tisdag 28 juni 2011

27/6 - mindre glanstrollslända och rinnande vatten


Mindre glanstrollslända. Traneröds mosse 27/6 2011

Traneröds mosse
Efter nästan två veckor av mindre tilltalande trollsländeväder och/eller andra inplanerade aktiviteter fick vi återigen möjligheten att ge oss ut i markerna. Vi valde denna dag att försöka se tre arter som vi letat efter tidigare i år, men där vi antagligen var för tidigt ute i samtliga fall.

Vi började vid Traneröds mosse på Söderåsen. Detta är en lokal där man inte ser många sländor. Däremot är det en av Skånes få kända lokaler för mindre glanstrollslända Somatochlora arctica. När vi besökte denna lokal 2009 såg vi en individ längs stigen, där den höll till vid små, knappt kvadratmeterstora pölar. Själva mossen var då i princip helt torr. I år är det lite blötare ute på mossen och det var också där vi hittade glanstrollsländor - åtminstone tre olika hanar såg vi. De blandade sig gärna med fyrfläckiga trollsländor Libellula quadrimaculata, lokalens talrikaste art och de sågs nästan uteslutande vid blöta gräs- och starrbevuxna ytor på mossen, som numera annars huvudsakligen är bevuxen av tall, ljung och klockljung.

Biotop för kungstrollslända
Kungstrollslända
Vi begav oss härnäst till Klippan och sökte rinnande vatten-arter längs Bäljane å,, ett biflöde till Rönne å där det tidigare i år setts såväl kungs- som stenflodtrollslända Cordulegaster boltonii/Onychogomphus forcipatus. Vi gick några stigar intill ån och trots att det såg fint ut och solen sken hittade vi nästan inga sländor alls - allra minst de vi primärt var ute efter. Därför fortsatte vi till Odensjön vid Röstånga, en klassisk lokal för kungstrollslända Cordulegaster boltonii. Och en promenad längs bäcken gav fina observationer av åtminstone tre olika individer. De är riktigt häftiga när de kommer patrullerande långsamt och lågt över den knappt meterbreda åfåran.

Stenflodtrollslända. Gunnaröd 27/6 2011
 Avslutning denna dag skedde på en annan lokal som vi återkommer till då och då - nämligen Gunnaröd vid Rönne å mellan Billinge och Stockamöllan. Sandflodtrollsländor Gomphus vulgatissimus och spetsfläckade trollsländor Libellula fulva har vi njutit av här tidigare i år, men nu var det stenflodtrollsländor Onychogomphus forcipatus som stod på önskelistan. Och en handfull individer flög runt på den stenlagda parkeringen och satt omväxlande på marken och de omkringliggande staketen och bjöd på underbara obsar och fotomöjligheter.
/Ola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar