fredag 18 september 2015

Internationell träff om trollsländor i Skåne 2016!Under 2016 kommer en internationell konferens att arrangeras i Skåne på temat trollsländor och deras miljöer. Konferensen European Congress on Odonatology (ECOO) är en europeisk trollsländekonferens och mötesplats som arrangeras vartannat år sedan 2010. ECOO 2016 är därmed den fjärde i ordningen men den första i Nordeuropa.

Vad kommer att behandlas?
Under ECOO kommer den senaste forskningen att presenteras. Några av de viktigaste områden är kopplade till klimatförändringar (som trollsländor är bland de allra bästa indikatorerna på) och vattenkvalitet (som trollsländor kan användas som indikatorer på).

Det kommer också att ske exkursioner, både under och efter konferensen. Konferensen följs av olika resepaket inom Sverige som deltagarna kan anmäla sig till. Dessa ligger utanför själva konferensprogrammet. Vem som helst är välkommen, oavsett om man varit med på ECOO eller ej.

Vilka kan delta?
ECOO välkomnar vem som helst som är intresserad av eller som på olika sätt arbetar med eller forskar på trollsländor var som helst i världen. Då vi vill välkomna och få deltagare som yngre, studenter och doktorander, och särskilt sådana från exempelvis länderna på Balkan och i övriga Östeuropa, söker vi medel för att subventionera deltagaravgifter.

Vilka är målen?
Visionen bakom ECOO är att arrangemanget fortsatt ska vandra runt som en biennal i Europa och genom det skapa och underhålla ett nätverk av odonatologer, med målet att genom allt bättre kunskap verka för skydd och utveckling av trollsländor och miljöerna de lever i.

Målet 2016 är att arrangera den bästa ECOO:n hittills, med åtminstone 100 deltagare från hela Europa. Vi vill särskilt att yngre, studenter och personer från inte minst Balkan och Östeuropa ska ges de ekonomiska möjligheterna att delta.

Vilka är ”ECOO”?
ECOO är inte en enskild organisations verk utan ett nätverk av organisationer, institutioner och privatpersoner från hela Europa, vilka turas om att arrangera ECOO.

Vi har övertagit stafettpinnen från föregående ECOO som hölls i Montpellier i Frankrike. Naturskyddsföreningen i Skåne, Studiefrämjandet Skåne-Blekinge och den nystartade Trollsländeföreningen är de första organisationerna som tackat ja till att vara med och arrangera ECOO. Fler kommer att tillfrågas och flera internationella organisationer kommer med stor sannolikhet att vara medarrangörer.

Språk
Eftersom konferensen är internationell kommer presentationerna att genomföras på engelska. Det kommer att finnas begränsad information på svenska.

Mer information
Se hemsidan. Förutom hemsidan finns det en Facebookgrupp där senaste informationen läggs ut samtidigt som deltagare kan interagera. Det finns också ett konto på Instagram, som i dagsläget har drygt 800 följare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar