måndag 18 juli 2011

Några spännande svenska fynd i landet hittills under 2011 (uppdaterad 19/7)

Vandrande smaragdflickslända Lestes barbarus, Ottenby 10/7.
Ingenstans publiceras det vad vi vet en sammanställning eller motsvarande över de intressanta fynd som görs av trollsländor i Sverige. Det saknas ett forum för detta, samtidigt som intresset antagligen är större än någonsin. Inte minst märks detta förstås på mängden spännande fynd av t ex digniteten nya landskapsfynd. I ett försök att råda åtminstone lite bot på denna brist kommer vi att här på bloggen då och då sammanställa de mest spännande fynden som rapporterats på Artportalen. Glöm inte att, som man brukar säga i fågelskådarsammanhang, samtliga fynd ännu ej är granskade/godkända för publicering. Något fynd kan alltså falla bort när validerarna sagt sitt. Vi känner till fler mycket intressanta fynd, men dessa har ännu ej rapporterats så vi får återkomma till dem. Observera att vi endast har med förstafynd för respektive landskap även när det i år gjorts fler fynd i ett visst landskap.

Vandrande smaragdflickslända Lestes barbarus
- 2-10 ex Ottenby fågelstation, Öl 30.6- 18.7 Ottenby fågelstation m fl. Första fynden i landet sedan 1963.

Kraftig smaragdflickslända Lestes dryas
- 40 ex Starräng N Ursviken, Skellefteå stad, Vb 15.7 David Andersson, Pav Johnsson. Ny landskapsart.

Dvärgflickslända Nehalennia speciosa
- 1-10 ex Ekeby mosse, spången, Sala stad, Vstm 14.6 Krister Ekman.
Ny landskapsart.
- 1 hane Långkärren, 250 m N Långstorp, Västra Harg, Ög 28.6 Tommy Karlsson. Ny lokal.
- 1 hane Hultamaden, Tranås, Sm 10.7 Jan Pröjts.
Ny landskapsart.

Griptångsflickslända Coenagrion armatum
- 20 ex Landträskdammen, Martebo, Gtl 25.5 Phil Benstead.
Ny landskapsart.

Månflickslända Coenagrion lunulatum
- 1 ex Vuollerim, Lövgården, Jokkmokk, Lu lpm 25.6 Mats Karström. Ny art för lappmarken.

Grön mosaikslända Aeshna viridis
- 1 larv Villanäs, Umeå socken, Vb 30.4 Kerstin Årdahl.
Ny landskapsart.

Vassmosaikslända Aeshna serrata
- 2 hannar Albrunna kalkbrott, Södra Möckleby, Öl 26.6-12.7 Lars G Petersson m fl. Kan tyda på att arten nu är bofast i landskapet.

Anax parthenope
- 1 hona Fyrträdgården, Ölands södra udde, Ås, Öl 6.6 Ottenby fågelstation. Andra fyndet i landet.
- 1 hane (trol minst två ex) Albrunna stenbrott, Södra Möckleby, Öl 26.6-13.7 Lars Rigbäck m fl. Tredje fyndet i landet.

Tidig mosaikslända Brachytron pratense
- 3 ex Pankfors Tönnånger, Skog, Hls 7.6. Stefan Persson.
Ny landskapsart.
- 1 ex Hällekilssättern, Övre Ullerud, Vrm 16.6 Raimo Neergaard, Björn Arvidsson. Ny landskapsart.

Sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
- 1 ex Pankfors Tönnånger, Skog, Hls 7.6. Stefan Persson.
Ny landskapsart.

Gulfläckig glanstrollslända Somatochlora flavomaculata
- 2 ex Mödänge badplats, Bollnäs, Hls. 5.7 Kurt Johansson.
Ny landskapsart.

Tvåfläckad trollslända Epitheca bimaculata
- 1 ex Ottersjön Östra, Dagsås, Hl. 5.6. David Andersson.
Ny landskapsart.

Vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii
- 3 hannar, 1 hona, äggläggning. Skansen, Simrishamn, Sk. 3-15.6. Sven Jönsson.
- 1 hona, äggläggning. Limhamns kalkbrott, Malmö, Sk. 21.6. Mats Wirén.
- 15-20 ex, parning. Albrunna stenbrott, Södra Möckleby, Öl 26.6-12.7 Lars G Petersson.
- 3 hannar, 1 hona. Sölve grustag, Sölvesborg, Bl. 27-28.6. Jörgen Westergren.
Ny landskapsart.
- 1 hane Ottenby fågelstation, Ås, Öl, 30.6. Ottenby Fågelstation.
- 1 hane Järavallen Badsjöarna, Västra Karaby, Sk. 5.7. Per Olof Lippe.
- 1 hane Greby stenbrottsdammar, Räpplinge, Öl, 9.7. Lars Rigbäck, Claes Möllersten, Leif Tägtström.

Uppdaterades 19/7 med fler nya landskapsfynd enligt nedan.

Blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
- 1 ex Ottenby fågelstation, Ås, 13.7 Håkan Lundkvist.
Ny landskapsart.

Månflickslända Coenagrion lunulatum
- 1 ex Gamla torpet, Långvind, Enånger, Hls, 26.6 Olle Thyrestam.
Ny landskapsart.

Sjöflickslända Enallagma cyathigerum
- 2 ex Klimpfjäll, Vilhelmina, Ås lpm, 6.7 Frank Johansson, Andreas Garpebring, Viktor Nilsson.
Ny art för lappmarken.

Vassmosaikslända Aeshna serrata
- 1 hane Södra Björnön, Västerås, Vstm, 17.7 David Andersson.
Ny landskapsart.

Mindre glanstrollslända Somatochlora arctica
- 1 ex Gallejaur, Arvidsjaur, Pi lpm, 17.6 Mats Karström.
Ny landskapsart.
- 1 ex SO Sjöarp, Bräkne-Hoby, Bl, 3.6 Matthis Kaby, Jan Svantesson.
Ny landskapsart.


/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar