fredag 18 januari 2013

En blick österut

Uppslaget om sibirisk mosaikslända i Svenska Trollsländeguiden

När man leker med tanken på vilka arter som kan tänkas dyka upp i Skandinavien framöver, och då antagligen tittar i Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe (nedan kallad ”Dijkstra”) och diverse rapporter, artiklar och dylikt som finns att tillgå, är det lätt att stirra sig blind på de arter som förekommer i det som vi traditionellt tänker på som Europa. Det finns idag också gott om material för den hugade att läsa, särskilt för den som kan tyska, holländska eller franska, om hur olika syd- och västeuropeiska arter de senaste decennierna utökat sitt utbredningsområde norrut. Misstaget man gör då är förstås att man har en tendens till att snöa in på detta område och därmed missa allt som finns öster om oss. Inte minst gör man förstås detta eftersom de flesta böcker inte omfattar den europeiska delen av Ryssland.

Den mest uppenbara östliga arten att dyka upp här är sibirisk mosaikslända Aeshna crenata, vilken också finns med i t ex Dijkstra, men även förstås i Svenska Trollsländeguiden. När vi jobbade med den senare (under 2011-2012) tog vi en titt även österut och fick då korn på fler arter som skulle kunna vara aktuella att dyka upp, om inte i Sverige så åtminstone i Finland. En av dem är också med i boken, om än endast på uppslaget i slutet där några arter beskrivs kortfattat. Arten är ”sibirisk flickslända” Coenagrion hylas, som har en huvudsaklig utbredning i Asien och faktiskt också finns med i Dijkstra eftersom den även är känd från några få lokaler i Alperna. 

Varför skulle då ”sibirisk flickslända” kunna vara aktuell att dyka upp ”här”? Jo, för några år sedan blev den funnen i ryska delen av Europa, i trakten av Arkhangelsk, i höjd med finska Österbotten och svenska Umeå, av Rafal Bernard. Och den är inte ensam. En art vi länge planerade ha med i Svenska Trollsländeguiden var Coenagrion glaciale, en art vars förekomst i Europa är så nyupptäckt att den inte fanns med i det arbete som genomfördes ganska nyligen med syftet att komma med svenska namnförslag på samtliga europeiska arter. Att vi till slut valde bort att ha med den i boken berodde bland annat på utrymmesbrist, och att det visade sig vara svårt att få tag på tillräckligt bra bilder.

Men det slutar inte där. I samma veva och i samma område som dessa två nämnda arter för första gången hittades väster om Ural fann man också Somatochlora graeseri. Av olika skäl konstaterades inte detta förrän senare, och så sent som i december 2012 publicerades mig veterligen det första om detta fynd. 

Kunskapen om att Coenagrion glaciale och Somatochlora graeseri förekommer i Europa är med andra ord så ny, att de inte ens är med i The dragonflies of Eastern Europe and Caucasus av Skvortsov från 2010. Där saknas då också förstås uppgifterna om att ”sibirisk flickslända” även finns i den europeiska delen av Ryssland. Hur stor chansen är att någon av dessa tre ska hittas i östra Finland eller i norra Sverige eller Norge är förstås liten, men vem vet? Lite spännande är det åtminstone, tanken på att det finns ”nya” arter att finna på så nära håll. 

Läs lite mer och se bilder på några av arterna och biotoperna här

Den som vill läsa mer får söka efter dessa:
- Bernard, R: Relict occurrence of East Palaearctic dragonflies in northern European Russia, with first records of Coenagrion glaciale in Europe. International Journal of Odonatology Volume 13, Issue 1, 2010.
- Bernard, R: East Palaearctic Somatochlora graeseri Selys occurs as a postglacial relict in Europe west of the Urals. Odonatologica 41(4): 309-325, 2012.

/Magnus

Tack ännu en gång till Asmus  Schröter för info.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar