tisdag 16 juli 2013

Sommarlägret 2013

Siska och Nicolas från Bryssel med gungfly- och starrmosaikslända.
För tredje sommaren i rad arrangerade det skånska trollsländeprojektet ett sommarläger öppet för vem som helst att vara med på under en dag eller flera. Under 2011 var det i trakten av Lönsboda i nordost, 2012 på Österlen. I år var det dags för nordvästra Skåne att under en vecka få besök av trollsländeintresserade från när och fjärran.

Vi utgick varje dag från Åsljunga, där vi hyrt stugan Solvik. Minst 23 personer var med under veckan och tillräckligt många varje dag för att vi skulle kunna dela in oss i två grupper. Dessa leddes av Linda Birkedal och undertecknad, och varje dag valde vi ut en eller flera atlasrutor att besöka. Totalt 35 arter trollsländor sågs under veckan. Bästa rutorna var Vittsjö (26 arter) och Rya (25), men självklart ser vi inte alla förekommande arter under en vecka. Vi missar vårarterna (som i flera fall slutat flyga) och en del sensommararter (som ännu inte börjat flyga). Vi hoppas nu att åtminstone några av dessa rutor återbesöks av andra för att spä på med vår- och sensommararter.

Lingasjön öster om Eket var lägrets kanske finaste lokal.
Det gjordes en hel del roliga fynd, förstås. Ur ett skånskt perspektiv var det glädjande att hitta flera lokaler för arter som kungstrollslända Cordulegaster boltonii (nu känd från 46 rutor), stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus (32), mindre sjötrollslända Orthetrum coerulescens (31) och gungflymosaikslända Aeshna subarctica (19). Alla dessa är troligen tämligen vanligt förekommande i norra Skåne, medan de i andra delar av Skåne saknas eller är mycket sällsynta på grund av att de miljöer de finns i saknas (t ex myrar och rinnande vatten i skog). Vi hittade också enstaka nya lokaler för flodflickslända Platycnemis pennipes, större ängstrollslända Sympetrum striolatum och sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus. 

Mest intressant var fyndet av en ny lokal för pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons. Den är i dagsläget endast känd från ett drygt dussin lokaler i Skåne. Vi hittade också minst sex nya rutor med förekomst av mindre glanstrollslända Somatochlora arctica, vilket ökade på antalet rutor till 17. Den arten finns troligen på nästan varenda blöt myr med öppna partier, men kan vara svår att komma åt just på grund av sitt miljöval. Då den lägger ägg i riktigt små blöta, partier och inte i öppna vatten, kan det också vara så att man som inventerare inte ens besöker dess miljöer.

Robin med mindre glanstrollslända.
Kvällarna under veckan innehöll sociala aktiviteter som bad, grillning, bildvisningar och artbestämningar av larvhudar vi samlat in under dagarna. Vädret var så bra att vi kunde vara ute varenda dag, och alla utom två bestod av optimalt trollsländeväder, något man knappast räknar med under en svensk julivecka.

Vi såg förstås mycket annat än trollsländor också. Fåglar som kungsfiskare, trana, fiskgjuse, domherre och horder av mindre korsnäbb. Ganska gott om snok, tusentals små paddor, blommande myrliljor, sileshår och sälgskimmerfjäril var också roliga bekantskaper.

Jag vill passa på att tacka alla som var med och gjorde veckan till en fantabulös upplevelse. Det kan mycket väl bli så att vi kör ett läger även 2014, för det är så många som fört fram önskemål om detta.

/Magnus Billqvist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar