söndag 16 juni 2013

Vårens fenologi: hur blev den?

Fenologirekordet för blå jungfruslända slogs 2013 med en dag.
Vi skrev den 8 maj om vilka arter som flyger först och undrade hur vårens fenologi skulle bli efter den sena våren, och nu, då 40 arter sedan en tid är på vingarna, kan vi se hur det blev. Som vanligt måste vi reservera oss för att alla rapporter ännu inte inkommit och att obsarna inte validerats än.

Vi håller oss till Skåne då det är där vi verkar och där undertecknad varje år gör fenologiuppdateringar och därför har bäst jämförande data. I Skåne har till dags dato 41 arter rapporterats 2013. Trots den ovanligt sena våren, som tydligen inte varit lika kall så länge sedan 1987, så har trollsländorna kommit ifatt, och det har till och med gjorts flera fenologirekord. Det ser till och med ut som att det är endast ett fåtal arter som verkligen kommit igång senare, och det gäller i stort sett enbart de allra tidigaste arterna.

I tabellen nedan listar vi samtliga arter rapporterade till och med 15/6. Arterna i tabellen listas i den ordning de rapporterats. Tidigast först med andra ord. Observera att vi endast tar med vuxna, alltså flygande, trollsländor. En del rapporter faller därmed bort. Detta gäller exempelvis större ängstrollslända Sympetrum striolatum, som till dags dato endast rapporterats som larv.

Klicka på bilden nedan för att få upp tabellen större.
Grönmarkerade datum utgör nya fenologirekord, om de godkänns.

Rödmarkerad text visar på arter där vi har så pass lite data till och med 2012 att en rättvis median eller förstadatum inte kan ges. Vi tror med andra ord att dessa arter bör kunna ses tidigare, men har inte stöd för det i rapporteringen för att det rör sig om sällsynta arter. Redan nu kan vi se att det stämmer för nästan samtliga av dessa arter, som under 2013 setts tidigare än medianen.

NA på vinterflickslända betyder att det inte är tillämpbart för arten då den övervintrar som vuxen slända.

DS betyder att data saknas. Det finns alldeles för få fynd för att median ska kunna räknas ut.

/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar