conservation authorities.” 

Vi ligger med andra ord efter här hemma, men det har gjorts försök tidigare. Redan 1994 bildades Nordisk Odonatologisk Forum (NOF), en informell förening för kontakt mellan trolllsländeintresserade, fackfolk och amatörer i Norge, Sverige, Danmark, Finland och Island(!). Föreningen hade som målsättning att arrangera en årlig träff som alternerade mellan länderna och att utge ett årligt nyhetsbrev. Föreningen arbetade för att främja kunskapen om odonater på alla områden och låter väldigt mycket som det vi önskade fanns i Sverige idag. Tyvärr verkar det som om NOF hade otur med tajmingen, för sedan 1 maj 2002 har hemsidan inte uppdaterats** och jag har personligen aldrig hört någon omtala NOF utan själv hittat deras publikationer på nätet. Men uppenbarligen så fanns det alltså redan 1994 ett gäng trollsländeintresserade som kände behovet av att samlas under en gemensam flagg och inte inom en redan etablerad förening.

Med andra ord känns det som rena bakvattnet här i Sverige, samtidigt som behovet är stort och blir allt större. Det som hänt de senare åren är inte minst att väldigt många fågelskådare börjat intressera sig för trollsländor. Detta har skett i samtliga övriga länder nämnda ovan (möjligen undantaget Norge?) och genererat större intresse och direkt bidragit till t ex bildandet av FDS. Stor del av dessa nyfrälsta är inte bara skådare, de delar också det att de inte är särskilt intresserade av andra insekter. Utvecklingen i Finland är väldigt lik vår, även att en del entomologer inte förstod behovet av en trollsländeförening, men man bildade ändå FDS och idag är det en aktiv och livaktig förening med bl a en fin hemsida med gott om tips för inte bara den allmänt trollsländeintresserade utan även för besökare från andra länder. 

När får vi något liknande i Sverige?

/Magnus

* Om man ändå söker efter en svensk tidskrift för att läsa om trollsländor så är Fauna&Flora det självklara valet. I FF kan man åtminstone några gånger om året läsa artiklar om trollsländor, trots, eller kanske p g a, att det inte är en uteslutande entomologisk tidskrift utan en bred, populärvetenskaplig dito.

** Hemsidan är dock fortfarande en veritabel guldgruva för den som vill grotta ned sig i skandinavisk trollsländeinfo. Ladda ned deras gamla nyhetsblad t ex, där finns en hel del matnyttigt.