lördag 29 juni 2013

Kort från International Congress of Odonatology 17-26/6

Nästan alla deltagare. Foto: Bernd Kunz.
Undertecknad är hemma från en mycket givande resa till Bayern, som omfattade Worldwide Dragonfly Association's internationella konferens som avhålls vartannat år. Förra gången var det Japan som stod som värd, nästa gång är det Argentina följt av Algeriet. Jag hade sällskap med 127 deltagare från ett trettiotal länder, från alla världsdelar, inklusive fyra andra boende i Sverige. Jag kommer att återkomma med mer från resan, vill här nu bara kort berätta om upplägget och dela med mig av några bilder.

Konferensen hölls i Freising en bit utanför München, i ett före detta kloster, i samma byggnadskomplex som den magnifika "Freising Dom". Under fyra dagar (mån, tis, tor, fre) var det föreläsningar om allt som kan tänkas beröra trollsländor, från parasiter och larvutveckling till trollsländor inom musiken. Mitt i veckan gjordes en heldagsexkursion till tre olika trollsländerika lokaler, och för de som så ville så följde efter konferensen en efterföljande femdagars exkursion. Den senare var jag också med på. 

Totalt sågs 47 arter trollsländor och massor med upplägg och idéer och planer på samarbete uppstod. Det är fullt naturligt att man kommer hem sprängfylld av tankar om allt som har med trollsländor att göra. Ett allt mer bestående intryck och behov är att det behövs en självstående förening för trollsländor i Sverige. Det är uppenbart att de länder som har detta har kommit mycket, mycket längre än vi när det kommer till kunskapen om och skyddet av den inhemska trollsländefaunan.

Nästa tillfälle att träffas internationellt är nästa år, då den tredje europeiska trollsländekonferensen tar plats i Montpellier i Frankrike. Vi återkommer förstås om den också.

/Magnus
Vitstjärtad sjötrollslända Orthetrum albistylum, nyss på vingarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar