tisdag 15 januari 2013

Roliga fynd 2012

Årets art?

Då ännu ett år har passerat är det dags att ta en titt i backspegeln på hur året var rent fyndmässigt. Nedan listar vi därför helt subjektivt rapporter från året som vi av olika skäl tycker är lite extra roliga. Perspektivet är nationellt så därför tas inte fynd med av kategorin ”andra till femte landskapsfyndet”, ”ny kommunart” o dyl. Dessa och liknande kategorier kan förstås bli intressanta att redovisa om några år, eller mer lokalt eller regionalt. Nya fenologirekord tas inte heller med här, de finns, åtminstone för Skåne, här


Rapporterna minskar

Ja de minskar, men det är tämligen marginellt. Endast 2011 gjordes det fler rapporter. 2009 har dessutom passerat 2010 i antal rapporter, något som skett i efterhand, när allt fler uppenbarligen lägger in äldre observationer. Det är aldrig för sent att rapportera, men tänk på att sena rapporter inte kommer med i de årliga sammanställningarna som görs här och i de båda inventeringsprojekten i Skåne och Östergötland.  

Så här ser rapporteringen ut, där siffra inom parentes består av antalet skånska rapporter.

1900-2006: 13 729 (976)
2007: 4 804 (604)
2008: 9 225 (1 637)
2009: 13 104 (3 767)
2010: 11 970 (4 316)
2011: 15 547 (6 987)
2012: 13 385 (4 317)


Trots denna minskning görs det fortsatt väldigt många nya landskapsfynd vilket jag tycker visar, att trollsländeintresset fortsatt växer och att det fortfarande finns mycket att upptäcka. Pionjärandan, som jag själv kände när jag startade, lever vidare. Känslan, att jag själv som privatperson kan göra spännande fynd som "tillför något", finns kvar. 

Ändå finns det ett stort mörkertal. Det är fortfarande många som inte alls rapporterar. Det finns många som enbart rapporterar ”de intressanta arterna”. Det finns säkerligen många intressanta fynd, t ex nya landskapsfynd, som inte rapporteras av det enkla skälet, att det är ”en vanlig art hemma” och därför tänker man inte på att rapportera den. Med det sagt vill jag ändå passa på att tacka alla dessa eldsjälar som runt om i landet bidrar till den allt större kunskapen om landets trollsländefauna – heja!

Datan kommer från AP

För första gången sedd i Dalsland.
Samtliga intressanta fynd som listas nedan är från Artportalens Catalogus. I de fall en art är sedd för första gången i t ex ett landskap under året, men på flera lokaler, tas endast den första med. Allt är ej validerat och förteckningen ska verkligen inte ses som komplett. Några tydliga felaktigheter som hittades under genomgången är inte med, liksom sådana med markeringen ”?”, d v s ”artbestämning osäker”. Hittar du som läsare något som inte stämmer eller saknas får du å andra sidan gärna meddela oss om det.

Catalogus som jag länkar till i föregående stycke är i stort behov av uppdatering, kanske i samband med att nya Artportalen tas i bruk? Senaste uppdateringen genomfördes 2009. Det är förvisso inte så länge sedan, men se listan över antalet rapporter ovan så förstår du behovet.

Några reflektioner om fjolårets fynd

Hela 26 nya landskapsfynd finns med i listan nedan. Detta är faktiskt ännu fler än antalet under 2011, där jag fick det till 21 (med reservation för att det kan ha tillkommit rapporter efter att jag räknade).

Utnämningen av årets art 2012 går tveklöst till griptångflickslända Coenagrion armatum, och som god tvåa tundratrollslända Somatochlora sahlbergi då båda sågs i antal som aldrig förr. Fynden av griptång syns dock inte så mycket i förteckningen nedan, då det inte gjordes så många nya landskapsfynd. Men antalen, både individmässigt och lokalmässigt, överstiger vida de senaste årens samlade obsar. Griptång verkar ha haft ett ovanligt bra år, för att inte säga helt extremt, på många håll i norra Europa. Tundratrollen likaså, läs mer om det här.

Grön mosaikslända, hane.
Några rapporter som sticker ut geografiskt är t ex höstmosaikslända Aeshna mixta i Pite lappmark, grön mosaikslända Aeshna viridis i Norrbotten och tidig mosaikslända Brachytron pratense i Lycksele lappmark. Dessa avviker oerhört kraftigt från gängse känd utbredning och saknar tyvärr dokumentation i AP. Det innebär inte att de inte stämmer, men de kan t ex utgöras av felinmatningar (vilket är väldigt enkelt att göra!), men det är validerarna som får avgöra fyndens giltighet och kanske finns det även dokumentation för dessa fynd.

Saknas gör flera av de väntade nykomlingarna som antingen helt uteblev (t ex klarblå mosaikslända Aeshna affinis och vandrande smaragdflickslända Lestes barbarus) eller så sågs de i väldigt få exemplar (som mindre kejsartrollslända Anax parthenope).

Nu till själva listan, och tack än en gång för 2012!

Nya landskapsfynd

Blå jungfruslända Calopteryx virgo 
- 1 ex Abborrträsk, Arvidsjaur f:g, Pi lpm, 21.7 2012 Stefan Holmberg 

Kraftig smaragdflickslända Lestes dryas 
- 8 Imago/Adult Vedholmen, Käringön f:g, Boh, 14.8 2012 Max Allan Niklasson 

Mindre smaragdflickslända Lestes virens 
- 1 Imago/Adult Likstammens västra strand, Ludgo f:g, Srm, 4.7 2012 Emma Wahlberg, Erland Dannelid 

Vinterflickslända Sympecma fusca 
- 1 Imago/Adult, Ljungvägen 3 Bua, Värö f:g, Hl, 21.8 2012 Mikael Larsson 
- 1 Imago/Adult Grinduga, Gävle f:g, Gstr, 16.9 2012 Gunnar Hallberg  
- 1 Imago/Adult Tydjesjön, Tydje f:g, Dsl, 20.5 2012 Anders Carlberg 

Griptångsflickslända Coenagrion armatum 
- 2 Imago/Adult, Färjestaden, Damm Äppelvägen 6, Torslunda f:g, Öl, 21.5 2012 Lars Rigbäck
- 10 Imago/Adult, Porsitjärn, Porsitjärnen, Jokkmokk f:g, Lu lpm, 5.6 2002 Mats Karström 

Månflickslända Coenagrion lunulatum
- 1 Imago/Adult, Bergbo 1, Romfartuna f:g, Vstm, 30.5 2012 Markus Rehnberg 
- 1 ex Hamptjärn, Töre f:g, Nb, 10.7 2012 Arne Andersson 

Ljus lyrflickslända Coenagrion puella 
- 3 ex, Vernabo, Harrbäcken, Norrfjärden f:g, Nb, 6.8 2012 Stefan Holmberg

Mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum 
- 1 Imago/Adult, Stor-Tällmyran, Norrfjärden f:g, Nb, 6.7 2012 Tommy Bystedt 

Mindre kustflickslända Ischnura pumilio 
- 1 Juvenil, Ringarhultsån 2, Tjällmo f:g, Ög, 23.6 2012 Christer Eriksson

Mindre rödögonflickslända Erythromma viridulum 
- 2 Imago/Adult I par, Damm syd Dalbo, När f:g, Gtl, 10.8 2012 Linda Strand 

Kilfläckslända Aeshna isoceles 
- 1 Imago/Adult, Moskogen, Ljungby f:g, Sm, 27.5 2012 George Gustafsson 

Höstmosaikslända Aeshna mixta
- 1 Imago/Adult, Saltmyrans torvtäkt, Arvidsjaur f:g, Pi lpm, 31.7 2012 Stefan Holmberg

Vassmosaikslända Aeshna serrata
- 1 Imago/Adult, Turkiet, Hagelviken, Ölme f:g, Vrm, 20.7 2012 Raimo Neergaard, Björn Arvidsson 

Grön mosaikslända Aeshna viridis
- 2 Imago/Adult I par, äggläggning, Piparudden, Ålbo, Hedesunda f:g, Gstr, 19.8 2012 Gunnar Hallberg
- 1 Yttre Mjöträsket, Nederkalix f:g, Nb, 5.7 2012 Mats Williamson, Sture Westerberg 

Tidig mosaikslända Brachytron pratense
- 1 Imago/Adult, Sikmyran, tornet, Lycksele f:g, Ly lpm, 12.8 2012 Torbjörn Karlsson 

Sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
- 1 ex, Hagforsen Valboån, Ödeborg f:g, Dsl, 2.6 2012 Monica Svensson

Gulfläckig glanstrollslända Somatochlora flavomaculata
- 1 Imago/Adult, Pahkaoja, Nedertorneå f:g, Nb, 8.7 2012 Per Lundbäck 

Tvåfläckad trollslända Epitheca bimaculata
- 1 Imago/Adult, död, Pankfors Tönnånger, Skog f:g, Hls, 11.6 2012 Stefan Persson  

Pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
- 1 ex, Hamptjärn, Töre f:g, Nb, 9.7 2012 Arne Andersson 

Vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii
- 1 Juvenil, Faludden, Öja f:g, Gtl, 29.9 2012 Raul Vicente   

Svart ängstrollslända Sympetrum danae
- 7 Imago/Adult, Glommersträsk, Arvidsjaur f:g, Pi lpm, 24.8 2012 Stefan Holmberg  

Andra intressanta fynd

Mindre kejsartrollslända Anax parthenope
- 1 Imago/Adult, Stor damm väster om Sjölundadammarna, Malmö f:g, Sk, 26-27.7 2012 Kristian Nilsson, Emma Jansson 
- 1 Imago/Adult, Lertagsdammen, Klagshamns udde, Västra Klagstorp f:g, Sk, 19-21.8 2012 Stefan Cherrug 
- 1 Imago/Adult, Lomma kyrkdammar, Lomma f:g, Sk, 19.8 2012 Sven Jönsson 

Tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
- Tiotals Imago/Adult, Tundran, norr Haldimarrasat, Karesua, Karesuando f:g, T lpm, 30.7-13.8 2012 Christer Bergendorff m fl  

Vandrande ängstrollslända Sympetrum fonscolombii
- Enstaka, även parning, Simris Skansen, Simrishamn f:g, Sk, 1-8.7 2012 Sven Svensson m fl
- 1 Imago/Adult, Vombs Västra vattenverksdammar, Vomb f:g, Sk, 28.7 2012 Sven Jönsson
- 1 Imago/Adult, Hofterup södra badsjön, Västra Karaby f:g, Sk, 21.7 2012 Sven Jönsson  
- 1-4 Imago/Adult, Moskogen, Ljungby f:g, Sm, 25.5-7.7 2012 Harald Persson 
- 1 Imago/Adult, Greby stenbrottsdammar, Räpplinge f:g, Öl, 2.7 2012 Leif Tägtström  
- 2 Imago/Adult I par, Ölands norra udde, Böda f:g, Öl, 3-12.8 2012 Tobias Berger m fl
(fler fynd gjordes i Skåne, minst 2-3, men dessa finns ej i AP)

Bandad ängstrollslända Sympetrum pedemontanum
- Som mest 8, Broholm,Huskvarnaån, Svarttorp f:g, Sm, 24.8-6.10 2012 George Gustafsson m fl  

/Magnus

Årets art nr 2?

Uppdaterade 18/1 siffrorna för rapporter/år och stycket innan som berör detta.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar