torsdag 25 juli 2013

Mindre kejsartrollslända, Klagshamn 23/7

Det första fyndet i Sverige av mindre kejsartrollslända Anax parthenope gjordes vid Kalmar dämme 2010. Året därefter skedde en mindre explosion med åtskilliga fynd, varav tre gjordes på Ottenby på Öland (i samband med ringmärkning av fåglar i deras Helgolandsfälla, som även visat sig vara en utmärkt trollsländefälla). De första observationerna i Skåne gjordes också detta år.

Förra året trodde man kanske därför att de skulle dyka upp lite överallt men de enda observationerna gjordes i Malmötrakten, dock på tre olika platser. Och på en av dessa, i Lertagsdammen på Klagshamns udde, återkom den i år.

Inte bara är det den första plats där arten ses två år i rad. Efter att ett exemplar rapporterats i juni och åter i måndags, visade det sig i tisdags finnas två hanar på platsen, något som inte heller hänt tidigare. De håller revir alldeles intill varandra och ibland kommer de nära varandra och då blir det lite fajt.

Framtiden får utvisa om mindre kejsartrollslända Anax parthenope håller på att etablera en bofast population i Malmöområdet, men nog finns det tendenser.

Det finns minst 13 fynd rapporterade hittills, men flera av dessa saknar dokumentation och/eller har ännu ej blivit validerade.

/Ola

Bilder: Ola Elleström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar