tisdag 14 juni 2011

Årets händelse i Trollsländesverige?

Finns dvärgflickslända Nehalennia speciosa i Skåne eller ej?
Vi kan här på bloggen inte låta bli att dela med oss av info om det som troligen är årets händelse för trollsländeintresserade i Sverige. Första veckan i juli är alla som är det minsta intresserade av trollsländor välkomna på sommarläger i Skåne. Det är det skånska trollsländeprojektet som bjuder in och har fixat detta tillfälle. Ett torp i nordöstra Skåne har hyrts in för ändamålet och stannar över natten gör man gratis om man på dagarna hjälper till att inventera. Man behöver förstås inte stanna över natten, utan kan komma och gå hur kort eller hur länge man vill.

I praktiken innebär det, att man är ute hela dagarna och kollar sländor i de spännande miljöerna i Göingeskogarna, tillsammans med andra med samma intresse, varav någon eller några som är väldigt duktiga och gärna delar med sig av sina kunskaper. Med andra ord samlar man på sig en massa kunskap om förekomsten av arterna i nordöstra Skåne samtidigt som deltagarna lär sig massor om artbestämning etc om trollsländor. På kvällarna avrundas varje dag med social trivsel med grillning, bad, fiske, bildvisningar osv.

Tidpunkten bör vara perfekt för att få med så många arter som möjligt. Artmässigt förväntas en hel del som kan vara av intresse för ganska många. Man räknar med att hitta bland annat månflickslända Coenagrion lunulatum, gungflymosaikslända Aeshna subarctica, stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus, sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus och alla fem kärrtrollsländorna Leucorrhinia spp. Projektet hoppas också på nya lokaler för mindre glanstrollslända Somatochlora arctica, spetsfläckad trollslända Libellula fulva och tvåfläckad trollslända Epitheca bimaculata. Allra helst hoppas man förstås på att hitta fjällmosaikslända Aeshna caerulae eller dvärgflickslända Nehalennia speciosa, två arter som inte setts i Skåne på drygt 100 resp 200 år.

Så vi ses väl vid Hjärtasjön första veckan i juli? Mer information om lägret hittas på projektets hemsida eller på Facebook.
/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar