tisdag 29 januari 2013

Upprop: exotiska svenska trollsländefynd

Agriocnemis pygmaea: flicksländan i Västerås. Foto: Johan Hermansson.

Förra veckan hittades en flickslända i Västerås som uppenbarligen "kläckts" i ett akvarium. Att exotiska trollsländor på olika sätt hittas i anslutning till akvarier, växthus, fiskodlingar och liknande är känt sedan länge, och det finns ganska gott om fynd av olika arter i nästan hela Europa. Vi känner dock inte till några svenska fynd tidigare, men chansen att det finns är förstås stor. Vi vill gärna ha kännedom om fler fynd, så känner du till något sådant blir vi väldigt tacksamma för all information, hur bristfällig eller gammal den må vara. Mejla oss eller kommentera direkt här på bloggen.

Vi återkommer med mer om detta ämne, samt förstås säker artbestämning av sländan i Västerås. Vi vill dock ge er lite mer kött på benen i detta ämne, så här kommer en snabbt sammanställd lista på en del av de arter som påträffats under liknande omständigheter i Europa. Den är inte på något vis komplett, så se den mer som en aptitretare på vad som komma skall här på vår blogg. Listan omfattar både larver och imagos, och en absolut majoritet har kopplats till import av vattenväxter. Mycket mera sällsynt är att de inkommit på annat sätt, t ex med bananer.

Agriocnemis pygmaea i Västerås. Foto: Johan Hermansson.
Agriocnemis femina
Anax gibbosulos
Anax guttatus
Argia fumipennis
Ceriagrion cerinorubellum
Crocothemis servilia
Enallagma signatum
Erythremis simplicicoides
Ictinogomphus melaenops
Ischnura posita
Ischnura ramburii 
Ischnura senegalensis
Neurothemis fluctuans
Orthetrum sabina
Pantala flavescens
Pseudagrion microcephalum 
Rhodothemis rufa
Tramea euryale
Urothemis bisignata

Observera att en del av dessa fynd är gamla och arterna kan ha fått nya eller ändrade namn sedan dess.

/Magnus

Tillägg/uppdatering: Det är nu fastställt att det är Agriocnemis pygmaea, vilket inte minst den mycket ringa storleken skvallrade om då den endast är 22 mm lång totalt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar