söndag 26 juni 2011

Lokaltips: Grundsjön

 
Grundsjön är en skogstjärn i nordöstra Skåne/västra Blekinge (gränsen går rakt över sjön) som under 2010 blev känd genom upptäckten av bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis, en art som i Skåne förefaller vara ytterst sällsynt. Kör väg 116 norrut från Bromölla. Ta av vid skylt mot Leingaryd. Följ grusvägen tills det kommer en skylt som visar vägen till Grundsjön. Sjön är mycket lättillgänglig då den utgör en rastplats på både Blekingeleden och Kust till kustleden. Detta innebär också, att det finns parkering, grillplatser och soptunnor. Dessutom är det ett handikappanpassat fiskevatten, varför det finns tolv flytbryggor, tre fasta bryggor samt landgång i trä till en brygga med räcke runtom. Allt detta gör förstås att det är enkelt för trollsländeskådare att komma åt arter som mindre rödögonflickslända Erythromma viridulum och större ängstrollslända Sympetrum striolatum.

Men det är kärrtrollsländorna som gör att man åker dit. Kring sjön finns nämligen minst fyra arter: myrtrollslända Leucorrhinia dubia, pudrad kärrtrollslända L. albifrons, bred kärrtrollslända L. caudalis samt citronfläckad kärrtrollslända L. pectoralis. Ingen annanstans i Skåne kan man idag hitta både pudrad och bred kärrtrollslända, och chanserna är goda att även nordisk kärrtrollslända L. rubicunda finns i området. För att hitta bred kärrtrollslända rekommenderas kikare, då de gärna sitter på näckrosor en bit ut i vattnet. Gå runt sjön för att via bryggorna spana av de näckrosor som är solbelysta.
Bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis

Kring hela sjön finns det ganska hög skog vilket gör att delar av vattnet skuggas. Sök dig därför gärna bort till det sydöstra hörnet av sjön, där det finns gungfly och lite mer öppna miljöer.

Man kan ta sig till Grundsjön med buss också. Ta dig till Sölvesborg med t ex Öresundstågen som går regelbundet och ganska ofta alla dagar. Sedan buss 434 som går från Sölvesborgs Resecentrum till hållplats Hålabäck Gammalstorp på blott tolv minuter. Därifrån är det endast en dryg kilometer att gå till Grundsjön.

Besök även gärna Siesjön som ligger norr om E22:an vid Valje, en dryg halvmil från Grundsjön. Leta dig fram till sjön och parkera där det passar. Intressanta arter här är mindre rödögonflickslända Erythromma viridulum, kilfläckslända Aeshna isoceles, tidig mosaikslända Brachytron pratense, citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis och större ängstrollslända Sympetrum striolatum. Kraftig smaragdflickslända Lestes dryas finns intill en bäck i byn Paradiset, en halvmil sydsydväst från Grundsjön sett.

/Magnus

1 kommentar:

  1. Sedan detta skrevs har även tvåfläckad trollslända Epitheca bimaculata setts vid Grundsjön. det har också hittats bred kärrtrollslända L. caudalis på fler ställen i Skåne. Vid ett av dessa ställen (Blistorp) finns även pudrad kärrtrollslända L. albifrons. Grundsjön är därför inte det enda ställe i Skåne där dessa arter finns sida vid sida.

    SvaraRadera