fredag 15 juli 2011

Redan i Sverige? Aeshna affinis

Med tanke på hur många fynd det redan gjorts i år av spännande trollsländor skulle det inte förvåna oss, om det redan nu finns Aeshna affinis i landet. I början av augusti förra året gjordes de tre första fynden i Sverige (samtliga i Skåne) av denna ”vandrande” art som kan variera stort i antal mellan åren. Två fynd har gjorts i Danmark, båda 2006, men förvånande nog inga under 2010, som annars var ett bra år för arten även undantaget de skånska fynden. I England hade det t ex gjorts fem fynd (fyra under 2006) t o m 2009, men under 2010 sågs bland annat tolv ex på samma lokal. Hittills under 2011 har en hona setts i England (Essex 29/6), men å andra sidan anses den i norra Tyskland nu vara ”vanlig”.

På den ena platsen i Skåne (Svarta hål) sågs flera individer och även parning och äggläggning. Vandrande exemplar kan nog påträffas var som helst, liksom andra mosaiksländor. De svenska fynden har gjorts dels vid en liten våtmark som höll på att nästan torka ut (typisk biotop), dels i en ansamling av höstmosaiksländor Aeshna mixta i en trädgård vid Bingsmarken samt en hona i en trädgård i Trelleborg, båda dessa i direkt anslutning till kusten.

Arten är ofta på vingarna redan i maj, men vandrande exemplar bör dyka upp först senare under sommaren, liksom de gjorde under 2010. Detta är förstås bara antaganden, som jämförelse blev åtminstone jag ganska förvånad över det tidiga fyndet av Anax parthenope på Ottenby. Jag hade väntat mig den först några veckor senare.

Vingmärken på hane Aeshna affinis
Utfärgade hannar av Aeshna affinis är lysande blå och kan under goda förutsättningar egentligen inte förväxlas med någon annan art. Aeshna affinis har tydligt vitt ansikte och klarblå ögon vilka lyser även i flykten tillsammans med lika blå bakkropp. Den är mest enfärgat gulaktig på sidan med varierande mycket blått (beroende på ålder) och endast tunna, mörka streck, som dessutom nästan kan försvinna på individer som är riktigt blåa. Alla andra liknande arter har tydligt bredare mörka linjer på sidan av mellankroppen. Vingmärkena på Aeshna affinis är tydligt både gula och långa, vilket skiljer den från de allra flesta mosaiksländor, inte minst höstmosaikslända Aeshna mixta. Alla dessa karaktärer går att se i fält utan att behöva fånga in dem, särskilt med kikare.

Mest lik är höstmosaikslända Aeshna mixta som är i samma storlek, d v s liten för att vara en mosaikslända. Även den kan ge ett blått intryck, men teckning och färg på mellankroppen och skillnad i färg och storlek på vingmärkena skiljer dem åt.

Honorna är lite svårare men man bör reagera på ”ljusheten” då de generellt sett är väldigt ljusgula jämfört med andra honor. En del honor är mycket hanlika och då enklare att artbestämma. Se bilder på honan t ex här.

Arten lägger som enda europeiska aeshnid förutom Anax parthenope ägg i tandem, vilket förstås gör att alla observationer av mosaiksländelika arter som lägger ägg i tandem ska undersökas särskilt noga.

Aeshna affinis saknar tyvärr svenskt namn. Det vanligaste använda namnet på senare tid är "blå mosaikslända", vilket jag personligen tycker är ganska bra. Man kan argumentera emot det namnet för visst finns det t ex andra blåfärgade arter, men det är svårt tycker jag att komma på något ännu bättre. "Blåögd mosaikslända" är ett annat förslag som lagts fram som visar på en bra karaktär, men det ligger liksom inte bra i munnen. Det måste fungera rent etymologiskt också, vilket är ett skäl till att jag ogillar namnet "blåsidig mosaikslända". Jag hoppas som vanligt att vi ska få anledning att återkomma till svenska namn framöver.

/Magnus

Tillägg okt 2012: redan några dagar efter att ovanstående publicerats rapporterades flera individer i Skåne och på Öland. Efter det har arten inte setts igen. Den kommer med allra största sannolikhet att få namnet "klarblå mosaikslända".

1 kommentar:

  1. Fyra dagar efter detta inlägg rapporterades den första och sedan har det setts minst tre till!

    SvaraRadera