måndag 2 december 2013

Årets skånska fenologirekord: del 2, de senaste fynden (uppdaterad 9/12)

Större ängstrollslända S. striolatum sågs återigen senare än tidigare.
Nu när vi så äntrat december måste väl ändå säsongen för trollsländor vara över, även om det förstås skulle vara möjligt att hitta vinterflickslända Sympecma fusca. Då dessa är anomalier bland trollsländorna och övervintrar som fullt utvecklade så brukar vi bortse från dem när vi pratar om när säsongen börjar och slutar. De brukar å andra sidan inte hittas under vinterhalvåret de heller, om man går på rapporterna i Artportalen. Men nog om vinterflickor nu.

Vi brukar årligen här i bloggen redovisa den skånska fenologin och har tidigare i år skrivit om de arter som brukar vara först på vingarna samt redovisat de tidigaste vårfynden här. Se även länkar nedan för andra inlägg om fenologi.

Vi reserverar oss som vanligt för sent inkommande rapporter och att alla fynd ej är validerade. Alla fynd är hämtade från Artportalen. 

Citronfläckad kärrtrollslända sågs senare än tidigare.
Under 2013 slogs det sju "höstrekord". Det är två färre jämfört med förra hösten som ändå bara bjöd på åtta, jämför med 2009-2011 som innebar 21-24 höstrekord. Detta bör vara ett tecken så gott som något på att vi börjar få rätt bra kunskap om när arterna flyger, särskilt om man tar den mycket milda hösten i betänkande, med endast 2-3 frostnätter fram tills nu och ingen snö.

Våren var i och för sig ganska sen och i några fall kan det förstås ha påverkat flygtiderna. Å andra sidan var våren 2012 rätt normal och ändå sattes inte mer än nio nya vårrekord. 2011 med 22 och 2009 med 23 sticker ut, liksom 2010 då endast tre tidigaste fynd gjordes. Det året var dock extremt med ovanligt kallt väder i juni, mer om det finns att läsa i våra tidigare inlägg.

Fördelning av fenologirekord de fem senaste åren
2013 5 vår, 7 höst
2012 9 vår, 8 höst
2011 22 vår, 24 höst
2010 3 vår, 21 höst
2009 23 vår, 23 höst

Fyrfläckad trollslända sågs även den senare än tidigare.
Tills vidare fortsätter vi med att inte ta med de så att säga nya arterna klarblå mosaikslända Aeshna affinis (inga fynd 2012-2013), brun kejsartrollslända Anax ephippiger (endast observerad en gång), vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii (börjar bli en del obsar nu, kan nog inkluderas nästa år) och mindre kejsartrollslända Anax parthenope (enstaka obsar 2011-2013), då i princip samtliga fynd av dessa arter innebär en förändring på grund av väldigt få fynd. Jag har med de arterna i mina tabeller ändå förstås, vilket kan ses i den redovisning av arternas flygtider jag varje år gör sedan 2009 i Trollsländeprojektet (den sammanställningen är för övrigt utlagd 9/12 och finns här).

Under 2013 gjordes det alltså sju nya "senaste"-rekord. För kanske första gången har vi inte ett enda extremt fynd att rapportera om vad gäller detta. Det är precis som med vårrekorden endast mindre justeringar med några få eller någon enstaka dag. Större ängstrollslända sågs förvisso tolv dagar senare än tidigare, men det är högst väntat, det är den art som oftast ses riktigt sent även på andra håll i norra Europa. Decemberfynd av den arten framöver skulle inte vara en överraskning.

Tvåfläckad trollslända Epitheca bimaculata sågs en vecka senare än tidigare, men detta är en av de arter vi har lite data på och senare observationer än så här är väntade. Särskilt som den uppenbarligen är betydligt vanligare än "man" trott, vilket användandet av kikare av den nya generationen trollsländeskådare verkligen kunnat slå fast. Här finns nog också ett mörkertal som beror på att det är notoriskt svårt att få dokumentationsbilder. Folk rapporterar helt enkelt inte alla tvåfläckade de ser.

Nya höstrekord 2013
- Mindre smaragdflickslända Lestes virens Nytt rekord 27/10, tidigare 19/10.
- Tvåfläckad trollslända Epitheca bimaculata Nytt rekord 17/7, tidigare var 10/7.
- Gulfläckig glanstrollslända Somatochlora flavomaculata Nytt rekord 29/8, tidigare var 27/8.
- Fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata Nytt rekord 6/9, tidigare var 4/9.
- Citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis Nytt rekord 9/8, tidigare var 4/8.
- Svart ängstrollslända Sympetrum danae Nytt rekord 27/10, tidigare var 23/10.
- Större ängstrollslända Sympetrum striolatum Nytt rekord 24/11, tidigare var 12/11.

/Magnus

Uppdaterat: Inlägget uppdaterades 9/12 med länk till de skånska flygtiderna.

Mer om fenologi på vår blogg

2011

2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar