onsdag 8 maj 2013

Vilka arter flyger egentligen först?


Årets första skånska trollslända blev bred trollslända Libellula depressa.
Det har på många sätt varit en märklig vår, med tropikflyttande fåglar som anländer ovanligt tidigt samtidigt som allting annat verkar vara sent. Även trollsländorna är sena, eller är de verkligen det? Och i så fall hur sena? Ser vi på England och Nederländerna ligger flygtiderna i år 10-20 dagar senare än vad som anses normalt. Hur blir våra flygtider om vi applicerar en sådan försening på våra breddgrader?

Om vi tittar på Skåne och fenologin för de allra tidigaste 15 eller så arterna, så är det ett gäng som utmärker sig. Tydligt är att en grupp allmänna arter som röd flickslända, spjutflickslända, fyrfläckad trollslända och guldtrollslända varje år ses riktigt tidigt, ofta redan de sista dagarna i april eller första i maj. Det finns även ett gäng mindre vanliga eller mer lokala arter som ses lika tidigt, som nordisk kärrtrollslända, citronfläckad kärrtrollslända, månflickslända och griptångsflickslända. Först igår (7/5) sågs vad vi känner till Skånes första trollslända för året: bred trollslända i Falsterbo. Med andra ord kan vi redan nu konstatera att säsongen är sen. Hur mycket kan vi förstås inte svara på än, men vi kan titta på hur det brukar se ut.

Två mycket tidiga arter har vi tyvärr fortfarande så få fynd av att det är uppenbart att deras fyndbild inte överensstämmer med verkligheten: månflickslända och griptångsflickslända. Det finns aprilfynd av griptångsflickslända och tidiga majfynd av månflickslända från andra delar av landet vilket gör att det finns skäl att misstänka att båda dessa i Skåne borde kunna ses redan i slutet av april.

De övriga av de tidiga arterna har vi i Skåne mycket fynd av och därmed en bra bild av deras förekomst. Därför kan vi presentera mediandatum för deras flygstart, liksom förstås de allra tidigaste fynden av respektive art. Vi utelämnar vinterflickslända då den faller utanför gängse mönster eftersom den övervintrar som imago (det är dessutom fortsatt en art med mycket få fynd i Skåne).

Ser vi på de allra tidigaste skånska fynden (= fenologirekorden) så utgörs de av följande

Röd flickslända är notoriskt tidig.
28 april
Nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Röd flickslända Pyrrhosoma nymphula

29 april
Spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata

30 april
Guldtrollslända Cordulia aenea
Mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum

1 maj
Citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Bred trollslända Libellula depressa
Tidig mosaikslända Brachytron pratense

2 maj
Griptångsflickslända Coenagrion armatum

Tidig mosaikslända är vad den heter.
3 maj
Mindre kustflickslända Ischnura pumilio
Större kustflickslända Ischnura elegans

5 maj
Sjöflickslända Enallagma cyathigerum

7 maj
Ljus lyrflickslända Coenagrion puella
Myrtrollslända Leucorrhinia dubia
Sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus

Eftersom dessa datum redan passerats kan vi konstatera att inga fenologirekord för dessa slogs 2013. Viktigt att komma ihåg är, att dessa datum är extremdatum, och även under en varm vår görs inte alltid så tidiga fynd av dessa arter. Därför är det mer talande att titta på mediandatum, alltså de senaste säsongernas genomsnittliga första datum för respektive art. Då ser det ut så här:

Mediandatum

Guldtrollslända ses tidigt varje år, hur blir det 2013?
6 maj
Röd flickslända Pyrrhosoma nymphula
Guldtrollslända Cordulia aenea

7 maj
Fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum

8 maj
Spjutflickslända Coenagrion hastulatum

9 maj
Tidig mosaikslända Brachytron pratense
Nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda

10 maj
Större kustflickslända Ischnura elegans

11 maj
Sjöflickslända Enallagma cyathigerum

12 maj
Bred trollslända Libellula depressa

Spjutflickslända är varje år en av de allra tidigaste att ses.
13 maj
Större rödögonflickslända Erythromma najas

13 maj
Ljus lyrflickslända Coenagrion puella

14 maj
Citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis

16 maj
Blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Lägg märke till att det är delvis andra arter som har tidiga mediandatum än de som har setts allra tidigast.

Som synes är det relativt få arter som så att säga ska vara på vingarna redan. Det har varit rejält varmt i Skåne ett tag nu, uppemot 24 grader i Lund igår och 22 idag, exempelvis. Kommer arterna igång de närmaste dagarna kommer det inte att påverka mediandatumet för mer än ett fåtal arter. Så ge er ut och leta – långhelgens prognos ser åtminstone bitvis lovande ut!

/Magnus

Mer om fenologi på vår blogg

2011

2012


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar