tisdag 10 december 2013

Dessa vill jag se mer av!

Det har varit mycket om fenologi här i bloggen på sistone, eller mer än vanligt kanske man ska säga. Det beror förstås på att året lider mot sitt slut och att vi därför i vanlig ordning gör ett ”bokslut” med årets flygtider och redovisar de nya rekorden osv.

Jag ångrar verkligen inte att jag 2009 började sammanställa fenologiuppgifterna för de skånska trollsländorna. Det har varit ett nöje att genom rapporterna följa intresset för trollsländor och för fenologin för desamma. Det var verkligen torftigt med uppgifter i början. 

Vi har nu efter några års inventeringar och ett större allmänintresse för trollsländor ett allt bättre underlag och större kunskap om när arterna flyger. Att det fortsätter göras fenologirekord är naturligt och det lär aldrig upphöra, även om de förstås blir färre och färre, och mindre extrema. 

Vad som i mina ögon är än mer intressant är vilka arter vi INTE har bra kunskap om. Trots flera års projektverksamhet osv är det fortfarande flera förhållandevis vanliga arter vi saknar ordentlig data på för att kunna räkna ut exempelvis en väl underbyggd median.

Att vi inte har särskilt god kunskap om de mer sällsynta eller mer svårfunna arterna är inte alls märkligt. Men hur kommer det sig att vi fortfarande varje säsong bara får in rätt få rapporter av följande arter:

- Kraftig smaragdflickslända Lestes dryas
- Månflickslända Coenagrion lunulatum
- Starrmosaikslända Aeshna juncea
- Gungflymosaikslända Aeshna subarctica
- Stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus
- Mindre glanstrollslända Somatochlora arctica
- Sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
- Kungstrollslända Cordulegaster boltonii
- Mindre sjötrollslända Orthetrum coerulescens

Detta är några av de arter vi främst borde efterlysa mer obsar av och mer aktiva sök efter. Ser man till rapporterna spretar deras utbredningar rejält. Flera av arterna ovan är allt annat än svårbestämda så det kan i de fallen inte bero på den aspekten åtminstone. 

Det som förenar flera av dem är istället miljön de lever i. Stenflod-, sandflod-, kungs- och mindre sjötrollslända återfinns alla längs rinnande vatten, gärna i skogs- eller i halvslutna miljöer, och det ska vara rena eller i alla fall inte väldigt förorenade eller för näringsrika vatten. Därför finns de inte alls eller mycket fåtaligt i exempelvis öppna jordbrukslandskap. Anledningen att dessa arter inte rapporteras mer kan helt enkelt bero på att relativt få personer fortfarande har bokat rutor i de nordligare delarna av Skåne. 

Starr- och gungflymosaikslända är mycket svåra att skilja åt och kan i en del fall vara rejält frustrerande att se ordentligt. Samtidigt är det endast gungfly av de två som ska rapporteras med dokumentation, så varför har vi då inte massor av rapporter av starrmosaikslända? Skälet är nog detsamma som för arterna ovan: de finns inte i de miljöer som inventerarna eller de allmänt intresserade besöker mest. Dessa två finns nämligen främst i skogsmiljöer och helst i näringsfattiga våtmarker. Gungflymosaikslända finns dessutom enbart där det finns vitmossegungfly.

Mindre glanstrollslända finns enbart på öppna eller halvöppna myrar. Kraftig smaragdflickslända förefaller vara sällsynt i den västra och norra delen av Skåne, men lokalt allmän i den östra delen. Leta efter den i grunda, vegetationsrika vatten. Månflickslända hittas spritt i landskapet men sällan mer än i enstaka exemplar. Troligtvis är den inte särskilt ovanlig, utan ”försvinner” i mängden av andra, mer vanliga arter.

Så min önskan inför säsongen 2014 är alltså: leta mer efter dessa arter! Och ge er ut i skogarna i främst norra Skåne! 

Kom på sommarlägret 14-20/7 i norra Skåne, ett utmärkt tillfälle att lära sig mycket. Vi kan också konstatera att av de här berörda arterna har vi under sommarlägren bidragit med stora delar av de totala obsarna i Skåne av inte minst mindre glanstrollslända, gungflymosaikslända, starrmosaikslända och mindre sjötrollslända.

/Magnus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar