söndag 29 december 2013

Next Stop Sweden? "Vitstjärtad sjötrollslända" Orthetrum albistylum

"Vitstjärtad sjötrollslända" Orthetrum albistylum, hane, Bosnien 2012.
”Vitstjärtad sjötrollslända” Orthetrum albistylum är mig veterligen bofast som närmast i västra Polen och södra Tyskland. Fynd har dock gjorts närmare än så. Arten har setts tvärs över Östersjön, bara 25-30 mil bort, och det visar att det är en i allra hösta grad mobil art.

De två nordligaste fynden är från Kuriska näset i Ryssland (2011, 30 mil fågelvägen från Ottenby) och i Litauen (2013) några mil österut. Av de arter vi presenterar i denna serie är det kanske den minst väntade, men då den är så iögonfallande och lättbestämd kan det öka chanserna att den hittas.

”Vitstjärtad sjötrollslända” är mindre och slankare än större sjötrollslända O. cancellatum, men den känns ofta ändå större och längre.

Namnet* har den fått för att de sista bakkroppssegmenten är vita, något som ofta är tydligt men ändå sällan det första man reagerar på när man ser den. Den behöver dock inte vara vit där, det är ganska vanligt att det vita saknas.

Annars är det en art som syns. Båda könen, men främst hanen, sitter exponerat och spanar. Gärna på en utsiktspunkt i strandkanten. Den är tämligen aggressiv, hanen jagar gärna bort andra av sitt slag. Den äter liksom större sjötrollslända också ofta mindre arter.

Honor och yngre hanar har omisskännlig teckning. Det är ganska blygsamma färger men mycket behagliga. De är beiga med svarta teckningar, kan uppfattas som gulaktiga men är aldrig så gula som våra två sjötrollsländehonor är. De vågiga, kurviga svarta teckningarna på bakkroppen är slående, och tillsammans med de vita, sista bakkroppssegmenten (som båda könen har) och de tydligt ljusa partierna på mellankroppen bildar de en helhet som är mycket kontrasterande och omisskännlig. Honor och unga hanar liknar egentligen inget annat och är därför något man hajar till för.

Hane utan vita bakkroppssegment. Tyskland 2013.
Hanarna är mer lika större sjötrollslända. De är gråblåaktiga men inte lysande blå som de två hanar vi har i Sverige, utan de blå partierna är så ljust blå att de i vissa lägen nästan upplevs som vita (se bild överst). Mest lik är hanen definitivt större sjötrollslända, som i hela Europa egentligen utgör enda förväxlingsrisken. 

Hanar som saknar det vita på bakkroppens sista segment är inte ovanliga, och sådana hanar kan vara lätta att missa. Sedda bra är dock hanarna alltid enkla att artbestämma. De har fler bakkroppssegment med svart än större sjötrollslända och de sista vita kontrasterar därför tydligt mot de svarta. Till skillnad från större sjötrollslända har ”vitstjärtad sjötrollslända” tydliga, breda, ljusa band på mellankroppens ovansida mellan vingarna samt på kroppens sida.

Teneral, Tyskland 2013.
”Vitstjärtad sjötrollslända” finns i många miljöer men främst i öppna vatten som sjöar, större dammar och breda, långsamt rinnande vattendrag. Det får gärna vara sandiga eller grusiga miljöer. Om den dyker upp på våra breddgrader tror vi att den kan hittas var som helst. 

Om det är individer som inte håller revir bör de kunna hittas var som helst där det är soligt, vindstilla och gott om mat, exempelvis i kanter av dungar, häckar och i högre gräs eller buskmarker längs kusten. 

Är det hanar som håller revir så leta efter dessa i grunda, varma vatten som i grustag eller liknande. Den påverkas inte negativt av mycket fisk, tvärtom verkar den gynnas av detta i förhållande till andra arter. Därför finns den också i fiskodlingar där rätt få andra arter klarar sig lika bra.

/Magnus


* Svenska namn inom citationstecken på vår blogg indikerar att det finns ett namnförslag men det är inte antaget officiellt i Sverige. Då inga andra namn finns och om vi anser det vara ett bra namn så använder vi det här ändå.

Källor
- Billqvist, Magnus, 2012: Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media.
- Dijkstra, K-D (red), 2006: Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing.
- Gliwa, Bernd, 2013: First record of Orthetrum albistylum (Odonata: Libellulidae) in Lithuania. New and rare for Lithuania insect species, volume 25.
- Shapoval, Anatoly P. and Buczyński, Paweł, 2012: Remarkable Odonata caught in ornithological traps on the Courish Spit, Kaliningrad Oblast, Russia. Libellula 31 (1/2) 2012: 97-109.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar