söndag 17 februari 2013

Lokaltips: Nerängarna, Småland

Stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus finns vid Nerängarna.

Där Lillån rinner ut i Emån och i anslutande områden finns en uppsjö av olika vattenmiljöer, med allt från långsamt rinnande, breda vattendrag till småpölar och gungflyn. Området är mycket lättillgängligt och ligger nära väg E22, endast en dryg kilometer utanför Påskallavik. Med andra ord ett givet stopp för alla som t ex färdas norrifrån till och från Öland.

Vi har bara varit där under ganska korta besök och vid samma tid (juni) men ändå förbluffats över den stora mångfalden av trollsländor. Utan att tveka skulle jag vilja säga att det är en av de absolut häftigaste trollsländelokalerna jag besökt i Sverige. Anledningen till detta är att det dels rör sig om i flera fall för mig som sydvästskåning mycket intressanta arter, och dels mixen av så många olika typer av sländor. Med det senare syftar jag på mixen av exempelvis rinnande vatten-arter, skogsarter och myrarter. Besök under andra delar av säsongen skulle garanterat spä på antalet som idag är blygsamma 22, men då saknas flera mycket vanliga sensommararter, som garanterat finns där. Det finns t ex endast en Aeshna rapporterad (brun mosaikslända) och vare sig några smaragdflicksländor (Lestes) eller ängstrollsländor (Sympetrum). Med detta blogginlägg hoppas vi fler uppmärksammar denna fina lokal och ökar antalet kända arter i området.

Spana längs skogsvägarna i området.
Samtliga i södra Sverige förekommande arter som är knutna till rinnande vatten finns i området. Båda jungfrusländorna Calopteryx förstås, och flodflickslända Platycnemis pennipes är vanlig. Mindre sjötrollslända Orthetrum coerulescens och både sten- Onychogomphus forcipatus och sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus brukar hittas ganska enkelt längs med vägarna. Kungstrollslända Cordulegaster boltonii finns här också men som brukligt i mindre antal. Områdets kanske mest intressanta art är spetsfläckad trollslända Libellula fulva som längs Emån har sitt starkaste fäste i landet. 

Citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis är vanlig men märkligt nog den enda kärrtrollsländan som rapporterats härifrån (än så länge).

Eftersom mindre glanstrollslända Somatochlora arctica rapporterats från Nerängarna måste det även finnas öppna, större myrar i området. 

Ung hane spetsfläckad trollslända vid Nerängarna.
Övriga rapporterade arter utgörs i dagsläget av röd flickslända Pyrrhosoma nymphula, spjutflickslända Coenagrion hastulatum, ljus- och mörk lyrflickslända C. puella & C. pulchellum, tidig mosaikslända Brachytron pratense, guldtrollslända Cordulia aenea, metalltrollslända Somatochlora metallica, gulfläckig glanstrollslända S. flavomaculata, fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata och större sjötrollslända Orthetrum cancellatum. Mycket finns med andra ord kvar att upptäcka, och med de förutsättningarna som finns här så kanske kan det finns så många som 40 arter i denna ruta?

Hitta dit

Nerängarna omger Lillåns utlopp i Emån, nordväst om Emsfors, nära väg E22, endast en dryg kilometer utanför Påskallavik. Området är stort och antagligen kan man stanna nästan var som helst. Våra mest givande besök har varit i det här området. Vi har kört in på Emmekalvsvägen och stannat där det varit lämpligt. Vattnen kan vara svåråtkomna men det gör inget då trollsländorna enkelt hittas längs skogsvägar, stigar och i gläntor i den anslutande skogen. Observera dock att vi endast varit där i juni så de flesta sländor vi sett har varit tenerala. Senare på säsongen kan det vara mödan värd att även leta sig ned till vattnen.

Våra övriga lokaltips finns samlade här.

/Magnus
Hane sandflodtrollslända vid Nerängarna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar