torsdag 4 augusti 2011

Några spännande svenska fynd i landet hittills under 2011 del 2

Vassmosaikslända Aeshna serrata, hona
I mitten av juli gjorde vi ett inlägg som redovisade en del intressanta fynd som gjorts t o m 19/7. Sedan dess har det redan hunnit hända en del så vi fortsätter uppmärksamma de spännande fynd som gjorts sedan dess. Den uppmärksamme ser att det förekommer en del äldre datum vilket är fynd som inte var rapporterade innan förra inlägget skrevs.

Ingenstans publiceras det vad vi vet en sammanställning eller motsvarande över de intressanta fynd som görs av trollsländor i Sverige. Det saknas ett forum för detta, samtidigt som intresset antagligen är större än någonsin. Inte minst märks detta förstås på mängden spännande fynd av t ex digniteten nya landskapsfynd. I ett försök att råda åtminstone lite bot på denna brist kommer vi att här på bloggen då och då sammanställa de mest spännande fynden som rapporterats på Artportalen. Glöm inte att, som man brukar säga i fågelskådarsammanhang, samtliga fynd ännu ej är granskade/godkända för publicering. Något fynd kan alltså falla bort när validerarna sagt sitt. Observera att vi endast har med förstafynd för respektive landskap även när det i år gjorts fler fynd i ett visst landskap.

Vandrande smaragdflickslända Lestes barbarus
- fortsatta fynd kring Ottenby fågelstation, Öl till i alla fall 31.7. Ottenby fågelstation m fl. 


Flodflickslända Platycnemis pennipes
- 10 ex Träskmyr, Lärbro, Gtl 4.7 Sven-Olof Johannesson. Ny landskapsart.   


Röd flickslända Pyrrhosoma nymphula
- ? ex Silängsdammen, Djupån, Dorotea, Ås lpm
6.7 Frank Johansson, Andreas Garpebring, Viktor Nilsson. Ny landskapsart.  

Större kustflickslända Ischnura elegans
- 1 hane Staksbosjön, By
, Dlr 2.8 Mats Forslund. Ny landskapsart.  

Aeshna affinis
- 1 hane Falsterbohus, Skanör, Falsterbo
, Sk 19.7 Sven Jönsson. Fjärde fyndet i landet.
- 1 hane Fyledalen, Baldringe, Sk 27.7 Sven Svensson, Sven Splittorff. Femte fyndet i landet.
- 1 hona Ottenby fågelstation, Ås, Öl 27.7 Ottenby fågelstation. Sjätte fyndet i landet.
- 1 hane Ottenby fågelstation, Ås, Öl 30.7 Ottenby fågelstation. Sjunde fyndet i landet.

 Vassmosaikslända Aeshna serrata
- 1 hona Rysjön, Öby kulle, Kvismaren, Nrk
21.7 Anders Carlberg. Ny landskapsart.

Gungflymosaikslända Aeshna subarctica
- 1 ex Soldalens kamping-Klimpfjäll, Vilhelmina
, Ås lpm 5.7 Stefan Lithner, Hans Bister. Ny landskapsart.   

Anax parthenope
- 1 ex Bottorps hamn, Ljungby
, Sm 10.7 Anders Törnberg. Fjärde fyndet i landet.
- 1 ex Lomma kyrkdamm, Lomma, Sk 19.7 Per Olof Lippe. Femte fyndet i landet, ny landskapsart.
- 1 hane Hofterup södra badsjön, Västra Karaby, Sk 30.7-3.8 Sven Jönsson. Sjätte fyndet i landet.
- 1 hane Vombs västra vattenverksdammar, Vomb 3.8 Per-Olof Andersson. Sjunde fyndet i landet. 

Mindre glanstrollslända Somatochlora arctica
-
1 hane SO Sjöarp, Bräkne-Hoby, Bl 3.6 Matthis Kaby, Jan Svantesson. Ny landskapsart.

Tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
- 2
hanar på två intilliggande lokaler NE Dávvjávri, Karesuando, T lpm 28.7 Magnus Billqvist, Ola Elleström. 

Bred trollslända Libellula depressa
- 1 hane Anabäckenomr-Messaurevägen, Jokkmokk
, Lu lpm 9.7 Stefan Lithner. Ny landskapsart. 

Mindre sjötrollslända Orthetrum coerulescens
- 3 hanar Fagertärn, Askersund
, Nrk 1.8 Sture Hermansson. Ny landskapsart. 

Gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum
- 2 ex lappbäcken, Nederkalix
, Nb 20.7 Lars Göran Lindström. Ny landskapsart.  

Vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii
- fortsatt obsar i Albrunna stenbrott, Södra Möckleby, Öl till åtminstone 27.7 Lars G Petersson m fl.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar