onsdag 13 juli 2011

Rapport från Trollsländelägret 1-7/7

Som vi tidigare berört här på bloggen var det första veckan i juli ett inventeringssommarläger för det skånska trollsländeprojektet. En av oss hade förmånen att vara med hela veckan, tillsammans med totalt minst 28 andra personer som var deltagande en eller flera dagar. Flest var det lör-mån, men varje dag så pass många, att det gick att dela in oss i minst två, ibland tre, grupper. De olika projektledarna tog sedan ut sin respektive grupp i den ruta gruppen för dagen blivit tilldelad. Det var ett ytterst ambitiöst mål som låg till grund, den att inventera de tio rutor som bokats för lägret. Det blev faktiskt mer än så, då ytterligare två rutor besöktes utöver de tio. Så gott som samtliga kan anses ”färdiga” så till vida, att de måste besökas igen under vår och sensommar för att kompletteras med de arter som flyger då.

Totalt observerades 34 arter under veckan, varav inga var några sensationer. Tyvärr hittades inga nya lokaler för arter som pudrad- eller bred kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons & L. caudalis, vilket var en av de stora förhoppningarna. Men mindre sjötrollslända Orthetrum coerulescens var betydligt vanligare än vi hade förväntat oss, särskilt de stora antalen förvånade. Kungstrollslända Cordulegaster boltonii verkade finnas i vartenda vattendrag, medan stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus hittades på tre platser. Sett till tidigare känd förekomst i Skåne utgjorde två nya lokaler för mindre glanstrollslända Somatochlora arctica och en för tvåfläckad trollslända Epitheca bimaculata de roligaste fynden. Mosaiksländorna var precis på väg på vingarna, vilket visades av att samtliga fynd av gungflymosaiksländor Aeshna subarctica utgjordes av exuvier eller individer som skadats under utkrypandet från desamma.

En annan aspekt av att vara ”ute i skogen” och inventera trollsländor är skillnaden gentemot många av våra vanliga hemmamarker i sydväst. Större sjötrollslända Orthetrum cancellatum och större kustflickslända Ischnura elegans var väldigt sparsamt förekommande och hittades inte ens i alla rutor. Bred trollslända Libellula depressa uteblev helt.

Vad gäller lokaler så besöktes/hittades några som vi kan ha anledning att återkomma till här på bloggen. Elsegyl (16), Klampagyl (12), Tranegylet (14) och Fulagylet (11) är några exempel på mycket trevliga bekantskaper vars antal arter på ett besök (i parentes) förstås bara är en antydan om att de är riktigt bra lokaler som är värda fler besök även under andra tider på året.

Gungflymosaikslända Aeshna subarctica, Lommagylet 4/7
Det är fortfarande förbluffande, även om man vid det här laget borde vara van, hur mycket entusiasm de trollsländeintresserade fortsatt visar. De flesta dagar var vi ute från nio på morgonen till nästan 18 på kvällen, flera dagar i sträck. Inte konstigt projektet får in mycket ny data då, men minst lika viktigt är förstås den fältvana deltagarna får. På kvällarna samlades vi till föredrag om t ex trollsländor i Kamerun och Turkiet och bildvisning av aktuella arter, samt förstås genomgång av vad respektive grupp sett och var man varit under dagen. Samkvämen under kvällarna är nog så viktiga, och även för detta var platsen, Hjärtasjötorpet, helt perfekt. Från en altan med plats för alla kring ett stort bord hade vi utsikt över sjön och dess omgivningar.

Inte minst hade arrangörerna tumme med vädergudarna då inte en enda droppe regn föll dagtid på hela veckan. Bara några mil bort drabbades folk av översvämningar och rekordet för en dags nederbörd slogs i Köpenhamn. Men i norra Skånes tassemarker sken solen på 29 trollsländeentusiaster. Vi får hoppas det blir någon form av repris 2012, men då förstås på annan plats där det inte bokats så många rutor. Nordnordväst kanske, Örkelljungatrakten? I mina ögon utgjorde lägret den perfekta mixen av nytta och nöje så får du chansen nästa år så missa den inte!
/MagnusInga kommentarer:

Skicka en kommentar