lördag 29 oktober 2011

Allra sista chansen för i år?

En av de senaste flygande arterna är tegelröd ängstrollslända.
Enligt SMHI och DMI kommer det under den närmaste veckan att vara närmast rekordvarmt för säsongen. 15 grader eller mer kan det vara lokalt i landet. Lite sol på det och möjligheterna att se årets allra sista trollsländor borde inte vara orimlig. Nu ser det mindre bra ut för just solchanserna, men hoppet sägs ju vara det sista som överger oss människor...

Men hur sent flyger egentligen våra trollsländor? Det är inte helt enkelt att tolka observationerna på Artportalen när det gäller senaste fynden av trollsländor i Sverige. Detta eftersom majoriteten av alla rapporter under november gäller larver, men alla har inte angett detta. Om vi extrapolerar lite och bara går på de som är relativt säkra eller går att säkert säga genom fynddatan, kommer vi fram till att den absolut senast sedda trollsländan i landet någonsin rapporterad på Artportalen föga förvånande är vinterflickslända Sympecma fusca. Två hannar rapporterades från Sörgårdsdammen, N Ekologiska stationen, Skogsby på Öland den 21 november 2009 (Lars Rigbäck, Claes Möllersten). Nu är detta förstås ingen överraskning eftersom denna art, tillsammans med sibirisk vinterflickslända S. paedisca, är de enda som övervintrar som vuxna individer. Med andra ord kan man teoretiskt hitta dessa två arter under hela vintern, även om inga rapporter gör så gällande. Ur ett fenologiskt perspektiv är dessa arter mindre intressanta, låt oss därför ta en titt på de övriga.

Vi vet sedan tidigare uppdateringar av fenologin (se t ex här) att de senaste flygande arterna normalt sett utgörs av några mosaik- respektive ängstrollsländor. Av flicksländorna är det mindre smaragdflickslända Lestes virens som flyger längst (rekordet är skånskt, 19/10), men in i november verkar den inte klara sig, vilket kanske inte är en överraskning på dessa nordliga breddgrader. En art som teoretiskt borde kunna flyga riktigt sent då den gör så året runt en bit söderut är vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii. Denna kan ha reproducerat sig i Sverige under 2011 så sena fynd vore inte helt oväntade.

Det finns fem inrapporterade fynd av flygande trollsländor från november månad, exklusive ovanstående vinterflicksländeobs. De ligger alla samlade de första dagarna i månaden men geografiskt är de spridda från Skåne till Värmland. Den senare är dessutom den enda där mer än ett ex anges (3), men än mer anmärkningsvärt är nog att ett av fynden utgörs av en äggläggande hona. De fem listas nedan i stigande ordning (senaste sist):

- Höstmosaikslända Aeshna mixta Torreberga, Nevishög, Skåne 1/11 2008 (Ola Elleström)
- Blågrön mosaikslända Aeshna cyanea (äggläggning!), Esarp, norr om kyrkan, Skåne 2/11 2007 (Linda Birkedal)
- Tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum Flåvik Eskilsäter, Värmland 3/11 2007 (Erik Olausson)
- Höstmosaikslända Aeshna mixta Äskatorp, Hanhals, Halland 3/11 2007 (Erik Hansson)
- Tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum Värsnäs, naturistbadet, Kläckeberga 4/11 2007 (Göran Andersson)

Efter nästa vecka vet vi kanske om 2011 bjöd på några nya novemberfynd, för senare än början av månaden verkar det inte locka våra sommargäster att ge sig ut på flygturer, och vem kan klandra dem?

/Magnus

1 kommentar:

  1. Vi fick ett mejl från Finland som bl a gör gällande, att det i veckan flugit gott om sländor där. Det har också rapporterats ganska gott om dem lokalt i Sverige, t ex i Blekinge. Så ut och leta! Att de finns även här visas av att Ola just såg en blågrön mosaik på sin lunchrunda :)

    SvaraRadera