onsdag 29 juni 2011

Lokaltips: Albrunna kalkbrott (Öland)

De som följer trollsländeobservationerna i landet via Artportalen kan inte ha låtit bli att förundras över de rapporter som i söndags dök upp från Albrunna på Öland, då det där på en och samma dag observerades vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii, Anax parthenope och vassmosaikslända Aeshna serrata - sistnämnda en art som normalt inte förekommer på Öland. Vad var det frågan om? Någon som fått sitt konto på Artportalen hackat av en skämtare? Någon som fått för mycket av midsommarsnapsen? Några dagar senare vet vi emellertid att allting stämmer och det är verkligen på plats att presentera såväl omständigheter kring fynden och hur man enklast tar sig an lokalen och dess godbitar. Då ingen av oss varit där i sländeärenden bad vi Helena Lager, trollsländeentusiast boende på Öland, att berätta om sina upplevelser vid Albrunna. Stort tack! Helena är f.ö. vår första gästskribent på Epitheca - men förhoppningsvis inte den sista!

Vandrande ängstrollslända, hanne. Albrunna 27/6 2011
Söndagen den 26 juni upptäckte Lars G Petersson en vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii vid Albrunna kalkbrott på södra Öland. Den larmades ut och bl.a. undertecknad åkte dit. Väl på plats såg vi minst två hannar som gärna satt och solade sig på hällmarkerna i östra kanten av den gamla dammen. Just när jag kommit hem ringer Lars Rigbäck och meddelar att han sett en Anax parthenope ("mindre" eller "violett" eller "vad den nu kommer att heta" kejsartrollslända)  i samma område. Och efter ytterligare någon timme ringer han igen och har nu sett en vassmosaikslända Aeshna serrata ! Otroligt!
Vandrande ängstrollslända, hona 27/6 2011
På plats igen den 27 juni ser jag minst ett tiotal hannar och två honor av vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii. Lite längre norrut (där jag inte var dagen innan) flyger gott om kejsartrollsländor Anax imperator, några kilfläcksländor Aeshna isoceles, brun mosaikslända Aeshna grandis, större sjötrollslända Orthetrum cancellatum m.m. Över den östra dammen syns någon enstaka vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii – de röda ribborna kontrasterar fint mot det mörka vattnet. Till slut dyker den upp - Anax parthenope. På sitt manér patrullerar den förbi och blir attackerad av sin större släkting. Den fortsätter ut över vattnet mot öster. Någon vassmosaikslända Aeshna serrata såg jag inte vid mitt besök. Den kan vara ganska svår att upptäcka bland alla stora och blå sländor när det är så många kejsartrollsländor Anax imperator. Och jag hade dessutom en otålig nioårig son med mig.
Även 28 juni, då detta skrivs, finns de båda vandrande arterna kvar på lokalen, så även vassmosaiksländan Aeshna serrata. Vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii lär troligen bli kvar på lokalen ett tag framöver då det både finns honor och hanar. Och på hur många fler platser i Sverige finns den utan att vi vet om det? Säkerligen ett stort antal - idag hittades arten t.ex. även vid Sölvesborg i Blekinge.

Karta över området (klickbar för större storlek)
Vägbeskrivning:
Kör till Albrunna by på SV Öland (strax söder om Södra Möckleby). Parkera vid ”torget” som ligger öster om vägen ungefär mitt i byn (P). Det finns en busskur precis vid infarten och på gräsplanen står en midsommarstång. Gå sedan ut på Alvaret mot NO och sikta på en stätta som går över myren vid dammens SO hörn. Gå på östra kanten av dammen och håll utkik på de flacka hällmarker som ligger i direkt anslutning till dammen – här brukar de vandrande ängstrollsländorna Sympetrum fonscolombii sitta och sola (1 på kartan). När man sett sig mätt på dessa vackra sländor kan man runda fläderbuskarna och gå NV längs den väg som går mellan dammarna (2). Längs denna väg patrullerar Anax parthenope. Jag såg den också flyga längs kanterna på den östligaste dammen. I södra kanten på vägen, vid fläderbuskarna, har vassmosaiksländan Aeshna serrata hållit till. Kilfläcksländorna Aeshna isoceles flyger också i detta område.
Välkommen till Öland!
/Helena Lager


Uppdatering 11 juli: Sedan detta skrevs har det fortsatt rapporterats intressanta arter i området. Upp till två vassmosaiksländor Aeshna serrata och 15 hannar av vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii. Anax parthenope har inte setts sedan 2/7, tyvärr.                                                   /Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar