tisdag 19 juli 2011

17/7: dvärgflickslända

Dvärgflickslända (2 honor), Grytkärren 20/6 2009
Den gångna helgen var en av oss (Ola) på Hultsfredsfestivalen i norra Småland tillsammans med en god vän. Eftersom denna vän också insett tjusningen med trollsländor gjordes på söndagen en liten omväg till sydligaste Östergötland för att se några arter som inte förekommer i Skåne, åtminstone med den kunskap vi har idag.

Grytkärren
Valet för exkursionsmål heter Grytkärren, och ligger några mil nordväst om Kisa. Lokalen är känd för att dvärgflickslända Nehalennia speciosa, som tidigare ansågs utgången ur landet, återfanns här för några år sedan. Den har sedan setts i goda antal varje år. Jag har besökt lokalen både 2008 och 2009, men efter att inte ha sett dvärgflicksländor Nehalennia speciosa på två år kändes det som det var dags igen eftersom jag ändå var i närheten relativt sett. Dessutom hade inte Kristoffer, min medresenär, sett den alls.

Dvärgflickslända, hane. Grytkärren 17/7 2011
Det verkar som juni är den bästa månaden för att se dvärgflickslända Nehalennia speciosa och både när vi var här vid midsommar 2009 och enligt rapporter i år har det setts hundratalet individer. Riktigt så många såg vi inte denna gång - enligt Artportalen brukar besök i juli oftast bara ge ensiffriga antal men observationer har gjorts ända till början av augusti. Efter 10 minuters eftersök såg jag snabbt en hona som bara satt still någon sekund och försvann i samma ögonblick som jag skrek på Kristoffer, som var en bit bort. Men en stund senare fick jag en blixtsnabb skymt av något lågt flygande som jag knappt hann se vad det var, men det kändes rätt. Men borta igen. Men två snabba håvslag på måfå senare satt en hane och en hona tillsammans i håven. De gömde sig med andra ord väl så det gäller att vara vaksam och ha rätt sökbild om man vill lyckas. Det är samma känsla som jag hade första gången jag var här - 2008, även då i mitten av juli. Vid besöket i juni (2009) var de däremot mycket lätta att se trots likartat väder som vid årets besök.

Starrmosaikslända, hane. Grytkärren 17/7
Besöket vid Grytkärren gav även två myrflicksländor Coenagrion johanssoni - den andra arten som inte finns i Skåne, några starrmosaiksländor Aeshna juncea och en blandad kompott av vanliga arter. Det är en mycket fin lokal och vi får hoppas att den hålls fri från igenväxning - jag har en känsla av att tallplantorna tagit sig längre ut i kärret på bara de år jag besökt lokalen.

Vägbeskrivning till Grytkärren:
Från Ulrika, kör först en kort liten bit mot Vikingstad men ta strax av mot Boxholm i stället. Efter ganska många (7-8) km står skylt mot "Pikedal" åt vänster. Precis där, ta i stället höger in på skogsväg. Där denna delar sig efter en knapp km - håll vänster. Strax innan gård på höger sida - ta höger in på en annan skogsväg. Efter drygt 500 meter slutar denna vid en vändplats. Parkera där, fortsätt per fot över den lilla ryggen i vägens förlängning och ner på andra sidan. Efter 2-300 meter (d.v.s. från vändplatsen) är man nere vid kärrets kant. Bäst för sländor är det kring den lilla gölen och i det av trädplantor minst bevuxna området öster om gölen. Stövlar behövs, men med det på fötterna är det ganska lättgånget.

Andra arter som observerats här inkluderar månflickslända Coenagrion lunulatum, gungflymosaikslända Aeshna subarctica, mindre glanstrollslända Somatochlora arctica, citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis och mindre sjötrollslända Orthetrum coerulescens.
/Ola

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar